Wereld Kabbalah Congres Israël – 2019

World Kabbalah Convention Israel 2019

 

De staat van Katnut

De zonde van Adam bij de boom der kennis oefende geen invloed uit op de staat van Katnut (kleinheid) die al voor de breking gecorrigeerd was. Daarom brak het hoge gedeelte van de werelden BYA, die bij de geboorte van Adam geschapen waren, niet. Hieruit volgt dat het hoge systeem dat ons omringt meer gecorrigeerd is dan wij, wij bevinden ons in het systeem. De natuur is meer gecorrigeerd dan de mens.

De mens heeft echter een hogere taak: om onafhankelijk te worden, om iemand te worden die aan de Natuur gelijkvormig is. De natuur heeft niet zulke verheven doelen, want zij bestaat uit verlangens om te geven, zij is gecorrigeerd.

Dit zien wij in onze wereld. Als mensen de natuur niet zouden bederven, zou zij volgens haar volmaakte wetten werken die geen enkele vrije keus toelaten. Dit helpt ons om op den duur de correctie te bereiken, zowel in onze wereld als in de spirituele wereld.

De minerale, vegetatieve en animale delen van de natuur zijn gecorrigeerd, alleen wordt de natuur door het innerlijke systeem, de “mens” genaamd, bedorven. Het innerlijke deel is gebroken en projecteert alle corruptie daarvan op het externe systeem, op de minerale materie, de planten en de dieren. Als wij onszelf corrigeren, is uiteraard de gehele wereld gecorrigeerd.1

De hele natuur, de minerale, vegetatieve en animale delen, zijn gecorrigeerd. Als er geen mensen waren, zou de wolf vredig naast het lam leven. Maar omdat de mens met zijn breking alles heeft bedorven, verslindt de wolf het lam. Alles vanwege de mens. Zonder de mens zijn er alleen gevende verlangens in de natuur en de wolf kan naast het lam lopen, zoals in de Hof van Eden, en een klein kind kan hen hoeden (dit is de mens in de staat van Katnut).

Na het einde van de correctie zal ook de volwassen mens die in de nabijheid van de Schepper is gekomen, in relatie tot anderen alleen gevend zijn, daarom zal hij “een klein kind” genoemd worden. 2

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 1/23/19, Talmud Eser Sefirot, Vol. 6, Part 16, Table of Answers for the Meaning of the Words, Item 300

1 Minute 30:10

2 Minute 37:05

Related Material:
Adam’s Sin And The Correction Of The Soul
The Sin Of Adam Is The Cause Of All Of Our Troubles
A Soul Similar To The System Of Creation

Antwoorden op je vragen, deel 231

Vraag: Kunnen we zeggen dat de Schepper wil dat een mens Kabbalah studeert om Hem vreugde te geven? Met andere woorden: vervul ik het verlangen van de Schepper als ik mij vooral in de studie van Kabbalah verdiep om Hem vreugde te geven, zal Hij daardoor vreugde ervaren (ook als ik het niet weet)?

Antwoord: Ja. Dat is vooral zo als er in de verbinding met Hem, op Zijn niveau, geen onzuiverheid door egoïsme aanwezig is!

Vraag: Kan transcendente meditatie beschouwd worden als een daad van geven aan de Schepper?

Antwoord: Nee.

Vraag: Wat betekent het dat de Messias aan de poorten van Rome zit?

Antwoord: Aan het einde van het werk met het egoïsme, krijg je een ontmoeting met de Kracht van volkomen bevrijding. Messias, Mashiach, komt van het woord “Moshech”: trekken, je wordt uit je egoïsme getrokken.

Filed under: Q&A | Add Comment / Ask Question →

Waardoor wordt de snelheid van de vooruitgang bepaald?

Vraag: Als iemand al vele jaren gestudeerd heeft en al die jaren dezelfde vragen blijft stellen: “Wat is verbinding? Wat is annuleren? Hoe kan je jezelf annuleren?”, is dat dan normaal?

Antwoord: Ja. Wij weten niet precies hoe het allemaal in onze tijd zal gebeuren, want we leven in een speciale tijd. Maar als ik kijk naar het aantal mensen dat zich bij ons voegt en naar hun eigenschappen, denk ik dat het proces niet veel sneller kan verlopen.

Helaas willen we de tijd versnellen zonder de nodige inspanningen te verrichten. Ieders initiatief is nodig, maar dat is niet voldoende.

From KabTV’s “The Last Generation” 4/12/2018

Related Material:
How Can We Accelerate Spiritual Advancement?
How Can One Hasten Advancement Along The Spiritual Path?
The Speed Of Spiritual Advancement

Geheimen en engelen

Vraag: Adam HaRishon schreef een boek, The Secret Angel genaamd. Kabbalah lijkt een wetenschap te zijn, maar dit boek gaat over geheimen en engelen?

Antwoord: “Geheim” betekent: verborgen, en niets anders. Alles wat voor mij verborgen is, wordt een geheim genoemd, en op het moment dat het onthuld wordt, wordt het realiteit.

Een “engel” is een kracht. Alle krachten van de natuur worden engelen genoemd. Bijvoorbeeld de zwaartekracht: als er nu iets op de grond valt, betekent dit, dat de aarde een kracht bezit die alles daarboven aantrekt. Deze kracht wordt de engel van de aantrekkingskracht genoemd. “Engel” is in het Hebreeuws “Malach”, dit is afkomstig van het woord “Malchut”. Wij noemen alle bijzondere eigenschappen van Malchut engelen.

Vraag: Waarin verschilt de verborgen kracht die door Adam werd onthuld van elektromagnetische golven en de zwaartekracht?

Antwoord: Adam heeft de alomvattende kracht van de natuur onthuld, waardoor het gehele universum bestuurd wordt, de gehele schepping, onze wereld en de Hoge Wereld. Hij noemde deze kracht: de Schepper, “Boreh”, dit betekent: “Degene die creëert”. Hij realiseerde zich namelijk dat deze Kracht creëert. Daarbij betekent Boreh: “Bo en “Reh“: kom, ontdek en zie, bereik. Dit heeft Adam allemaal zelf ervaren en in het boek The Secret Angel beschreven.

Kan de dood uitgesteld worden?

Vraag: Waarom ontstaat er, door een natuurlijke gebeurtenis als de dood, instinctmatig angst? Wat is de spirituele wortel daarvan?

Antwoord: Door verlies, angst om te verdwijnen, vernietigd te worden, er blijft niets over. Een mens vindt het als egoïst heel naar om het leven te verliezen, hoewel het meestal veel lijden met zich meebrengt.

Als wij de hoeveelheid genot die we tijdens ons leven ervaren, vergelijken met het lijden, is het natuurlijk niet de moeite waard om te leven. Toch wordt ons animale lichaam hierdoor wezenlijk uitgedaagd.

Vraag: Hoe kunnen wij op de juiste manier de angst voor de dood benutten?

Antwoord: Voorlopig hebben wij – zoals Kabbalah het ons leert – de angst voor de dood nodig, deze angst spoort ons aan tot de mogelijkheid om voor het ware leven te kiezen. Om het eeuwige, volmaakte leven te bereiken, hebben wij de angst voor de dood nodig.

Vraag: Is het mogelijk om aan de Schepper te vragen of hij de dood wil uitstellen om zo meer spiritualiteit te kunnen bereiken?

Antwoord: Dit is een onjuiste vraag. Probeer om, in plaats van het afwijzen van de dood, spiritualiteit te bereiken.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 10/7/18

Related Material:
The Fear Of Death
Why Are We Afraid To Part With Life
Mortal World And The Eternal Soul

Niet afhankelijk van inspiratie

Opmerking: Onlangs spraken wij tijdens een workshop over de liefde voor de vrienden en ik hoorde hoe iedereen niet vanuit het verstand sprak, maar vanuit een diep voelen en begrijpen dat dit belangrijk is, dat dit de toekomst is en dat zij bereid zijn om dit pad onbaatzuchtig te volgen …

Mijn Commentaar: Zulke zinnen maken niet zoveel indruk op mij. Stel dat de vrienden nu over opgang, neergang, verlangen, aspiratie en vriendschap praten, maar wij weten hoe snel zoiets weer voorbij is en wat er dan nog van overblijft.

Ik wil mijn inspiratie heel graag opbouwen, gebaseerd op het begin en het einde van de schepping: waar zijn wij? Hoe bereiken we dat? Niet door wat een mens vandaag zegt en morgen waarschijnlijk niet.

Daarom geef ik er de voorkeur aan om altijd in een staat te zijn waar vanuit ik liefde, verlangen, goedkeuring en grootheid kan ontwikkelen. Dit moet echter gebaseerd zijn op de structuur van het universum, op de bedoeling van de schepping. Dan is het werkelijk iets eeuwigs, globaal en perfect.

Natuurlijk hangt alles af van het karakter en de eigenschappen van een mens, maar ik heb het liefst altijd een tekening bij de hand die het begin en het einde van de schepping laat zien, het hele pad, en hoe dat met de hulp van de groep bereikt kan worden.

Dus wat er ook aan mij gevraagd wordt, ik zeg altijd: “Laten we bij Adam beginnen, bij zijn ontwikkeling, bij het feit dat we samen zijn structuur moeten herstellen.” Wij kunnen hier niet aan ontsnappen. Wij bevinden ons er middenin. En dan leg ik uit wat wij hebben te doen. Het hangt niet van onze inspiratie af. Zo is de realiteit.

Vraag: Dus als ik me in een levenloze staat bevind, ga ik weer scrollen: de schepping van de gemeenschappelijk ziel, de breking van Adam HaRishon.enz.?

Antwoord: Ja. Maar je begrijpt waarom deze levenloze staat wordt gegeven, waar het vandaan komt: van de Oneindige, Volmaakte, Eeuwige en Waarachtige!

From KabTV’s “The Last Generation” 6/27/18

Related Material:
Don’t Talk About Your Feelings
Tuning Ourselves To The “Melody” Of The Seminar
Workshop: Analysis Of Personal Reactions

Tegengesteld aan de rede

Vraag: Waarom spreekt Kabbalah via mijn verstand tegen mij terwijl ik er niets van begrijp? Waarom moet ik veranderen en op het niveau van gevoelens werken terwijl ik de hoge wereld niet voel?

Antwoord: Omdat onze gevoelens ons naar een nieuw verstand leiden. De rede is het resultaat van nieuwe verlangens en gevoelens.

Om de een of andere reden denken wij dat het verstand en het gevoel tegengesteld zijn aan elkaar, maar dat is niet waar! Mijn gevoelens, namelijk mijn verlangens en wat ik daarbij voel, bepalen namelijk mijn denken, daardoor wordt mijn bewustzijn bepaald.

Door mijn verlangens en de vervulling daarvan te veranderen, verandert mijn denken. En als dat niet zo is, kan ik naar “geloof boven de rede” gaan, tegengesteld hieraan. Het denken is niet heilig voor mij, maar soms is het belangrijker dan mijn gevoelens, omdat het mij naar een bepaald niveau brengt, dan toom ik mijn denken in en ga ik daar bovenuit.

De rede zegt: “Verruim je kennis, je verlangens, en ga daarmee aan het werk.” En ik antwoord: “Nee, daar wil ik niet mee werken, want zij geven mij geen antwoord. Ik moet een andere weg inslaan.”

Wat betekent: tegengesteld aan de rede? Ik vernietig mijn denken niet, ik zeg alleen dat ik mij niet laat beperken door wat ik zie. Ik moet daar een stap bovenuit gaan.

Wat een stap boven mijn denken uit is, weet ik niet. Kan ik aan iets denken dat hoger is dan ikzelf? Dan doe ik een beroep op mijn gevoelens en ik zeg: “Mijn egoïstische gevoelens zijn verkeerd. Ik wil op weg gaan met de eigenschappen van geven, niet van ontvangen. Dit is de enige manier waarop ik resultaat zal bereiken. Dan zal mijn denken ook veranderen.

Ons denken wordt door Boven beïnvloed, ik doe een beroep op mijn gevoelens en ga daar bovenuit naar de eigenschap van geven. Dan kom ik op een nieuw niveau: met nieuwe gevoelens en een nieuw verstand.

From the lesson in Russian 8/26/18

Related Material:
Mind And Feelings
Mind And Feelings In Spiritual Development
Reason And That Which Is Above It

Alles wordt op het niveau van de hoge wereld opgelost

Vraag: Als anderen deel van mij zijn, verander ik dan mijn externe delen door anderen anders te zien?

Antwoord: Natuurlijk. Maar tegelijkertijd voel je niet meer wie jij verandert: de anderen of jezelf. Je gaat je met anderen verbinden en dan blijkt dat één gemeenschappelijk geheel te zijn. De Schepper verbindt iedereen met elkaar.

Vraag: Nu zitten wij in de les en er zijn miljarden mensen in de wereld die nu werken, slapen, vechten, etc. Wij kunnen hen niet voelen, hoe moeten wij hiermee omgaan?

Antwoord: Daar moet je geleidelijk aan wennen, dan zal de kwestie van tijd, de gelaagde ruimte en alles wat er gebeurt, verdwijnen. Je gaat zien dat dit niets betekent en dat alles op een volkomen ander niveau wordt opgelost.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/2/18

Related Material:
Everything Is Decided Only In The Upper World
I Return The Whole World Inside Me
My Dark Silhouette Against The White Background Of Bestowal

Wat moeten wij aan de Schepper vragen?

Vraag: Als er geen ander is dan Hij, waarom vervult de Schepper dan niet het verlangen naar iets? Hij helpt bijvoorbeeld een mens met een ongeneeslijke ziekte niet.

Antwoord: Hij is degene die de ziekte stuurt! De Schepper doet alles.

Hij brengt ons iedere dag, van de vroege ochtend tot de late avond, allerlei soorten problemen die wij op de een of andere manier proberen te ontvluchten.

Wij begrijpen dat het onmogelijk is om eraan te ontsnappen, en uiteindelijk doen wij dan toch een beroep op Hem en proberen wij te ontdekken waar Degene is die zich achter dit alles verbergt. Dit is het doel van de klappen die wij krijgen. Hij stuurt ons moeilijkheden om onze aandacht te vragen.

Vraag: Betekent dit dat het geen zin heeft om Hem om veranderingen te vragen?

Antwoord: Inderdaad, wij moeten maar om één ding vragen: dat Hij Zijn Eén zijn aan de wereld onthult.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/2/18

Related Material:
Why Doesn’t The Creator Hear Our Complaints?
What To Ask From The Creator?
Prayer As A Systematic Action