Ben Jij Voorbereid Op De Volgende Stap?

Fulfillment Can Only Be SpritualHet Boek van Zohar, hoofdstuk VaYishev, Punt 125: Iedereen die in zich in de Zohar heeft verdiept in deze wereld wordt beloond met deelname in de volgende wereld.

Dit spreekt over twee graden oftewel twee stadia in ons verlangen. In onze wereld bestaan we in een enkele kwaliteit; het verlangen te ontvangen of te worden vervuld omwille van onszelf. In de spirituele wereld bestaan we ook in het verlangen te ontvangen maar gebruiken we dit niet. Onze intentie daar is “schenken om het schenken” – “Hafets Hesed“, ook genoemd als het verlangen te ontvangen voor omwille van anderen.

Dit verlangen zal er altijd zijn omdat het zo is geschapen door de Schepper. Het is een onveranderlijke bouwsteen van de schepping. Maar het kan twee intenties hebben. De intentie om het voor onszelf te gebruiken is de natuurlijke intentie waarmee we zijn geboren en waar doorheen we de wereld bezien. De spirituele, gecorrigeerde intentie van waaruit we de Hoogste Wereld bevatten is de intentie die we gebruiken omwille van anderen.

Onze spirituele ontwikkeling vindt plaats wanneer onze corrupte verlangens groeien maar we corrigeren hierbij de intentie van “omwille van mezelf” naar “omwille van anderen”. We ontdekken voortdurend nieuwe stadia in deze nieuwe intentie. Onze verlangens behoren te veranderen zodat we de mogelijkheid hebben de intenties in deze verlangens te veranderen. We hebben geen toegang tot de verlangens zelf omdat deze onze fundamentele materie zijn en niet in onze handen.

Zelfs al zijn we succesvol in dit stadium, als we het volgende stadium betreden als embryo weten we niet wat daar gebeurt en zijn we niet in staat ons te oriënteren.

In onze wereld groeit het verlangen ook, maar altijd met dezelfde intentie -omwille van onszelf. Daarom zijn de stadia die iemand ervaart in verschillende verlangens altijd hetzelfde , omdat de intentie niet anders is. In de spirituele wereld ligt er een andere intentie over ons verlangen, namelijk omwille van anderen en omdat we de wereld door anderen ervaren, brengt de ervaren vervulling een tegenstrijdigheid met zich mee: Als we onszelf vervullen, maar voor de ander, dan voelen we de wereld door de ander. Daarom is iedere spirituele gradatie compleet nieuw met onverwachte verlangens en sensaties.

Onze inzet in een bepaald stadium geeft ons een goed begin voor het begin van het volgende stadium, ondanks het feit de het nieuwe stadium altijd begint vanuit afwezigheid van realisatie, hetgeen betekent dat er maar een zeer beperkt begrip voor onze huidige handelingen is. Toch is de inzet in het huidige stadium noodzakelijk om ons voor te bereiden op het volgende stadium. Uiteindelijk is alles dat we bereiken in het volgende stadium een resultaat van het bereiken van het huidige stadium. Dit gezien vanuit de voorbereiding van de materie waaruit we bestaan, de wil om te ontvangen
Laten we zeggen dat we het zesde stadium afgerond hebben en aan het zevende beginnen. In het zevende stadium leren we over nieuwe onderwerpen die we nog niet hebben bestudeert of van hebben gehoord. Omdat we ons echter hebben voorbereid in de voorafgaande stadia hebben we al ervaring in verschillende vormen van perceptie die onze materie bedekt.

We weten precies hoe onze materie nieuwe vormen ziet. We weten dat we kunnen werken met de groep en hulp kunnen ontvangen. We kunnen onze vrienden beïnvloeden en zij beïnvloeden ons. Deze wederzijdse beïnvloeding maakt het ons mogelijk nieuwe vormen aan te nemen. We weten hoe we met de boeken moeten werken, met het studiemateriaal en met de leraar.

Met andere woorden, het werk in deze wereld- het stadium waarin we ons nu bevinden en welke we nu zien, bereidt ons voor op de “volgende wereld”, het volgende stadium van perceptie. Het spreekt voor zich dat we niet begrijpen wat er in de volgende wereld zal komen, maar na al onze inzet worden we de onthulling waardig en hebben we een fundament waarop we op ons pad kunnen voortgaan.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: