De zin van het leven voor een “nutteloze sociale klasse”

Vraag: Het lijkt me logisch dat virtuele groepen mensen anderen kunnen helpen om in het werkelijke leven met elkaar te communiceren, maar het tegendeel blijkt waar te zijn. Hoe komt dat?

Antwoord: Omdat mensen door hun egoïsme aangestuurd worden. Daar kan je niets aan doen. Voordat wij gecorrigeerd zijn, zullen allerlei methoden en vormen van communicatie schade aanrichten bij ons.

Vraag: Sommige futuristen denken dat zal blijken, dat voor een nutteloze sociale klasse computer games zullen zorgen voor zingeving in het leven. Zo worden mensen die werkloos geworden zijn genoemd. Dat kunnen miljarden mensen zijn. Ze zullen een basisinkomen krijgen en games om te vermijden dat ze oproer maken. Denkt u dat zo’n scenario mogelijk is?

Antwoord: Helaas wel. Dit is echter niet de laatste vorm van de ontwikkeling van de mens, het is niet meer dan een tussenvorm. Maar inderdaad, dit kan gebeuren.

Vraag: In onze tijd is men dagelijks met zoveel mensen in contact, het zijn er meer dan men ooit in zijn hele leven ontmoet heeft. Wat voor mogelijkheden geeft dit ons? Hoe kan je op een goede manier voor persoonlijke groei gebruik maken van dit verschijnsel?

Antwoord: Ik denk dat dit verschijnsel op het ogenblik onze persoonlijke groei belemmert, de massa heeft geen enkele mogelijkheid om hier uit te breken en te groeien.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/the-meaning-of-life-of-a-useless-class/

From KabTV’s “Communication Skills” 10/7/20

Filed under: Education, Internet, Society, Society of the Future | Add Comment / Ask Question →

Toegang via een gesloten deur

Allereerst moet iedereen zijn ego annuleren. De eerste voorwaarde om deel te worden van de Ten is jezelf honderd procent annuleren. Alsof de Ten zich in een ruimte bevindt achter een gesloten deur en er alleen een nauwe spleet tussen de deur en de vloer is waar ik doorheen kan kruipen.

De deur zit op slot, iedereen kan alleen maar door die spleet naar binnen. Zo komen we bij de groep, zonder ook maar één voorwaarde of eis. Als ik deel van de groep wil zijn, moet ik me volkomen annuleren, anders blijf ik erbuiten.

Als ik niet al mijn claims herroep in de Ten, heb ik er niets te zoeken. Iemand die zich bij de Ten voegt, gaat door een louteringsvuur, hij maakt zich schoon van al zijn claims en eisen. Hij voegt zich bij de Ten met één dringende vraag: in de Ten geaccepteerd te worden. Hij is bereid om zijn vrienden te dienen, te belonen, alles te doen wat zij willen, zolang hij maar door de Ten geaccepteerd wordt, zonder enige voorwaarde van zijn kant. Anders kan de Ten niet eens een begin maken in de richting van het doel van de schepping.

Iemand komt bij de Ten om zich – door zich ermee te verbinden – te annuleren, om de eigenschappen van de Schepper te verkrijgen en stap voor stap vooruit te gaan, namelijk door zich steeds meer te annuleren, zich steeds meer te verbinden met de Ten, de eigenschappen van de Schepper te ontvangen en zo op een hoger niveau te komen. Als hij zich volkomen hecht aan de Ten, wordt dit liefde voor de schepping genoemd, en hij zal van daaruit liefde voor de Schepper bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/entry-through-a-closed-door/

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/16/20, “Close to the Creator During a Descent”

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

“Leven na de pandemie” (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin “Leven na de pandemie

Sinds de golf van vaccinaties in de VS, het Verenigd Koninkrijk en vele andere landen, is begonnen, hebben mensen dit nieuws met een gevoel van opluchting ontvangen, volgens recente opiniepeilingen die door volksgezondheid instellingen zijn gehouden ook met bezorgdheid over de veiligheid en met allerlei vragen. Van één ding kan de mensheid zeker zijn: de wereld zal niet meer worden zoals het voor het virus was. Hoewel het nog te vroeg is om vast te stellen hoe de aard en de stand van zaken van de wereld na de pandemie zullen zijn – de systemen die opnieuw gebouwd moeten worden en de wijze waarop ze ons leven zullen beïnvloeden – is er geen twijfel over mogelijk dat een nieuwe manier van denken en een nieuw gedrag van nu af aan bepalend zullen zijn.

Er is een jaar verstreken sinds het coronavirus op het toneel verscheen. Zoals tieners die plotseling volwassen worden en minachtend naar hun kinderachtige speelgoed kijken of jonge mensen die naar evenwicht zoeken en zich proberen te stabiliseren als ze met een kater wakker worden na een late nacht met teveel alcohol, is nu ook de mensheid aan de beurt om door een soortgelijk proces van rijping en ontnuchtering te gaan.

De werkelijkheid is veranderd, mensen hebben een psychologische verandering ondergaan. Wat was, zal niet meer terugkomen. Wat er is gebeurd, is zoveel groter dan wij zijn, het is moeilijk om dat gegeven te verteren. Maar ik voorspel dat – als de bevolking weer gezond is en voelt dat het zover is dat alles weer open kan, dat men weer van de ene plaats naar de andere kan reizen, kan huggen en zonder mondkapjes dichterbij elkaar kan komen – we zullen ontdekken dat we volwassener zijn geworden.

We zijn in een nieuwe fase van onze menselijke ontwikkeling gekomen. Daarom zal onze innerlijke wereld niet meer dezelfde zijn als gisteren. We zullen inzien dat we niet meer dezelfde zijn als voor de uitbraak van het coronavirus, dat we onze smaak voor zinloze dingen verloren hebben, voor dingen die we alleen maar kochten om ze te willen hebben, dat we als slaven aan het werk waren, alleen maar om geld te verdienen en het vervolgens dwangmatig uit te geven. We zullen voelen dat we ons niet langer aangetrokken voelen tot dezelfde pleziertjes, die zullen lichtzinnig overkomen en geen voldoening meer geven.

Ons uitzinnige consumentisme is een van de gebieden waarop we het meest zijn veranderd. We hebben ons gerealiseerd dat we geen ontelbare malls, restaurants of stadions vol spelers en fans meer nodig hebben. Onze wensen zijn drastisch veranderd. Er zijn mensen die terug zullen keren naar hun routine en dan zullen ontdekken dat het niet meer bij hen past en er zijn mensen die hun huis helemaal niet meer uit zullen willen en het gevoel hebben dat het beter voor hen is om thuis te werken; niet alleen vrouwen, voor wie dit meestal een comfortabele leefomgeving is, maar ook mannen.

Waarom? Omdat thuis zijn, in de armen van het gezin, een comfortabel en goed leven is, efficiënt en vredevol, vrij van files, van wachtend in de rij staan en onnodige druk ervaren. Waarom zou je je dan nog aankleden, uren in de auto zitten en een halve dag in een onnatuurlijke houding zitten? Het is beter en goedkoper om thuis in je pyjama te zitten en vanuit de tuin te bellen, of rustig achter je laptop te zitten terwijl je op het balkon zit. Thuiswerken loont zich op vele onverwachte manieren.

Het is een win-win situatie voor zowel werknemers als werkgevers. Het bedrijf kan heel efficiënt op afstand worden gerund, bovendien is het een enorme besparing op de kantoorkosten. Mensen worden ook efficiënter als ze vanuit huis werken, want ze hebben minder afleiding dan op hun traditionele werkplek en daarom is het gemakkelijker om zich te concentreren op het afmaken van hun taken in plaats van tijd te verspillen.

Als deze voordelen eenmaal in alle lagen van de maatschappij zijn doorgedrongen, zal blijken dat de onderlinge verhoudingen die door de pandemie veroorzaakt zijn, de sociale afstand die besmettingen heeft voorkomen, uiteindelijk in ons voordeel zijn. De gewoonte om afstand te houden van elkaar zal een tweede natuur worden, het zal ook de basis vormen voor de nieuwe toekomstige relaties die we nog met elkaar moeten opbouwen.

Het is op dit moment nog te vroeg om te spreken over vergevorderde stadia in onze sociale verhoudingen. De vertraging en de afkoeling die uit de natuur voortkomen, nemen nog steeds toe en worden comfortabel voor ons. Ze dicteren de geest van de nieuwe periode. Als we vooruitkijken, zal deze situatie ons op de lange termijn niet bevredigen. Een soort lethargie en hopeloosheid, duisternis voordat het licht komt, moeten het middel zijn om een nieuwe ruimte openen voor de onthulling van spirituele verbinding met anderen, een duwtje in de rug voor een nieuw soort menselijke relatie. Alleen dan zullen wij kunnen voelen dat we genezen zijn van de pandemie van verdeeldheid en zullen we een leven bereiken dat voldoening geeft en een gezonde maatschappij.

https://laitman.com/2020/12/life-after-the-pandemic-linkedin/

Filed under: Coronavirus, Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Korte Kabbalah Tips – 30-07-2020 – Persoonlijke vragen aan dr. Michael Laitman

Vraag: Hoe vat u de uitdrukking “Wees jezelf” op?

Antwoord: Het betekent: jezelf vinden.

Vraag: Wat voor advies heeft u geholpen in uw leven?

Antwoord: Alles wat er gebeurt, beweegt zich in de richting van perfectie.

Vraag: Wat was uw meest gewaagde besluit?

Antwoord: Dat weet ik niet. Waarschijnlijk is zoiets nog niet gebeurd.

Vraag: Wat was de grootste teleurstelling waarmee u bent geconfronteerd?

Antwoord: Toen ik aan het begin van mijn reis ontdekte dat ik nergens toe in staat was.

Vraag: Wat was de meest wonderbare ontdekking in uw leven?

Antwoord: Toen ik me realiseerde dat iedereen precies hetzelfde is als ik. Al met al bestaat er absoluut dezelfde mogelijkheid om een rechtvaardige of een zondaar te zijn.

Vraag: Over welke episode in uw leven schaamt u zich diep?

Antwoord: Sinds ik me realiseerde dat alles van Boven komt, komt deze vraag niet meer in mij op. Het gevoel van schaamte komt alleen naar boven als een mens voor de Schepper staat en begrijpt dat er bepaalde eigenschappen en situaties aan hem gegeven werden om als de Schepper te worden en hij dat niet heeft gedaan. In alle andere opzichten bestuurt de Schepper ons.

Vraag: Welke gebeurtenis heeft u het meest bang gemaakt in uw leven?

Antwoord: Dat weet ik niet. Ik herinner het me niet.

Vraag: Is het waar dat de oudere leeftijd voordelen heeft?

Antwoord: Elke leeftijd heeft zijn voordelen. Het hangt er helemaal vanaf hoe je jeugd of de oudere leeftijd, kracht of zwakte beleeft.

Vraag: Wat was de mooiste dag in uw leven?

Antwoord: Toen ik de eerste keer tegenover mijn leraar stond.

Vraag: Heeft u een motto?

Antwoord: Motto: “Alleen voorwaarts.”

Vraag: Wat zijn de grootste moeilijkheden die u in uw leven hebt ervaren op weg naar het doel?

Antwoord: Als ik geen enkele weerstand voel, als ik voel dat ik vergeten ben, dat ik geen haters heb, dat is het ergste van alles.

Vraag: Wat hebt u radicaal veranderd in uw leven, en hoe pakte dat uit voor u?

Antwoord: Ik heb mijn vorige baan vaarwel gezegd, de bezigheden van toen, ik ben van beroep veranderd en ik heb mijn hele leven volkomen veranderd om Kabbalah te kunnen studeren.

Vraag: Wat zou er op aarde gebeuren als iedereen in het bezit was van een maximale intelligentie? Zou de wereld een betere plek worden?

Antwoord: Nee. Dat moet allemaal aan de Schepper overgelaten worden en wij moeten doen wat aan ons wordt toevertrouwd. Dat betekent, binnen het kader waarin wij bestaan, waarin Hij ons geboren heeft laten worden, proberen wij om gelijkvormigheid met Hem te bereiken.

Vraag: Wanneer is het gerechtvaardigd om een relatie te verbreken? Hoe doe je dat op de juiste manier?

Antwoord: Ik denk dat het niet van de mens afhangt.

Vraag: Beïnvloedt de verschijning van een mens uw houding ten opzichte van hem?

Antwoord: Jazeker. Ik besteed altijd aandacht aan de verschijning van een mens, aan zijn gedrag, aan zijn wens om tot een juiste communicatie te komen.

Vraag: Hoe kan je mensen op een goede manier troosten?

Antwoord: Ik denk door sympathie te tonen.

Vraag: Wat voor soort relatie in uw leven herinnert u zich het beste?

Antwoord: Wederzijdse hulp: dat wat van mens tot mens noodzakelijk is.

Vraag: Tot wat voor soort relatie moeten we komen?

Antwoord: Tot de situatie dat ik geen verschil, geen afstand voel, tussen mijzelf en anderen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/blitz-of-kabbalah-tips-73020/

From KabTV’s “Communication Skills” 7/30/20

Filed under: Education, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Laat vriendelijkheid winnen in plaats van kracht

Vraag: Multiculturalisme is een concept dat ervan uitgaat dat alle culturen gelijkwaardig zijn en hetzelfde bestaansrecht hebben. Bent u het met deze stelling eens?

Antwoord: Dat hangt af van de vraag over welke culturen het gaat en waar ze ons heenleiden. Ik geloof niet in mooie woorden. “Multi” bestaat helemaal niet in de natuur. In de natuur bestaat alleen één Hoge Kracht. Als wij daaraan gelijkvormig willen worden, krijgen we een goede gemeenschappelijke noemer. Zo niet, dan gaan we de verkeerde kant op.

Opmerking: Maar er is zoveel variëteit in de natuur!

Mijn antwoord: Deze variëteit bestaat alleen in de menselijke natuur, daar winnen altijd de sterken. Als wij boven onze natuur willen uitstijgen – zodat wij elkaar niet verslinden – moet vriendelijkheid winnen in plaats van kracht. Alleen dan zullen we kunnen overleven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/let-the-kind-win-not-the-strong/

Het volgende blog wordt zondag a.s. geplaatst.

From KabTV’s “Communication Skills” 10/16/20

Related Material:

Equality And Diversity

Society As An Individual

Connections Of Egoists Are Doomed To Fail

Filed under: Education | Add Comment / Ask Question →

Een gezonde groei van het ego

Vraag: Wat zijn de kenmerken van een gezonde groei van het ego, zowel op fysiek als op spiritueel gebied?

Antwoord: De gezonde groei van het ego vindt plaats als ik er bovenuit stijg en spirituele handelingen verricht. Door dat te doen, dwing ik mijn ego om naar mijn niveau toe te groeien.

Stel dat ik een bepaalde spirituele handeling verricht. Zodra ik naar dit niveau opstijg, stijgt mijn ego naar datzelfde niveau. Ik voel een groot verlangen om vooruit te komen, om de volgende spirituele handeling te verrichten, dan groei ik naar het volgende niveau en mijn ego groeit mee naar datzelfde niveau. Dit betekent dat mijn ego evenveel groeit als mijn groei in spiritualiteit.

Op deze manier volgen ze elkaar, zoals er geschreven staat: “Hij die groter is dan zijn vriend, zijn verlangen is groter.” Hieruit volgt dat als je groeit om een goede Kabbalist te worden, je een grote egoïst wordt.

Maar dan staat het ego onder de controle van de spirituele eigenschap die je hebt verworven, dit betekent dat je werkt vanuit de intentie om te geven, je duwt je geest omhoog, je spirituele staat, en deze pusht vervolgens je ego omhoog.

Ons spirituele niveau groeit dus steeds dankzij het ego, want alles wat de Schepper heeft geschapen, is in wezen het ego, al het overige is daarvan afgeleid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/a-healthy-growth-of-the-ego/

Het volgende blog wordt zondag a.s. geplaatst.

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 11/11/18

Filed under: Egoism, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Zodat de Schepper niet door verborgenheid verhuld wordt

Vraag: Wat gebeurt er als, afgaande op gedachten en gevoelens, de Schepper onthuld wordt? Rechtvaardig ik Hem dan helemaal of juist niet?

Antwoord: Natuurlijk rechtvaardig je de Schepper. Het is echter zo dat de onthulling plaatsvindt over de verborgenheid heen, die verdwijnt niet zomaar. 

Ik ontdek bijvoorbeeld iets van de handelingen van de Schepper met betrekking tot mijzelf. Hij laat zich aan mij zien als de Goede die goed doet en leidt mij naar het doel. En dan raakt dit weer verborgen voor mij, als ik weer in de verborgenheid kom, moet ik mijn best proberen te doen om te handelen alsof ik mij nog in de onthulling bevind.

Met andere woorden, verborgenheid isoleert mij niet van de Schepper maar integendeel, hierdoor is het voor mij mogelijk om te handelen alsof ik mij in de onthulling bevind.

Vraag: Kan ik zeggen dat ik zelf de Schepper verberg?

Antwoord: Natuurlijk. Mijn egoïsme verbergt Hem van mij. In de staat van onthulling associeer ik me niet met mijn ego, ik verberg het voor de Schepper. 

Vraag: Dus de Schepper verbergt zich voor mijn egoïsme in dubbele en enkele verborgenheid?

Antwoord: Er zijn veel verschillende nuances: ofwel de Schepper verbergt zich voor mij of Hij verbergt mij voor mijzelf.

Elke staat bestaat namelijk uit vier niveaus, op elk niveau moeten wij ons zo positioneren dat het lijkt alsof wij ons in de maximale onthulling bevinden. Door welke staten ik ook ga, ik moet proberen om met alles wat er met mij gebeurt om te gaan alsof ik mij in de opperste onthulling bevind, zodat geen enkele duisternis en geen enkele verborgenheid mij naar een lagere staat brengt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/so-that-the-concealment-does-not-hide-the-creator/

From KabTV’s “Spiritual States” 1/14/19

Related Material:

A Single Concealment And A Double Concealment Of The Good

What Does The Creator Conceal From Us?

Why Is The Creator Hiding?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Wat we kunnen verwachten voor het nieuwe jaar 2021 (Medium)

Medium heeft mijn nieuwe artikel gepubliceerd: Wat we kunnen verwachten voor het nieuwe jaar 2021

We staan op het punt om een atypisch jaar achter ons te laten en de mensheid vraagt zich af wat er in het verschiet ligt voor het komende jaar. 2021 zal een jaar worden waarin we allemaal zullen voelen, begrijpen en accepteren dat het doel van onze ervaringen tot nu toe eruit bestaat om de mensheid te herschikken op een positievere manier. De uitdagingen waar we voor stonden, hebben ten gunste van ons gewerkt, ze hebben ons geholpen om te onderzoeken hoe ze ons verder hebben geholpen naar een nieuwe fase van ontwikkeling, een nieuwe fase van het menselijk bestaan.

2020 wordt gekarakteriseerd door polarisatie, een economische crisis, natuurrampen en een wereldwijde pandemie die een wereldwijde lockdown heeft veroorzaakt. Het virus kwam om ons te organiseren, wakker te schudden en allerlei soorten disbalans in de maatschappij, in menselijke betrekkingen en op onze planeet op te lossen.

Op deze manier gaat de natuur met ons om. Covid-19 is geen willekeurig virus. Het systeem van de natuur staat erachter en dat kwam in actie toen wij een groot deel van de planeet hadden verwoest. Alsof de natuur zegt: “En nu is het genoeg. Jullie zijn bezig om de wereld te vernietigen. Jullie hebben de aarde leeggepompt, afval in de oceanen gedumpt, de lucht vervuild en van stukken land vuilnishopen gemaakt. Jullie hebben de natuurlijke bronnen van de aarde uitgeput. Ga nu de wereld maar eens opnieuw opbouwen.”

Hoe lang zullen we nodig hebben voordat wij ons realiseren dat de natuur niet tot rust zal komen voordat wij doen wat ons staat te doen? Het lijkt erop dat wij enigszins gaan inzien dat wij hier en daar schuldig zijn, dat we beginnen te begrijpen wat er eigenlijk aan de hand is. Als we niet met de media te maken zouden hebben, die ons constant misleiden, zou de mensheid misschien al veel eerder haar verantwoordelijkheid op zich genomen hebben.

En hoe hard het misschien ook lijkt, het systeem van de natuur heeft ons heel vriendelijk toegesproken, niet zo direct en hard als bij andere plagen in het verleden. Het heeft ons tijd gegeven om te begrijpen wat de natuur van ons eist. Maar als wij ons niet laten waarschuwen en onze koers niet wijzigen in de richting van evenwicht, kunnen we absoluut een veel heviger reactie verwachten in het komende jaar.

Is de pandemie voorbij als er vaccins komen? We zijn op weg naar de volgende fase van de menselijke ontwikkeling, dus er zal duidelijk een en ander veranderen. Zal die verandering plaatsvinden in de vorm van opluchting voor ons? Dat is moeilijk vast te stellen, want gewoonlijk gaan de klappen van de natuur van de lichtste naar de zwaarste, totdat het nodige is bijgesteld. Als je bijvoorbeeld aan een kind vraagt om iets te doen en hij het niet doet, praat je waarschijnlijk de volgende keer op een hardere toon tegen hem. Als dat ook niet helpt, moet je de daaropvolgende keer je standpunten nog duidelijker maken en hem strengere voorwaarden voorleggen.

Hoe het komende jaar eruit zal zien, staat niet in de sterren geschreven, ook niet wat de vaccins betreft. De waarheid is, dat de toekomst aan ons is. Het hangt ervan af hoezeer we zullen proberen te begrijpen wat de natuur ons nu vertelt. De boodschap is duidelijk. Het is duidelijk dat onze industrie niet geschikt is voor de nieuwe wereld, want ze is gericht op de productie van onnodige dingen die het milieu vervuilen. Het is ook duidelijk dat het huidige onderwijssysteem niet overeenstemt met de wetten van de natuur omdat onze opvoeding erop gericht is om met elkaar te concurreren en verdeeldheid te creëren.

Daarom moet de belangrijkste opdracht voor het nieuwe jaar bestaan uit het opbouwen van een integrale wereld, uit het binnengaan van een leven van menselijk partnerschap, voor elkaar en voor de hele natuur.

De mensheid zal moeten veranderen, opnieuw moeten nagaan wat werkelijk belangrijk is en wat niet. We moeten afstand doen van alles wat niet noodzakelijk is, begrijpen dat we ongeveer 80% van onze winkels en bedrijven moeten sluiten. Natuurlijk zal men het absoluut niet eens zijn met zulke drastische veranderingen zonder dat men begrijpt waar dit toe leidt en wat het doel is, namelijk: een evenwichtiger wereld.

Ondertussen maken mensen zich aan het einde van dit jaar zorgen over hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen, ze maken zich zorgen over de steeds grotere werkloosheid en vragen zich af hoe ze een samenleving kunnen opbouwen als er zoveel onzekerheid en sociale onrust bestaat. We moeten ons afvragen hoe we ons een nieuwe manier van denken eigen kunnen maken die rekening houdt met iedereen, zodat iedereen de toekomst hoopvol tegemoet kan zien.

Ik denk dat 2021 een overgangsjaar zal zijn. Hoewel de volledige overgang die we nodig hebben enige jaren in beslag zal nemen, zullen we in ieder geval wel gaan begrijpen wat de toekomstige voorwaarden zijn waar we aan moeten voldoen. We moeten geen dingen produceren die niet essentieel zijn. We moeten een grote nadruk leggen op onderwijs en educatie, en onszelf zo opvoeden dat we dichter bij elkaar komen in onderlinge solidariteit.

Als we ons met elkaar verbinden, zullen we gaan inzien dat al het goede voor ons ligt. We hebben het binnen handbereik om tot dit bewustzijn te komen. Alles hangt af van de mate van onze bereidheid om onze ogen te openen, onze geest te openen en te leren begrijpen wat de natuur – de Hebreeuwse woorden voor “God” en “natuur” hebben in Gematria dezelfde numerieke waarde – met ons doet. Door betere onderlinge verbindingen zullen we de Hoge Kracht, die alles in onze werkelijkheid bestuurt, onthullen. Zo zullen wij heelheid en een totale vervulling bereiken.

Dit is de positieve toekomst die ons te wachten staat, op voorwaarde dat wij uitsluitend denken en handelen in de richting van eenwording.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/what-to-expect-for-the-new-year-2021-medium/

Filed under: Coronavirus, Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Het belangrijkste morele principe van de mensheid

Vraag: Morele normen veranderen voortdurend. Chauvinisme en nazisme zijn bijvoorbeeld vervangen door verdraagzaamheid, een tolerante houding naar seksuele en nationale minderheden. Of, vroeger werd een scheiding beschouwd als iets waar men zich voor schaamde, terwijl het tegenwoordig zelfs vaak buitengewoon gewaardeerd wordt, want men meent dat er daardoor meer onafhankelijkheid kan ontstaan, enz.

Bestaan er principes die onveranderd moeten blijven, los van cultuur, maatschappij en de tijd die voortschrijdt?

Antwoord: Ja. Dat zijn principes die gaan over de juiste interactie tussen mensen, als men één gemeenschap vormt waarin eenieder zich een integraal onderdeel voelt van het totaal van interacties. Dan ontdekken mensen daarin hun perfecte, eeuwige staat van zijn. Dit is het gevoel waarin zij moeten leven. Dit is het doel van hun ontwikkeling.

Vraag: Kunt u een paar principes opsommen die nooit veranderd moeten worden, ongeacht de menselijke ontwikkeling, een bepaalde cultuur en de voortschrijdende tijd?

Antwoord: Er bestaat maar één zo’n principe: “Heb je naaste lief als jezelf.” Daar is alles mee gezegd. In de praktijk leidt alleen dit principe ons naar de schepping en de handhaving van het systeem van onderlinge verbinding waarin wij een eeuwig en volmaakt leven zullen ontdekken.

Daarom moeten wij dit principe met elkaar waarmaken door in Tens (groepjes van tien mensen) bij elkaar te komen, in kleine groepen. Dit is al de praktische uitvoering van praktische Kabbalah: hoe trekken wij de speciale energie aan – het Hoge Licht genaamd – die ons dichter bij elkaar kan brengen, kan verklaren waarom wij tegengesteld zijn aan elkaar en ons helpt om te leren hoe wij boven onze tegenstellingen kunnen uitstijgen.

Om te beginnen zijn we allemaal van elkaar verwijderd, want we zijn door de zogenoemde breking heengegaan. Nu moeten we weer dichter bij elkaar komen. In het verschil tussen connectie en disconnectie gaan we voelen dat we ons in de eeuwige stroom van het leven bevinden.

Opmerking: Het lijkt een paradox. Als we nu de straat op zouden gaan en aan mensen zouden vragen of zij zich houden aan het principe “Heb je naaste lief”, zou bijna iedereen zeggen dat hij dat doet.

Mijn antwoord: Dus is het nodig om aan mensen uit te leggen wat we met deze woorden “Heb je naaste lief als jezelf” bedoelen en waarom dit principe in de Torah aan ons gegeven is, en eveneens waarom iedereen er prat op gaat dat hij dit kan waarmaken maar dat niemand er eigenlijk rekening mee houdt, enz.

Vraag: Bent u van mening dat alle andere morele principes op dit principe gebaseerd zijn? 

Antwoord: Alle andere principes zijn een onderdeel van liefde voor de naaste.

Vraag: Als ik me aan dit principe houd, moet ik dan bijvoorbeeld in het openbaar vervoer mijn zitplaats aan iemand anders afstaan en mensen gratis hulp bieden?

Antwoord: Als je hiervan uitgaat, ben je altijd vriendelijk naar anderen en zal je je naaste nooit pijn doen. Hoe zou je iemand van wie je houdt pijn kunnen doen?

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/the-main-moral-principle-of-humanity/

From KabTV’s “Communication Skills” 10/9/20

Filed under: Education | Add Comment / Ask Question →

“De democratie kan de menselijke natuur niet verslaan” (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin “De democratie kan de menselijke natuur niet verslaan”

2020 begon met een klap en eindigt in wanorde. Covid-19 gaf een pijnlijke klap op het gezicht van de beschaving en riep ons een halt toe op onze wegen. Sinds het coronavirus heeft toegeslagen, leven we in een stand-by modus en wachten we op de komst van een vaccin. Maar hoe pijnlijk het ook is, de pandemie verbleekt in vergelijking met de onrust die de Verenigde Staten na de presidentsverkiezingen doormaakt en die onrust kan door geen enkel vaccin genezen worden. Men zegt wel eens dat als Wall Street hoest, alle aandelenmarkten in de wereld verkouden worden. We kunnen alleen maar gissen wat de wereldwijde invloed zal zijn van de ineenstorting van de Amerikaanse democratie die we nu meemaken, hoe dan ook, aangenaam zal het niet zijn.

Het goede nieuws bij dit alles is dat de sombere toekomst van Amerika en de wereld niet in steen gehouwen is. In ieder geval kunnen wij het tot nu toe nog aansturen. Maar dat vereist loyaliteit, vastberadenheid en vooral de erkenning dat we aan de rand van de afgrond staan en als we niet het nodige doen om onszelf te redden, zijn we verloren.

Ik ben Kabbalist en wetenschapper. Voordat ik Kabbalah ging studeren, was ik wetenschapper en deed ik uitgebreid onderzoek naar de manier waarop organismen hun homeostase (evenwicht) behouden in dynamische omstandigheden. Toen ik mijn Kabbalah leraar ontmoette, Baruch Ashlag – de oudste zoon en opvolger van Yehuda Ashlag, auteur van een compleet commentaar op Het Boek De Zohar – sprak zijn benadering mij bijzonder aan omdat het zo wetenschappelijk was.

Ashlag, de zoon, ging verder in de voetsporen van zijn vader die, naast het feit dat hij de belangrijkste Kabbalist van de 20e eeuw was, zeer veel belangstelling had voor de sociale en humane wetenschappen en een productief schrijver was op deze gebieden. Zijn diepe kennis van Kabbalah – de wetenschap van het verbinden van mensen door middel van sociale cohesie – hielp hem enorm toen hij sociale systemen en processen analyseerde die hij meemaakte in de enerverende jaren van het midden van de 20e eeuw. 

In zijn laatste jaren, na de Tweede Wereldoorlog, hield Ashlag zich bezig met twee kolossale projecten waarvan hij er slechts één wist af te ronden. Voor zijn dood publiceerde hij het volledige commentaar op Het Boek De Zohar, dat we nu Het Sulam (Ladder) Commentaar noemen. Na deze enorme prestatie staat Ashlag nu bekend als Baal HaSulam (auteur van De Ladder). Hij werkte tegelijkertijd aan wat een uitgebreide uitleg had kunnen worden van de structuur van de samenleving die de mensheid volgens Baal HaSulam moest opbouwen als een rechtvaardig, duurzaam en welvarend geheel. Hij liet ons niet meer dan ontwerpen en aantekeningen na, maar dat was zoveel dat gemakkelijk te zien is waar hij met zijn ideeën naartoe wilde.

Bovendien is het fascinerend om te zien hoe helder Baal HaSulam de toekomstige gebeurtenissen zag die we nu uit de eerste hand meemaken. Hij besefte dat alle mensen van nature egocentrisch zijn en daardoor anderen zouden uitbuiten, intimideren en onderdrukken als ze wisten dat ze ermee weg konden komen. Al in de jaren dertig van de vorige eeuw schreef hij het volgende in zijn essay “Vrede in de wereld”: “In eenvoudige woorden zeggen we dat het de aard van ieder mens is om het leven van iedereen in de wereld uit te buiten in zijn eigen voordeel, alles wat hij aan een ander geeft, geeft hij alleen omdat het noodzakelijk is. Ook dan is er sprake van uitbuiting van anderen, maar dat gebeurt op een geraffineerde manier, zodat zijn buurman het niet merkt en bereidwillig toegeeft. Dit is een onverbiddelijke wet. 

Het enige verschil bestaat uit de keuzes van mensen: De een kiest ervoor om mensen uit te buiten omdat hem dat een laaghartig genoegen verschaft, de ander doordat hij macht krijgt, terwijl het een derde respect oplevert. Bovendien, als het met weinig moeite zou kunnen, zou hij de wereld vanuit al deze drie “voordelen” uitbuiten: aanzien, macht en respect.” Dit zien we in onze tijd: een absoluut gevoel van ergens recht op hebben en dus ongegeneerde en ongebreidelde uitbuiting, of op zijn minst pogingen tot een dergelijke uitbuiting. En zoals Baal HaSulam heeft gezegd: “Het wordt sluw gedaan, zodat de buurman het niet merkt en bereidwillig toegeeft.” Enige jaren na zijn waarschuwing kwamen de nazi’s aan de macht.

Rond diezelfde tijd schreef Baal HaSulam uitgebreid over de fouten van het Russische communisme en legde hij uit dat het niet zou standhouden omdat de idealen van gelijkheid en de bijdrage aan de samenleving naar beste vermogen – terwijl je alleen krijgt wat je nodig hebt voor je levensonderhoud – werd opgelegd aan mensen die niet op deze manier waren opgevoed en daarom zouden falen. In feite was hij zo zeker van zijn observatie dat hij over de ondergang van Rusland in de verleden tijd schreef, ook al deed hij dat in de jaren dertig van de vorige eeuw toen het Russische communisme in volle bloei stond.

In het essay “De Vrede” (een ander essay dan “Vrede in de Wereld”) schreef hij: “Inderdaad, de geschiedenis zelf heeft tot problemen geleid en heeft voor ons een vaststaand feit voorbereid, voldoende voor een volkomen waardering en een ondubbelzinnige conclusie: Iedereen kan zien hoe een grote samenleving als die van Rusland, met honderden miljoenen inwoners, met meer land dan heel Europa, ongeëvenaard in rijkdom en grondstoffen, een samenleving die al heeft ingestemd met het leiden van een gemeenschappelijk leven en dat praktisch alle privé-eigendom volledig heeft afgeschaft – waar eenieder zich alleen nog maar zorgen maakt over het welzijn van de samenleving – ogenschijnlijk de volle omvang van de deugd van geven aan anderen in zijn volle betekenis heeft verworven, voor zover de menselijke geest dat kan begrijpen.

En toch, kijk eens wat er van hen is geworden: In plaats van in hoger aanzien te komen en de prestaties van de kapitalistische landen te overtreffen, zijn ze steeds lager gezonken. Nu kunnen ze niet alleen het leven van de arbeiders niet aangenamer maken dan in de kapitalistische landen, ze kunnen zelfs niet meer zorgen voor hun dagelijks brood en kleding”.

Toen Baal HaSulam in de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn ontwerpen en nota’s noteerde waarin hij zijn opvattingen over een duurzame en rechtvaardige samenleving uiteenzette, projecteerde hij een sombere toekomst voor de democratie, opnieuw vanwege het gebrek aan goed onderwijs. In deze stukken, gepubliceerd in The Writings of Baal HaSulam, legt Baal HaSulam uit dat hij geen toekomst ziet voor de democratie, juist vanwege het inherente kwaad in de menselijke natuur, die nog steeds niet gecorrigeerd is. In zijn eigen woorden: “Sinds het begin der tijden is het nooit voorgekomen dat de meerderheid van de bevolking een land regeerde. Ofwel de autocraten deden dat, of de oligarchie, of de leugenachtige democraten. Maar de meerderheid van het eenvoudige volk regeerde alleen in de dagen van Hitler, die bovendien nog misdadigheid tegenover andere naties bevorderde. Hij verheft (de waarde van) het voordeel voor het publiek tot het niveau van volledige toewijding, omdat hij de geestesgesteldheid van sadisten begreep die, als ze de ruimte krijgen om hun sadisme vorm te geven, er met hun leven voor zullen boeten”.

“Inderdaad,” vervolgt Baal HaSulam, “het is de absolute waarheid dat er geen goede en complete samenleving kan zijn als de meerderheid ervan niet goed is, want het bestuur weerspiegelt de kwaliteit van de samenleving. Als de meerderheid slecht is, zal het bestuur noodzakelijkerwijs ook slecht zijn, want de slechteriken zullen geen heersers boven hen plaatsen die zij niet goedkeuren. 

“We hoeven niets te leren van de moderne democratieën,” zo legt hij zijn gebrek aan hoop uit (in het begin van de jaren vijftig), ” want ze wenden verschillende tactieken aan om de achterban te misleiden. Als (de kiezers) wijzer worden en hun sluwheid doorhebben, zal de meerderheid zeker een bestuur kiezen in hun geest”. Daarom legt Baal HaSulam uit dat, om het publiek te misleiden, de heersers van de samenleving “dummy’s” inzetten die er goed uitzien maar eigenlijk machteloos zijn, hun enige doel is om het de heersers mogelijk te maken om ongestoord te blijven regeren. In zijn woorden: “Hun belangrijkste tactiek is dat ze eerst mensen met een goede reputatie toejuichen en hen ofwel als wijs, of als rechtvaardig promoveren, dan gelooft de massa in hen en worden ze gekozen. Maar een leugen houdt niet eeuwig stand,” concludeert hij.

Uiteindelijk, zegt Baal HaSulam, zal een democratie die het een egocentrische meerderheid mogelijk maakt om de leider te kiezen, vanuit de inherente aard van mensen, een egocentrische leider kiezen. Dit kan niet lang standhouden. Uiteindelijk bereikt het egoïsme zulke extreme niveaus dat het hele systeem corrupt wordt en uit elkaar valt. Op dat moment wordt de democratie het zoveelste slachtoffer van de kwade menselijke natuur.

Zolang we onszelf niet veranderen, zullen we onze leiders of regimes evenmin veranderen en zullen we geen goede samenleving voor ons allen op kunnen bouwen. We moeten gaan beseffen dat er niet alleen ruimte is voor ons allemaal op deze planeet, maar dat wij allemaal behoefte hebben aan onze opvattingen en ideeën, onze fantasieën en antipathieën, onze kleuren en rassen, onze geloofsovertuigingen en culturen. We hebben ze nodig, want als ze er niet waren, zouden we incompleet zijn. Democraten zouden geen Democraten zijn als er geen Republikeinen waren, en dat geldt ook voor de Republikeinen. Kun je aan het mannelijke denken zonder het te vergelijken met het vrouwelijke, of andersom? Zonder elkaar zouden we helemaal niets kunnen definiëren, dan zouden we alleen maar stukjes vlees zijn die doelloos rondzwerven totdat onze tijd gekomen is.

Nu hebben we, meer dan ooit, de hele mensheid nodig om dit te beseffen en we zullen binnenkort de schade begrijpen die we onszelf toebrengen door onze cancel-cultuur en afschuw voor elkaar. Zoals ik in het begin van dit langer dan verwachte stuk schreef, kunnen we nog steeds onze toekomst bepalen. Als er geweld uitbreekt, weet ik niet zeker of het dan nog mogelijk zal zijn. Daarom moeten we er haast mee maken om onszelf te overtuigen en met anderen de volgende begrippen delen: onze onderlinge afhankelijkheid, de kwetsbaarheid van de democratie en de enige remedie die onze maatschappij en onze toekomst kan redden: onderwijs bieden waardoor men kan leren wat verbinding is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/democracy-cant-beat-human-nature-linkedin/

 Filed under: Coronavirus, New Publications | Add Comment / Ask Question →