Wat Is Een Spiritueel Vat (Verlangen)?

Dr. Michael Laitman

Baal HaSulam, De Studie van de Tien Sefirot, Deel 1, “Overzicht van Vragen en Antwoorden voor de Betekenis van de Woorden”: Vraag 25: [Wat is een spiritueel vat] Kli? De wil om te ontvangen in het schepsel is de Kli.

De wil om te ontvangen alleen is echter niet genoeg: we weten dat het de intentie om te geven nodig heeft. Met andere woorden: dit verlangen moet gecorrigeerd worden en aangevuld.

Vóór de Eerste Beperking (Tzimtzum Aleph), diende de wil om te ontvangen van het schepsel als een vat voor het Licht. Maar daarna, door het besluit van de lageren en met de goedkeuring van de Hogere, kan het vat voor het Licht alleen bestaan uit het scherm en het Terugkerend Licht, dat gevormd wordt door het schepsel, in plaats van zijn aanvankelijke verlangen om plezier te ontvangen, dat het had afgewezen als onbruikbaar voor het ontvangen van het Licht.

Verlangen is ruw materiaal, dat ons van Boven wordt aangereikt door de informatieve genen (Reshimot), de invloed van het Hogere Licht. Dit gaat buiten het schepsel om. Maar het schepsel zegt: “Ik verwerp dit vat dat aan mij is gegeven om daarin behandelingen te ondergaan en ik weiger om op deze wijze te werken! Ik wil niet vergeten wie ik ben en gedachteloos alleen maar doen wat ik leuk vind. Alles wat ik doe wil ik met begrip doen, bewust, vanuit zelfonderzoek en vanuit wat ik besluit.”

“Zo wil ik nu zijn, voor nu en altijd! Help me alstublieft om zo te worden, ik smeek het U! Ik wil niet blijven als een beest, ik wil een mens worden! Een mens zijn betekent: weten wie je bent en je eigen beslissingen nemen. Geef me alstublieft deze kans! Laten we het er van nu af aan over eens zijn, dat de kli (het verlangen) dat U in mij schiep, niet geschikt is. Geef mij een kans om zelf te kiezen hoe ik het allereerst wil gebruiken. En dan worden het scherm en het Terugkerend Licht het vat.

Ik smeek U dat U dit vat voor mij wilt bouwen, wat ik van nature niet bezit. Ik haat mijn egoïstische natuur die ervoor zorgt dat ik onbewust handel. Ik wil het zo niet. Ik wil mij bewust zijn van wat er gaande is met mij, van het begin tot het eind en zelf kiezen.”

In dat geval krijg ik de gelegenheid om duidelijke, precieze en goed overdachte eindbesluiten te nemen, die alles betreffen wat mijn natuur aangaat: ontvangen en onze verhouding tot Hem, wat beschouwd zal worden als mijn spirituele vat. Het is gereedschap dat ik vormde om ertoe in staat te zijn de behandelingen van de Gastheer te ontvangen.

Het basisverlangen blijft, omdat het zonder dat onmogelijk is om ook maar iets te doen. Maar waar het mij betreft, wil ik het niet gebruiken bij mijn daden. Het nieuwe verlangen vraagt van mij om te leren hoe de Gastheer zich over mij voelt en hoe ik aan Hem gelijkvormig kan worden en ik onthul mijn basisverlangen alleen in overeenstemming daarmee.

Dit betekent, dat we het natuurlijke verlangen, zoals het is, niet verwerpen, maar alleen het “traditionele” gebruik ervan.

Uit het 3e deel van de Daily Kabbalah Lesson 6/22/2011, Talmud Eser Sefirot

Related Material:
The Screen Is Your Contribution To The Spiritual Reality
And Then You Will Steal No More
How To Receive In Order To Bestow

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed