Een Innerlijke Code Onthullen Door Middel Van De Zohar

Don't Look for Love In This WorldHet Boek van Zohar, Hoofdstuk “Shmini,” Punt 98: “En de Heer (de belangrijkste eigenschap van het schenken in ons) sprak tot Mozes (een andere eigenschap van schenken in ons) en tot Aaron (weer een andere eigenschap, dus met andere woorden is er een deel tussen delen in ons welke verbinding maken) en zei tegen hen: “…dit is het dier dat je mag eten”.

Er staat Aaron omdat hij altijd het reine van het onreine scheidt (een eigenschap in ons die de reine verlangens van de onreine verlangens scheid,t wordt “Aaron” genoemd) omdat Aaron Hesed is en de illuminatie van Hochma, Haya. Het onderscheid tussen een onreine Haya en een reine Haya (dierlijk in ons) is enkel de Hesed. (de eigenschap van Hesed is barmhartigheid, puur schenken).

Het onreine klampt zich aan de linker zijde, welke gescheiden is van de rechter, Hochma zonder Hassadim, van waar zich alle duisternis en oordeel uitstrekt -waar de rechterlijn schenken betekent en de linker lijn ontvangen.

Met andere woorden, als we het Licht van Hochma hebben zonder het Licht van Hassadim, verkeren we in duisternis. Maar waarom is het donker als het Licht van Hochma aanwezig is; uiteindelijk is het Licht van Hochma de tegenpool van duisternis? Als het wordt ontvangen voor ons eigen bestwil en ons egoïsme voelen we duisternis, hetgeen betekent dat we geen spiritualiteit ervaren.

We zijn op dit moment allemaal ondergedompeld in absolute duisternis en zien geen spirituele wereld omdat het Licht van Hassadim ontbreekt, het Licht van Liefde en Schenking. Eigenlijk verdrinken we in een oceaan van het Licht van Hochma in de Oneindige Wereld maar we voelen zelf geen druppel van dit Oneindige Licht.

Waarom voelen we dit niet? Omdat we het Licht van Hassadim niet bezitten. Zodra we dit Licht verkrijgen, het verlangen om te schenken dat door de Schepping geïnitieerd moet worden (wij) dan zal in dat zelfde ogenblik het Licht van Hochma door het Licht van Hassadim bedekt worden.

We hebben alleen het Licht van Schenken (Hassadim) nodig. Er is een overvloed van het Licht van Hochma overal om ons heen maar zonder het Licht van Hassidim ervaren we dit als duisternis, of in ons geval, als een onbewust stadium.

En de reinen klampen zich aan de linkerzijde die in de rechter zijde is bevat, als Hochma in Hesed wordt gekleed, vanwaar alle zegen en heiligheid uitgaat.

Het verschil tussen een reine Haya en een onreine Haya is enkel de Hesed, het onderscheidingsvermogen van Aaron.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed