Onze Ingebeelde Werkelijkheid Wordt Door Twee Mechanismen Geschapen

Two Mechanims That Creator Our Imaginary RealityEen vraag die ik ontving: Ik bekeek een van uw kinderlessen, waar u uitlegde dat alles om ons heen een ingebeelde wereld is (Olam Dimioni). In deze les en andere lezingen die u over dit onderwerp hield, raken mensen altijd in de war en stellen de vraag: “Dit betekent dus dat ik me alles kan inbeelden? Waarom lijkt deze wereld dan toch stoffelijk, en waarom blijven mijn fantasieën, alleen mijn fantasieën?

Mijn Antwoord: De mens bezit twee mechanismen voor het scheppen van de ingebeelde werkelijkheid. Een ervan ligt buiten ons bewustzijn. Het is dieper, en het is verantwoordelijk voor het creëren van het beeld van de wereld, dat we “werkelijkheid” noemen. Het tweede mechanisme van het creëren van beelden ligt in ons bewustzijn en is oppervlakkiger. Dit is het mechanisme dat we allen kennen en gebruiken om onze fantasieën te scheppen.
We zijn alleen in staat om het tweede mechanisme te gebruiken, maar niet het eerste, het fundamentele. Dit is omdat het gevormd en actief in ons wordt, zelfs voordat we zelfbewustzijn bereiken. Daarom wordt de werking van dit mechanisme niet in ons bewustzijn geregistreerd en komt het simpelweg op ons over als een normaal, gewoon beeld van de werkelijkheid.
Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Reality Is In Our Imagination
Laitman.com Post: Where Do Thoughts, Ideas, and Dreams Come from?
Laitman.com Post: Reality is Imaginary
Baal HaSulam Article “The Essence of the Wisdom of Kabbalah” – Lesson 1
Baal HaSulam Article “The Essence of the Wisdom of Kabbalah” – Lesson 2

Uitverkoren Zijn Betekent Verantwoordelijk Zijn De Wereld Spiritueel Te Dienen

Being Een vraag die ik ontving: Ik dacht dat alle termen in Kabbalah, zoals Goy (niet-Jood), de naties van de wereld, Israel en Jood, staten zijn die elke persoon moet ervaren. Het is vervelend dat al uw antwoorden altijd tweezijdig zijn. Uit deze uitleg volgt dat Adam HaRishon geen gemeenschappelijke staat is, maar alleen bestemd is voor genetische Joden, omdat zij zich er al in bevonden, terwijl de “niet-Joden” er niet eens weet van hebben genomen. Maar waarom bevinden ze zich altijd in een staat van daling?

Mijn Antwoord: Je moet alles objectief bekijken, als een onderzoeker. Dan zal je dichterbij de waarheid komen. Alle termen bestaan zowel op het stoffelijke niveau als het spirituele. Elke persoon moet elke staat ervaren.
Degenen die reeds door de spirituele stijging en daling in het verleden zijn geweest, zijn genetische Joden, die met Abraham, de eerste Kabbalist begonnen. We beschouwen niemand voor Abraham, aangezien er geen system was, ook al begon het met Adam. Deze mensen (zielen) moeten de eerste zijn, die door de correctie heengaan, omdat zij braken gedurende de Eerste en Tweede Tempel. Zij moeten dan de methode doorgeven aan iedereen anders.
Op het stoffelijke niveau worden ze gehaat en misbruikt wegens het verwaarlozen van deze missie. Incidenteel betekent het Hebreeuwse woord Goy (niet-Jood) een natie. Aan Israel wordt ook gerefereerd als “Goy”, maar “Goy Kadosh” – heilige natie, onder de voorwaarde dat het zich binnenin de eigenschap van liefde en schenking bevindt.
Adam is de gemeenschappelijke ziel van alle mensen. Een deel van Adam – de zielen van Abrahams studenten, ondergingen een spirituele stijging en de spirituele breuk. Een ander deel van de zielen, de Goyim (niet Joden) zijn nooit gestegen en zijn nooit gebroken. De gebroken zielen zijn slechter dan de zielen die niet braken, maar ze bezitten ook een grotere aanleg voor correctie omdat ze de gebroken spirituele verlangens bevatten. Dit is waarom ze verplicht zijn om “Ohr Le Goim” te worden – het Licht voor alle naties van de wereld, die geen gebroken verlangens bevatten.
“Uitverkoren” zijn betekent verantwoordelijk zijn voor het beheersen van de methode voor correctie en het aan de hele wereld doorgeven – spiritueel de wereld dienen.
Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Israel Are Those Who Aspire Straight to the Creator
Laitman.com Post: Building the Third Temple
Kabbalah Today Article: Who Are You, People of Israel?
Kabbalah Today Article: Mission Possible (and Mandatory)
Baal HaSulam Article: “Matan Torah (The Giving of the Torah)”
Baal HaSulam Article: “Messiah’s Horn”

Wat Hebben “Schurken” En “Profeten” Gemeen Met De Virtuele Groep Van Bnei Baruch?

What Do Villains and Prophets Have to Do With Bnei Baruch's Virtual Group?Een vraag die ik ontvangen heb: Het is geschreven dat de schurk Bilam een grote profeet was, net zoals Mozes. Mijn begrip is dat dit een beschrijving is van verlangens die geopenbaard worden in een persoon, en het Licht kan niet onthuld worden in de niet-gecorrigeerde verlangens. Maar waarom is het meest ongecorrigeerde verlangen, Bilam, niet in staat het Licht te onthullen, zelfs op het niveau van de profeet? Hoe kon Bilam het niveau van het profeetschap bereiken als hij zich in een zodanige ongecorrigeerde staat bevindt?

Mijn Antwoord: Het is geschreven dat de Farao de Schepper kent, en dat de schurk Lavan het gehele Hoogste Licht belichaamt. Gelijke dingen worden geschreven over andere “kwade” karakters. De Thora spreekt over de spirituele wortels van personen in onze wereld, en niet over hun aardse belichamingen. Als je naar de wortel van hun ziel vanuit het spirituele niveau kijkt, dan definieer je wie ze zijn, ook al spelen deze karakters in deze wereld hun rol zonder het te weten.
Farao is gelijkwaardig en tegengesteld aan de Schepper. Dit is hetzelfde als dat er vier zuivere werelden van ABYA (werelden van de goede krachten van schenking) zijn en dat er daar tegengesteld aan vier onzuivere werelden van ABYA (werelden van kwade krachten van ontvangst) zijn. Deze twee systemen zijn tegengesteld, parallel en gelijkwaardig aan elkaar. Ze hebben tot doel de voorwaarden van de wilsvrijheid van de ziel in stand te houden.
De zielen worden evenveel beïnvloed door beiden en hun keuze is gelegen in het kiezen van een juiste omgeving met het doel de aanvullende krachten van de rechterkant te ontvangen – ofwel de goede, schenkende kant. Het is geschreven dat een persoon zichzelf, op elk willekeurig moment, zichzelf als een halve zondaar en een halve rechtvaardige, moet zien. De enige manier om deze balans te verschuiven, is door middel van onder de indruk zijn van de groep. Dit is waarom het zo belangrijk is voor ons, om een zo volledig mogelijke virtuele invloed van de Bnei Baruch groep te scheppen, voor iedereen die het verlangt.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Don’t Fight Egoism Alone – It Will Always Win!
Laitman.com Post: Only the Upper Light’s Influence Can Give You the Importance of the Group
Baal HaSulam Article: “The Love for the Creator & Love for the Created Beings”
Chapter from Attaining the Worlds Beyond: “The Return to the Creator”
Chapter from The Zohar: “The Vision of Rabbi Chiya”

De Wereld Die We Waarnemen Is Net Een Speelfilm

Everything We Perceive Is Like Frames of a Motion PictureEen vraag die ik ontvangen heb: Als ik een opgenomen Congres les kijk, verlies ik dan de Zivug Haka’a die de Kabbalisten tijdens een Congres ervaren of als ze een live uitzending kijken?
 
Mijn Antwoord: Je verliest niets, omdat alles wat we waarnemen op dezelfde manier bestaat als de beelden in een film. We halen deze beelden naar voren en we spelen ze weer af. Er zijn twee mogelijkheden: deze beelden hebben al plaats gevonden en we onthullen ze in ons eigen tempo; of we onthullen ze de eerste keer, als we elkaar bijvoorbeeld tijdens een Congres ontmoeten.
 
Echter bestaat dit alles al in Malchut. We halen alleen de weergave van de beelden in ons naar boven door middel van onze positieve inspanningen.
 
Als we zelf de beelden in ons zelf oproepen, nemen we ze op een positieve wijze waar, omdat ons egoïsme samenwerkt met de Schepper, om ons te baten. Dit gebeurt dan op een aangename manier. Echter als we de speelfilmbeelden niet zelf terughalen, worden ze op een andere manier in ons weergegeven – op een dwingende wijze. Ze bewegen ons dan toe handelingen te ondernemen, zelfs als deze onaangenaam zijn.
 
Haal daarom de beelden zelf terug, neem deel aan zowel dat wat al geopenbaard is, als hetgeen dat we nog moeten onthullen!

Verwante Materialen (Engels):

Laitman.com Post: Reality is Imaginary
Laitman.com Post: The Internet Is Just A Step Toward Revealing Our True Connection With Each Other
Laitman.com Post: Virtual Kabbalah 
Kabbalah for Beginners: Chapter 10 – “Sensing Reality Through Kabbalah”

De Relatie Tussen De Mens En De Schepper Lijkt Op Een Dramatisch Liefdesverhaal

Man's Relationship With the Creator Is Like a Dramatic Love StoryTwee vragen die ik over de liefde heb ontvangen:

Vraag: U zegt vaak de relatie van de persoon met de Schepper zou moeten zijn als de manier waarop de bruidegom een bruid het hof maakt, de manier waarop zij zich voor hem verbergt, etc. Hierbij komt dat u zei dat in het verleden vrouwen gekocht werden, en het genoeg was om iemand slechts één keer voor het trouwen te ontmoeten. Maar waar zijn passie en spanning hierin?

Mijn Antwoord: Er is geen behoefte aan liefde op het stoffelijke niveau, omdat het op een later moment geschapen werd door middel van wederzijdse overeenstemming en gewoonte. Echter zijn passie en spanning nodig in de relatie tussen de persoon en de Schepper, omdat deze gevoelens hoger zijn – in tegenstelling tot het egoïsme. Het kan bijvoorbeeld vergeleken worden met een dramatisch liefdesverhaal, waar de geliefden (de mens en de Schepper) naar elkaar verlangen (door middel van schenking), tegen de verlangens van de hele wereld in (tegen al hun egoïstische verlangens) – en dit schept passie en spanning.

Vraag: In een TV programma werd u gevraagd: “Wat is liefde?” en u zei, “Het is de fundamentele eigenschap van het universum, wederzijdse schenking dat alle niveaus van natuur doordringt behalve de mens. We zijn overgelaten aan onszelf en we doen alles in de wereld behalve dit”. Echter, u zei ook dat de mens geen vrijheid bezit wat zijn handelingen betreft en dat alles bepaald wordt door de Schepper.

Mijn Antwoord: Dit is hoe dingen in de eerste instantie bepaald zijn door de Schepper. Alle natuur, in onze wereld, is egoïstisch, wegens de egoïstische val van de mens. De correctie van de hele natuur is om deze reden alleen van de mens afhankelijk. Naar mate dat de mens zijn levenloze, vegetatieve en dierlijke verlangens corrigeert, corrigeert hij tevens het externe levenloze, vegetatieve en dierlijke niveau van natuur.

Het Geneesmiddel Voor De Globale Crisis

The Remedy for the Global CrisisNieuw Rapport (van het Syndicaat Project):
 
De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon verklaart, “We herkennen allemaal het gevaar van vandaag: een globale financieële crisis, een globale energie crisis, een globale voedsel crisis. De klimaat verandering bedreigt duidelijk onze planeet. Heden zien we ook een crisis van een andere soort onder ogen – de uitdaging van globaal leiderschap. Naties kunnen hun eigen belangen niet langer beschermen of het welzijn van hun volk verbeteren zonder de medewerking van de rest. Toch zie ik het gevaar van Naties die naar binnen kijken in plaats van naar een gedeelde toekomst. Ik zie het gevaar van terugtrekking van de ontwikkeling die we al gemaakt hebben, vooral op het gebied van economische ontwikkelingen en het eerlijk delen van de vruchten van globale groei.
 
Mijn Commentaar: Zelfs als iedereen zal begrijpen dat de bron van alle wereld crises, inclusief de klimaat crisis, menselijk egoisme en zijn negatieve invloed op de Natuur is, zullen ze nog steeds niet het geneesmiddel voor de toenemende algemene crises vinden. Ze zullen niet begrijpen hoe je de menselijke natuur veranderd, en dat komt omdat dat onmogelijk is in onze wereld wiens gehele natuur egoïsme is.
 
Er is een wet dat zegt “Het algemene en bijzondere zijn gelijk” (Klal U Prat Shavim). Net zoals een willekeurig mens naar Kabbalah is gebracht door leiden en de vraag, “Wat is de betekenis van mijn leven?”, zo zal de hele mensheid als een geheel door leiden en crises naar de vraag over de betekenis van het eigen bestaan gebracht worden – en dit is niet rijkdom, macht, roem of kennis. Dan zal de mensheid antwoord vinden op die vraag namelijk dat de betekenis van het leven de onthulling van de Schepper is. Op dat moment zal de mensheid de wetenschap van Kabbalah onthullen, oftewel het middel om de onthulling van de Schepper te verwerkelijkes. De definitie van de wetenschap Kabbalah is “De methode van het onthullen van de Schepper aan de mensen in deze wereld,” zoals Baal HaSulam schreef in zijn artikel “De Essentie van de wijsheid van Kabbalah.”
 
Verwante materialen (Engels):
Laitman.com Post: How Does a Kabbalist Feel About the Current Events?
Laitman.com Post: Disasters and Diseases Come to an End When Humanity Unites Above Selfishness
Laitman.com Post: Ervin Laszlo and Michael Laitman – From Chaos to Harmony
Kabbalah Today Article: What Is Happening to Our Economy?
Kabbalah Today Article: The Hurricane Within
Article – “Lecture in Arosa”
icon for podpress Changing the World [3:12m]: Play Now | Download

Onze “Ik” Ligt Buiten Onszelf

Our Nieuwsbericht (van “The Epoch Times“):
 
De meeste mensen gaan er van uit dat onze herinneringen ergens binnen ons hoofd bestaan. Maar ondanks het uit alle macht proberen er achter te komen, welke cerebrale regionen in feite onze herinneringen herbergen, zijn de medische onderzoekers er niet in geslaagd. Kan het zijn dat onze herinneringen in feite in de ruimte buiten onze fysieke structuur zweven?
 
Volgens bioloog Dr. Rupert Sheldrake, schrijver van menig wetenschappelijk boek en artikel, verblijft de herinnering in geen enkel geografisch gebied van het cerebrum, maar in een soort veld dat de hersens omringt en doordringt. In tussentijd functioneren de hersenen zelf als een soort “decoder” voor de informatievloed die geproduceerd wordt door de interactie van elke persoon met zijn omgeving. Sheldrake vergelijkt de hersens met een televisie – hij past het analoog toe om uit te leggen hoe de geest en de hersens met elkaar omgaan:
 
“… alle organismen behoren tot hun eigen soort vorm – resonantie – een veld dat zowel binnenin het organisme als er omheen bestaat, dat het instructies en vorm geeft… de morfogenese benadering ziet dat het organisme nauw verbonden is met zijn corresponderende veld, en zich aanpast aan de cumulatieve herinnering die het ras in zijn geheel in het verleden heeft ervaren.”
 
“… het sleutelconcept van morfogenese resonantie is dat gelijke dingen elkaar door ruimte en tijd heen beïnvloeden. “ – schrijft Sheldrake.
 
Terwijl de zoektocht naar de herinnering, het traditionele biologische begrip uitdaagt, geloven onderzoekers zoals Sheldrake dat de ware verblijfplaats van herinnering, gevonden kan worden in een niet waarneembare ruimtelijke dimensie … de hersenen functioneren niet als een opslagruimte – de geest zelf ook niet – ze functioneren als een noodzakelijke verbinding van het individu met zijn morfogenese veld.
 
Mijn Commentaar: Kabbalah legt uit dat we een keten informatie registers (Reshimot) bevatten. Deze registraties “komen tot leven” in een opeenvolgende reeks, door de invloed van het veld dat ons omringt (Licht), waarbij ze omgezet worden in een dynamisch wereldbeeld dat we waarnemen. Het is te vergelijken met de manier waarop een computer een video bestand afspeelt, dat opgroepen wordt uit zijn geheugen.
 
We kunnen deze keten van data niet beïnvloeden. Echter, bezitten we het vermogen om het programma te leren kennen dat hen afspeelt en hun succesvolle verwezenlijking mogelijk te maken door middel van onze inspanningen. In dit geval, starten we het programma op en verwerven zijn doel, stroom en oorzaak, waarbij we naar het niveau van de Schepper stijgen.

Verwante materialen (Engels):
Laitman.com Post: A Reshimo Is One’s Complete Future State
Laitman.com Post: The Reshimot Surfacing Today Demand Spiritual Ascent of All Humanity
Interview with the Future – Part 6 “The Creation of the Reshimot”

icon for podpress Thoughts [2:09m]: Play Now | Download

Wat Zoekt Een Man In Een Vrouw?

What Does a Man Look for In a Woman?Vragen die ik ontving over relaties:  

Vraag: Wat zoekt een man in een vrouw?  
Mijn Antwoord: “Troost” – vervulling, zoals de Thora zegt (Beresheet 3:23): “Omdat zij van mij komt.”
 
Vraag: Moet zij stil en mooi zijn, of moet zij zichzelf zijn? 
Mijn Antwoord: Ze moet alles hebben dat nodig is om “Adam” aan te vullen.
 
Vraag: In een van uw artikelen heeft u uw reguliere studenten aangeraden om vijftien minuten per dag aan hun vrouw te besteden. Indien dit zo is, wat is de reden hiervoor? 
Mijn Antwoord: Kabbalah verplicht mensen om een bepaalde hoeveelheid tijd en aandacht toe te wijden aan hun partners. Mensen zijn vandaag de dag drukker dan ooit tevoren en daarom hebben we de regel in de groep vastgesteld dat, naast het zorgen voor het huis en de kinderen, echtgenoten, minimaal vijftien minuten per dag, bij elkaar moeten komen om kalm met elkaar te praten. Hoe zit het met jou, kan je dagelijks rustig met je man praten? Gebeurt dit wel eens?
 
Vraag: Ik ben twee maanden geleden gescheiden. In een TV show zei u dat u tegen echtscheiding bent. Ik heb er alles aan gedaan om het te voorkomen, maar ik heb een aantal boeken gelezen en ik weet dat Kabbalah zegt dat mensen soms trouwen en kinderen krijgen, maar dat hun verbintenis niet “voorbestemd” is. Mensen scheiden en vinden dan hun geschikte partner, iemand die voor hen bedoeld is. Is dit waar? 
Mijn Antwoord: Kabbalah verbiedt echtscheiding niet, in het bijzonder in het geval dat het huwelijksleven van de persoon hem of haar tegenhoudt om het doel van zijn leven te verwerven – het doel van de schepping. Echter in andere gevallen is het meestal het beste om te vermijden dat men scheidt.  
Verwante materialen (Engels):
Laitman.com Post: Woman = Desire
Laitman.com Post: The Only Thing That Can Justify Getting a Divorce
 
Nederlands: 
Artikel: Het Samenkomen – De Echte Betekenis
Artikel: Eva – Slechts het Instrument in de Handen van de Schepper

Mensen Die Kabbalah Studeren Zijn Nergens Bang Voor

Those Who Study Kabbalah Are Not Scared of AnythingTwee vragen die ik van beginners ontvangen heb:
 
Vraag: Ik voel me verwijderd van mijn stoffelijke omgeving. Ik voel me alsof iedereen om me heen, zelfs mijn beste vrienden, dingen doet die er niet toedoen. Ik vind het moeilijk om contact met ze te hebben omdat ik dingen vanuit het standpunt van het doel van het leven, zie. Ik voel me alsof ik helemaal geen wensen heb, die normaal zijn in een samenleving: ik ben niet geïnteresseerd in geld, seks of eer. Wat gebeurt er met me? 
 
Mijn Antwoord: Je bent nog steeds op zoek naar jezelf, je pad en je doel. Als je het geprobeerd hebt, om als ieder ander te zijn en er niet toe in staat bent, ben je voorbestemd voor spirituele ontwikkeling. Besteed al je energie hieraan, en je zult een schat ontdekken!
 
Vraag: Is het eng of gevaarlijk om Kabbalah boeken te lezen, als je ze niet begrijpt?
 
Mijn Antwoord: Mijn advies aan jou is: als je het eng vindt, lees het niet! Mensen die Kabbalah studeren, zijn mensen die het doel van hun leven moeten begrijpen en op dat moment zijn ze nergens meer bang voor – dit hebben ze simpelweg nodig.
Verwante materialen (Engels):
Laitman.com Post: Love Is Providing Others With the Means to Fulfill Their Point in the Heart
Laitman.com Post: Study Kabbalah, and the Spiritual Worries Will Outweigh Your Current Worries
Laitman.com Post: The Spiritual Goal Is the Same for Everyone
Laitman.com Post: Which Books Correct Us?
Kabbalah Today Article: The Gatekeeper

icon for podpress  Chapter from Book Attaining the Worlds Beyond: Spiritual Path [6:42m]: Play Now | Download

icon for podpress  Development of Desires [04:41m]: Play Now | Download

Waar Dienen Massavernietigingswapens Voor?

Een clip gemaakt door onze vrienden uit Toronto: