Wat is onze kracht, broeder?

275Vraag: Wat betekent sterk zijn tegenwoordig?

Antwoord: Het betekent verenigd zijn. Niets anders! Als we ons verenigen, is de Schepper met ons.

Opmerking: U hebt altijd maar één antwoord.

Mijn antwoord: Ja. We hebben niets anders nodig.

Vraag: Wat is eenheid? Wat bedoelt u met dat woord?

Antwoord: Er is eenheid als iedereen voelt dat hij er voor anderen is en dat allen er voor één zijn. Er kan hier geen sprake van verslapping zijn. We zijn bij elkaar en we moeten elkaar helpen.

Vraag: Aan de ene kant zegt u wat al sinds onze kindertijd tegen ons gezegd wordt.
Herinner je je de Drie Musketiers? “Eén voor allen en allen voor één!” We geloofden hier echt in, we vonden dit heel fijn en wilden zo leven. Waar is dit later allemaal naartoe verdwenen?

Antwoord: Dit is verdwenen omdat het leven ons naar andere waarden heeft geduwd: ieder voor zich en het maakt niet uit hoe het met anderen gaat. Maar nu krijgen we lessen, heel serieuze lessen.

Vraag: Kan er alleen door deze lessen iets veranderen?

Antwoord: Natuurlijk. Anders zou de Schepper het zo niet hebben gedaan.

Vraag: Wat is onze stap nu? Hij deed een stap, een moeilijke, tragische stap. Wat is nu onze stap?

Antwoord: Onze enige stap is nu dat we ons met elkaar verbinden en oprukken naar de vijand.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/what-is-our-strength-brother/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/kabbalah.academie

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 10/16/23

Related Material:
Unity Now and Forever
During these Difficult Days
In Times of Severe Trials

Filed under: Israel, News | Add Comment / Ask Question →

 

In gevecht met de neiging tot het kwaad

200.02Vraag: Als onze wereldgroep tot een interne oorlog komt met zijn neiging tot het kwaad, zal dat dan de wereld helpen?

Antwoord: Natuurlijk. Alleen zo kunnen we tot volledige correctie (Gmar Tikkun) komen, alleen door met ons egoïsme te strijden en ons tot de Schepper te wenden, zodat Hij ons daarbij helpt.

Vraag: Kunnen we zeggen dat we een externe oorlog zien omdat we het Licht dat we aangetrokken hebben voor een grotere verbondenheid niet goed gebruiken?

Antwoord: Ja.

Vraag: Waarom vervalt een mens dan in gevoelens dat de Schepper hem niet helpt?

Antwoord: Omdat hij veel meer moet investeren in de verbinding met de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/in-the-fight-against-the-evil-inclination/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 10/12/23, “Reinforcing Ourselves with There Is None Else Besides Him”

Related Material:
How Can We Cancel Unfavorable Actions?
To Win the War Against Evil
When Will Peace Reign?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Israel, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Voortdurende steun

627.1Vraag: U zei dat we moeten proberen om klaar te zijn voor veranderingen. Wat betekent dat, klaar zijn voor veranderingen?

Antwoord: Het is een feit dat we nooit klaar zullen zijn voor veranderingen omdat ze altijd nieuw zijn en we ze niet kunnen voorspellen. Maar als we allemaal de verbinding tussen ons willen laten groeien, voelen we heel snel in welke staat we zijn en wat we kunnen veranderen om tot Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar) te komen.

Maar we kunnen nooit klaar zijn voor het volgende niveau, want er onthullen zich nieuwe eigenschappen in ons. Daarom moeten we elkaar voortdurend helpen om er samen achter te komen welke staten we doormaken en wat ons te doen staat.

Proberen klaar te zijn voor veranderingen betekent dat iedereen een innerlijke verbinding heeft met de vrienden en dat we, wat er ook gebeurt, altijd vastbesloten zijn om elkaar te helpen. Ongeacht onze verschillen proberen we elkaar altijd te steunen, dichter bij elkaar te staan en met elkaar verbonden te blijven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/continuous-support/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah lesson 10/03/23, Writings of Baal HaSulamThe Arvut (Mutual Guarantee)”

Related Material:
Everything Depends on the Intensity of Connection
Constant Connection
The Connection Of Big Egoists

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De kracht van het vrouwengebed

507.03Vraag: Als vrouwen de wereld onder druk zetten en verbinding van de mannen eisen, zou zo’n eis dan oorlogen voorkomen?

Antwoord: Misschien zou zo’n druk zowel de mannen als de vrouwen helpen. Maar dit betekent niet dat vrouwen niet met elkaar hoeven te werken. Zij moeten van verbinding met elkaar tot verbinding met de Schepper komen en zich van daaruit, vanuit hun verbinding, tot de mannen wenden en hen ertoe verplichten om zich ook met elkaar te verbinden.

Als vrouwen hun gemeenschappelijke MAN, hun gebed, omhoog brengen, zal dat een enorm grote kracht zijn. Enorm!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/the-force-of-womens-prayer/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From the Daily Kabbalah Lesson 10/11/23, “Reinforcing Ourselves with There Is None Else Besides Him”

Related Material:
In Common Prayer
What Should the Prayer Be Like?
The Power Of The Common Prayer

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Israel Today, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Meesters van spirituele hoogten

750.03Het is heel belangrijk om vertrouwen te hebben op het spirituele pad. We kunnen alleen vertrouwen op onze grote leraren die dit pad al hebben bewandeld en de spirituele treden voor onze opgang hebben geplaveid. We kunnen ze vergelijken met een groep bergbeklimmers die zich een weg banen naar de top, waarbij de sterksten vooruitlopen en de treden uithakken voor degenen die volgen.

Zo moeten wij de grote Kabbalisten volgen, hun boeken bestuderen en doen wat zij adviseren. Als wij al hun instructies nauwkeurig opvolgen, zullen we zeker succes hebben

Zij verbergen niets voor ons. Als ze niet over alles schrijven, is dat alleen om ons niet in verwarring te brengen, want wij zijn als kleine kinderen die nog te jong zijn om boeken voor volwassenen te lezen. Daarom onthullen Kabbalisten deze wijsheid geleidelijk, stukje bij beetje, totdat we de perfecte schepping in al haar volheid bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/masters-of-spiritual-heights/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Lesson of the International Kabbalistic Convention “Opening Hearts” 10/01/23, Lesson 4 “Connecting As One Man with One Heart”

Related Material:
Gratitude for the Path Paved for Us
Guidelines for Achieving Unity – Selected Quotes of Baal HaSulam
Gratitude To Baal HaSulam

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Waar is de kracht van het gebed van afhankelijk?

239Vraag: Wat moet de allereerste voorbereiding zijn om tot een gebed te komen dat een echt wapen is?

Antwoord: Het moet uit het hart komen. De kracht van het gebed hangt af van de intensiteit van de verbinding tussen ons, van de mate waarin we als één mens met één hart zijn, van de mate waarin je vrienden je innerlijk binnentreden, zich bij je hart voegen en jullie je vanuit dit gezamenlijke hart tot de Schepper wenden.

Vraag: Moeten we aan mensen vertellen dat we niet de vijand moeten haten, maar wél de oorlog?

Antwoord: Haat moet niet tegen de vijand of de oorlog gericht zijn, maar tegen ons egoïsme. Uitsluitend daartegen..

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/what-does-the-power-of-prayer-depend-on/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah lesson 10/15/23, Writings of Rabash “What Is, ‘Calamity that Comes Upon the Wicked Begins with the Righteous,’ in the Work?”

Related Material:
Everything Is Achieved By The Power Of Prayer
The Infinite Power Of Prayer
What To Ask From The Creator?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Israel Today, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Een netwerk dat met draden van liefde geweven is

Bnei BaruhWe moeten een netwerk van verbindingen bouwen waarvan de draden van liefde zich tussen ons uitstrekken, en dan moeten we in deze zee van liefde springen. We kunnen er nu al over praten en proberen om het te doen, maar het zal pas duidelijk worden na een sterke verbinding in de Ten.

Dit kan alleen gerealiseerd worden als ik voel dat ik deel ben van de Ten en dan zullen wij, samen met de hele Ten, een stap naar een nog bredere eenwording zetten. Dan zullen we onbeschrijflijke gevoelens ervaren, niet te vergelijken met alles wat er in onze wereld bestaat.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/a-network-woven-from-the-threads-of-love/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 9/28/23, Writings of Rabash “Concerning the Importance of Friends”

Related Material:
Opening Hearts
Jump into the Sea of Love
A Gift from the Congress

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Wederzijdse invloed

528.03Vraag: Stel dat de Schepper mij een nieuw stuk van mijn egoïsme laat zien. Dan vraag ik aan de Schepper om het te corrigeren en op de een of andere manier verandert mijn situatie. Heeft zulk individueel spiritueel werk invloed op de hele Ten?

Antwoord: Natuurlijk is dat zo, want jij maakt deel uit van die groep. Dus als jij vraagt en de groep vraagt, beïnvloeden jullie elkaar en de Schepper werkt tussen jullie. Het belangrijkste is dat je de zorg voor elkaar niet loslaat

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2023/10/mutual-influence/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the 1st part of the Lesson of the International Kabbalistic Convention “Opening Hearts” 10/01/23, Lesson 3 “Overcoming the Burdening of the Heart”

Related Material:
Caring For Friends Means Caring For Your Correction
A Warm Attitude Toward The Friend Brings Us To The Creator
The Progress Of The Friend Is More Important Than My Own Progress

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

De belangrijkste hulp is het gebed

547.04Vraag: Onze vriend zit in een neergang en we weten niet hoe we hem kunnen helpen om zich met ons te verbinden. Hoe kunnen we een vlam in zijn hart ontsteken?

Antwoord: Soms kun je een vriend helpen, maar soms ook niet. Als iemand plotseling het verlangen naar spirituele groei verliest en niet inziet dat dit zijn doel in het leven is, dan is het heel moeilijk om hem uit deze situatie te halen. We hebben verstandige vrienden nodig die psychologisch op de juiste manier met hem omgaan. Maar dit helpt niet altijd.

Maar je zou je ervaringen op internet kunnen delen: wat je probeerde te doen in dergelijke gevallen en wat helpend was.

Vraag: Er wordt gezegd dat een naaste zijn vriend moet helpen. Waar past het gebed op dit punt van verbinding?

Antwoord: Het gebed is het innerlijke verlangen van het hart. Als ik in mijn hart iets wens, breng ik mijn verlangen naar de Schepper. Dat is de betekenis van bidden.

Natuurlijk moet je je vriend ook fysiek helpen, vooral als hij in een neergang is terechtgekomen. Maar tegelijkertijd moeten we begrijpen dat ons gebed de belangrijkste hulp is, het verlangen van onze harten, als we onszelf naar een hoger niveau brengen en ons naar de Schepper toe bewegen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/the-main-help-is-in-prayer/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Lesson of the International Kabbalistic Convention “Opening Hearts” 10/01/23, Lesson 3 “Overcoming the Burdening of the Heart”

Related Material:
A Prayer Is Work In The Heart
Prayer And Confidence
A Kabbalist’s Prayer

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wanneer zal er vrede regeren?

963.5Vraag: Alles wat er met ons tijdens de Conventie is gebeurd, zorgde ervoor dat er veel liefde in ons  werd onthuld, we annuleerden onszelf op een natuurlijke manier. Maar wat er nu in Israël gebeurt, veroorzaakt haat in ons, want als je aangevallen wordt, haat je de vijand.

Antwoord: Deze vijand zit in ons hart.

We moeten ons realiseren dat alles van ons hart afhangt. In de mate waarin we in onze harten dicht bij elkaar staan, zal er vrede heersen in de wereld.

Dit missen we: uitsluitend liefde en nabijheid tussen ons en tussen alle mensen in de wereld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/when-will-peace-reign/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 10/7/23, “Current Events in Israel”

Related Material:
When There Is No War Within Us
Eternal Peace—Universe Of Harmony
The World Is A Person’s Inner State

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Israel, Israel Today, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →