Onze Waarneming Van De Wereld Is Een Optische Illusie

A New Year's Wish to the WorldOnze waarneming van de wereld en het gevoel van het leven bevinden zich binnen ons verlangen het enige is dat geschapen werd. Daarom leven we, en nemen we alles waar binnen het zelf in. Echter zijn er twee beelden (of formats) van onze waarneming. We nemen een deel van het beeld waar als “wij” en het andere deel als “de wereld om ons heen”. Deze waarneming binnen ons verlangen in is in tweëen gedeeld – innerlijk en uiterlijk, “wij” en “onze omgeving”. Vergelijkbaar wordt ons beeld van de werkelijkheid opgedeeld in cirkels die van binnenuit groter worden. Deze cirkels bestaan uit de ziel, het lichaam, de onmiddellijke omgeving, en de indirecte omgeving. In werkelijkheid bestaat deze hele waarneming binnen ons in, binnen ons verlangen. Als we daarom de wereld willen veranderen, moeten we ons verlangen veranderen. Dit komt doordat onze waarneming van de wereld van ons verlangen afhankelijk is, en daarnaast de hele wereld hierin waargenomen wordt.

Onze waarneming dat de wereld buiten ons om bestaat is een illusie. De wereld bestaat puur in ons verlangen, maar dit voelen we op het moment niet. We zien natuur en de mensheid, die eigenlijk onderdeel zijn van ons zelf, als iets vreemds, en als gevolg van deze houding lijden we. Als we alleen zouden beseffen hoeveel schade we onszelf toebrengen door deze verbeelde kijk op de buiten wereld.

Het is een fout, een optische illusie! Het lijkt alleen maar dat er mensen om ons heen zijn waar we ons niets van aan hoeven trekken. We beseffen alleen niet dat door dit te doen, we problemen en ellende naar onszelf toe brengen. Ons hele leven wordt gevuld door problemen en het lijden alleen maar omdat we deze verwrongen waarneming van de werkelijkheid hebben.

De wetenschap van Kabbalah leert ons hoe we de gescheiden delen met elkaar moeten verenigen. Alleen kunnen we dit niet, maar we kunnen een verzoek richten aan het Licht om onze waarneming te corrigeren. Dan zullen we alleen één werkelijkheid zien. Alleen één verlangen en hierin – één ziel en één Licht.

Naar mate we naar dit doel vorderen, moeten we onszelf in de richting van de eenheid richten. Als we Het Boek van Zohar lezen, moeten we continu onszelf terugvoeren naar het gevoel van “de hele wereld bevindt zich binnen mij in”. Waar het boek ook over spreekt, het beschrijft alleen maar krachten, eigenschappen en verlangens die binnen ons in zitten.

Alle spirituele werelden zitten binnen in, terwijl er buiten niets is. De wereld moet niet verdeeld worden in intern en extern, aangezien het één gemeenschappelijke ziel is.

Door dit te onthouden, trekken we naar onszelf toe de invloed van het Licht dat de aparte delen van onze waarneming met elkaar verenigt.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed