Onze “Ik” Ligt Buiten Onszelf

Our Nieuwsbericht (van “The Epoch Times“):
 
De meeste mensen gaan er van uit dat onze herinneringen ergens binnen ons hoofd bestaan. Maar ondanks het uit alle macht proberen er achter te komen, welke cerebrale regionen in feite onze herinneringen herbergen, zijn de medische onderzoekers er niet in geslaagd. Kan het zijn dat onze herinneringen in feite in de ruimte buiten onze fysieke structuur zweven?
 
Volgens bioloog Dr. Rupert Sheldrake, schrijver van menig wetenschappelijk boek en artikel, verblijft de herinnering in geen enkel geografisch gebied van het cerebrum, maar in een soort veld dat de hersens omringt en doordringt. In tussentijd functioneren de hersenen zelf als een soort “decoder” voor de informatievloed die geproduceerd wordt door de interactie van elke persoon met zijn omgeving. Sheldrake vergelijkt de hersens met een televisie – hij past het analoog toe om uit te leggen hoe de geest en de hersens met elkaar omgaan:
 
“… alle organismen behoren tot hun eigen soort vorm – resonantie – een veld dat zowel binnenin het organisme als er omheen bestaat, dat het instructies en vorm geeft… de morfogenese benadering ziet dat het organisme nauw verbonden is met zijn corresponderende veld, en zich aanpast aan de cumulatieve herinnering die het ras in zijn geheel in het verleden heeft ervaren.”
 
“… het sleutelconcept van morfogenese resonantie is dat gelijke dingen elkaar door ruimte en tijd heen beïnvloeden. “ – schrijft Sheldrake.
 
Terwijl de zoektocht naar de herinnering, het traditionele biologische begrip uitdaagt, geloven onderzoekers zoals Sheldrake dat de ware verblijfplaats van herinnering, gevonden kan worden in een niet waarneembare ruimtelijke dimensie … de hersenen functioneren niet als een opslagruimte – de geest zelf ook niet – ze functioneren als een noodzakelijke verbinding van het individu met zijn morfogenese veld.
 
Mijn Commentaar: Kabbalah legt uit dat we een keten informatie registers (Reshimot) bevatten. Deze registraties “komen tot leven” in een opeenvolgende reeks, door de invloed van het veld dat ons omringt (Licht), waarbij ze omgezet worden in een dynamisch wereldbeeld dat we waarnemen. Het is te vergelijken met de manier waarop een computer een video bestand afspeelt, dat opgroepen wordt uit zijn geheugen.
 
We kunnen deze keten van data niet beïnvloeden. Echter, bezitten we het vermogen om het programma te leren kennen dat hen afspeelt en hun succesvolle verwezenlijking mogelijk te maken door middel van onze inspanningen. In dit geval, starten we het programma op en verwerven zijn doel, stroom en oorzaak, waarbij we naar het niveau van de Schepper stijgen.

Verwante materialen (Engels):
Laitman.com Post: A Reshimo Is One’s Complete Future State
Laitman.com Post: The Reshimot Surfacing Today Demand Spiritual Ascent of All Humanity
Interview with the Future – Part 6 “The Creation of the Reshimot”

icon for podpress Thoughts [2:09m]: Play Now | Download

Wat Zoekt Een Man In Een Vrouw?

What Does a Man Look for In a Woman?Vragen die ik ontving over relaties:  

Vraag: Wat zoekt een man in een vrouw?  
Mijn Antwoord: “Troost” – vervulling, zoals de Thora zegt (Beresheet 3:23): “Omdat zij van mij komt.”
 
Vraag: Moet zij stil en mooi zijn, of moet zij zichzelf zijn? 
Mijn Antwoord: Ze moet alles hebben dat nodig is om “Adam” aan te vullen.
 
Vraag: In een van uw artikelen heeft u uw reguliere studenten aangeraden om vijftien minuten per dag aan hun vrouw te besteden. Indien dit zo is, wat is de reden hiervoor? 
Mijn Antwoord: Kabbalah verplicht mensen om een bepaalde hoeveelheid tijd en aandacht toe te wijden aan hun partners. Mensen zijn vandaag de dag drukker dan ooit tevoren en daarom hebben we de regel in de groep vastgesteld dat, naast het zorgen voor het huis en de kinderen, echtgenoten, minimaal vijftien minuten per dag, bij elkaar moeten komen om kalm met elkaar te praten. Hoe zit het met jou, kan je dagelijks rustig met je man praten? Gebeurt dit wel eens?
 
Vraag: Ik ben twee maanden geleden gescheiden. In een TV show zei u dat u tegen echtscheiding bent. Ik heb er alles aan gedaan om het te voorkomen, maar ik heb een aantal boeken gelezen en ik weet dat Kabbalah zegt dat mensen soms trouwen en kinderen krijgen, maar dat hun verbintenis niet “voorbestemd” is. Mensen scheiden en vinden dan hun geschikte partner, iemand die voor hen bedoeld is. Is dit waar? 
Mijn Antwoord: Kabbalah verbiedt echtscheiding niet, in het bijzonder in het geval dat het huwelijksleven van de persoon hem of haar tegenhoudt om het doel van zijn leven te verwerven – het doel van de schepping. Echter in andere gevallen is het meestal het beste om te vermijden dat men scheidt.  
Verwante materialen (Engels):
Laitman.com Post: Woman = Desire
Laitman.com Post: The Only Thing That Can Justify Getting a Divorce
 
Nederlands: 
Artikel: Het Samenkomen – De Echte Betekenis
Artikel: Eva – Slechts het Instrument in de Handen van de Schepper

Mensen Die Kabbalah Studeren Zijn Nergens Bang Voor

Those Who Study Kabbalah Are Not Scared of AnythingTwee vragen die ik van beginners ontvangen heb:
 
Vraag: Ik voel me verwijderd van mijn stoffelijke omgeving. Ik voel me alsof iedereen om me heen, zelfs mijn beste vrienden, dingen doet die er niet toedoen. Ik vind het moeilijk om contact met ze te hebben omdat ik dingen vanuit het standpunt van het doel van het leven, zie. Ik voel me alsof ik helemaal geen wensen heb, die normaal zijn in een samenleving: ik ben niet geïnteresseerd in geld, seks of eer. Wat gebeurt er met me? 
 
Mijn Antwoord: Je bent nog steeds op zoek naar jezelf, je pad en je doel. Als je het geprobeerd hebt, om als ieder ander te zijn en er niet toe in staat bent, ben je voorbestemd voor spirituele ontwikkeling. Besteed al je energie hieraan, en je zult een schat ontdekken!
 
Vraag: Is het eng of gevaarlijk om Kabbalah boeken te lezen, als je ze niet begrijpt?
 
Mijn Antwoord: Mijn advies aan jou is: als je het eng vindt, lees het niet! Mensen die Kabbalah studeren, zijn mensen die het doel van hun leven moeten begrijpen en op dat moment zijn ze nergens meer bang voor – dit hebben ze simpelweg nodig.
Verwante materialen (Engels):
Laitman.com Post: Love Is Providing Others With the Means to Fulfill Their Point in the Heart
Laitman.com Post: Study Kabbalah, and the Spiritual Worries Will Outweigh Your Current Worries
Laitman.com Post: The Spiritual Goal Is the Same for Everyone
Laitman.com Post: Which Books Correct Us?
Kabbalah Today Article: The Gatekeeper

icon for podpress  Chapter from Book Attaining the Worlds Beyond: Spiritual Path [6:42m]: Play Now | Download

icon for podpress  Development of Desires [04:41m]: Play Now | Download

Waar Dienen Massavernietigingswapens Voor?

Een clip gemaakt door onze vrienden uit Toronto: 

Is Er Een Hoogste Rechter?

Drie vragen die ik ontvangen heb over rituele eerbiediging en Kabbalah:
 
Is There a Supreme Judge?Vraag: Tot mijn spijt, werd ik in een familie grootgebracht waar men de Joodse traditie er op na houdt en heb zelfs Yeshiva bestudeerd. Nu ben ik volkomen wereldlijk en volg ik geen tradities. Hier ben ik volkomen mee. Echter voel ik de druk vanuit mijn omgeving om de geboden op het stoffelijke niveau na te leven. Kunt u me advies geven over hoe hiermee om te gaan en hoe te vermijden met mijn vrouw te ruziën (ik ben getrouwd en heb vier kinderen)?
 
Antwoord: Als een persoon opgevoed wordt met tradities en geloof in beloning en bestraffing, gebaseerd op het in ere houden van deze tradities, is het heel moeilijk om er mee te stoppen. Jouw vrouw gelooft dat je door middel van het eerbiedigen van de aardse geboden, de volgende wereld voor haar en haar kinderen zal verdienen, en dat je een beloning en de genade van de Schepper zult ontvangen. Dit zorgt ervoor dat zij voelt dat haar leven zin heeft en het geeft haar energie om door te leven. Pak haar dit niet af! Als je bij haar bent, volg dat wat zij van jou vraagt.
 
Vraag: Ik ben als een Orthodoxe Jood geboren en ben ook zo opgevoed. Ik wil Kabbalah studeren, maar ik wens de 613 Mitzvot niet te volgen. Het voelt erg lastig om zoveel Mitzvot te moeten eerbiedigen. Tegelijkertijd zijn zowel, het idee van het bestuderen van Kabbalah als verscheiden concepten die u op uw blog bekend maakt, erg interessant. Wat moet ik over deze kwestie vinden?
 
Antwoord: Studeer Kabbalah, samen met de aardse Thora, zonder wat dan ook aan jezelf of aan je levenswijze te veranderen. We accepteren geen Orthodoxe Joden of zelfs Klipot Srugot (gebreide keppeltjes) in onze kerngroep, maar je hebt alle recht op een virtuele studie.
 
Vraag: Vroeger maakte ik deel uit van de orthodoxe religie. Ik heb het verlaten toen ik er niet in ben geslaagd om de Schepper erin te vinden en tot het besef kwam dat het niet het juiste pad was. Mijn vraag is: zijn er zulke verschijnselen als een hoogste rechter en een oordeel, straf en beloning, op de wijze die de orthodoxe religie gelooft?
 
Antwoord: Het volgende bestaat:
1. De Schepper, de Wet van de Natuur;
2. Het wezen; en
3. De verbinding tussen ze in.
 
Het doel van de schepping is, om samensmelting met de Schepper te verwerven. Dit betekent het te verwerven door het wezen te corrigeren van “voor zichzelf” naar “voor de Schepper”. Dan wordt de Schepper binnen het in wezen onthuld. Hier spreekt Kabbalah over en dit is wat bestaat.
 
Verwante materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Creator Does Not Have Arms or Legs
Laitman.com Post: Religion and Kabbalah Are Opposite
Laitman.com Post: Why Are There So Many Words In the Torah?
Kabbalah Today Article: A Mitzva
Baal HaSulam Article: “The Essence of Religion and Its Purpose”
The Secret Meaning of the Bible

icon for podpress Video: Rabash – Which Torah & Mitzvot Purify the Heart? [14:17m]: Play Now | Download

We Moeten Alleen De Punten In Onze Harten Verbinden

We Must Only Unite Our Points In the HeartTwee vragen die ik over het innerlijke werk heb ontvangen:
 
Vraag: Als onderdeel van één ziel, zijn we allen van elkaar afhankelijk. Of wij hiervan bewust zijn of niet. Maar elke persoon bevat de hele wereld. Wat is de mate van wederzijdse afhankelijkheid tussen ons? Moeten we het vergroten of moeten we onszelf zien als individuen en ons alleen door middel van het punt in het hart verenigen?
 
Mijn Antwoord: We moeten ons slechts door middel van het punt in het hart verenigen, omdat alle andere verlangens die we hebben, alleen stoffelijke zaken zijn. Door ons te verenigen in ons streven naar spiritualiteit, vergroten we het vat, waarin het Licht, ofwel de Schepper onthuld wordt.
 
Vraag: Hoe wordt het systeem van wederzijdse garantie van de Wereld Kli in praktijk gebracht, als de persoon geen onderdeel maakt van de groep (studie, verspreiding, congressen etc.), maar betrokken is bij de noodzakelijke zaken (werk, familie etc.)?
 
Antwoord: Als een persoon, in zijn vrije tijd, genoeg zorg draagt voor zijn spirituele groei, dan voorziet hij zichzelf van de steun die hem op het rechte pad zal houden, gedurende de rest van de tijd. Onze wereld is ontstaan als resultaat van de daling van de Hoogste Krachten, en het stemt volkomen overeen met de gedachte van de schepping en zijn plannen, onder de voorwaarde dat we het correct gebruiken. Dit wil zeggen, indien we ons door middel van de gedachte van het doel verenigen. Met andere woorden, indien we het doel implementeren, door van gedachte naar het doel toe te vorderen. We zijn allen alle voorwaarden gegeven – het lichaam en zijn korte leven, inclusief alle omstandigheden van het bestaan. Dit betreft zowel familie en de inspanningen die we moeten leveren om het lichaam in het leven te houden, als verstoringen en krachten van ontwikkeling. Dit alles komt als stoffelijk op ons over, maar in werkelijkheid is het hoe de spirituele krachten zich, op een minimaal niveau aan ons laten zien. We dienen alleen correct in dit beeld te “passen” en de “lege ruimte” op te vullen, door middel van onze vrije handelingen. Aan het eind van het liedje komt het neer op het verenigen van ons streven naar de Schepper – ofwel het schenken of liefde voor je naaste. We trachten dit te doen en zien dan dat we er niet toe in staat zijn. Dan kunnen we om hulp verzoeken, en de Schepper corrigeert ons!
 
Verwante materialen (Engels):
Kabbalah Today Article: Who Are You, People of Israel?
Kabbalah Today Article: Camp Mt. Sinai
Baal HaSulam Article: “The Arvut (Mutual Guarantee)”
Lecture at the Educational Center “Nekuda Shebalev”: Unconditional Love

icon for podpress Great Kabbalists Throughout History [05:41m]: Play Now | Download

icon for podpress Rabash: The Last Great Kabbalist [03:28m]: Play Now | Download

De “Wijze Mensen” Van De Wereld Zijn In Een Crisis

All the World's "Wise People" Are In a CrisisVraag: Ik heb wat informatie gevonden over Kabbalistische Kosmologie op The Alchemy Website. Kunt U hier iets over zeggen?

Mijn antwoord: Kabbalah was verborgen voor duizenden jaren zodat de mensheid niet verward zou raken, terwijl het zich egoïstisch aan het ontwikkelen was – totdat het uit de illusie groeide in deze egoïstische ontwikkeling. Gedurende deze periode waren er vele amateurs die zogenaamd met Kabbalah bezig waren en een immense hoeveelheid boeken hierover schreven. In onze tijd wordt dit steeds sterker – een ieder die er zin in heeft (van zogenaamde “experts” tot “filosofen”) schrijft alles wat hij wil over Kabbalah.Ik studeer Kabbalah alleen uit de primaire bronnen, teksten geschreven door authentieke Kabbalisten. Als je de waarheid wilt weten, kun je alle authentieke Kabbalah teksten, de primaire bronnen, op onze website vinden .

Vraag: Zijn er nieuwe artikelen die Kabbalah uitleggen in het licht van wiskundige en natuurkundige prestaties? Misschien zouden deze verklaringen mensen helpen om Kabbalah op een andere manier te zien, te zien hoe dit in verband staat met kernkrachten en deeltjes, de relativiteitstheorie, de nummertheorie, de chaostheorie en andere theorieën.

Mijn antwoord: Nee, en ik denk niet dat dat nodig is. Mensen voelen zich aangetrokken tot Kabbalah wegens de drang van de ziel en niet door het verlangen om diep in te gaan in subatomische deeltjes.

Vraag: Met betrekking tot Uw post, “Waarom schreef ik over Rav Berg en het Kabbalah Centrum in mijn blog?“, hoe is het bekend dat er maar een echte bron is van Kabbalah?

Mijn antwoord: Er kunnen er geen meerdere zijn, omdat er EEN Schepper is.

Vraag: Hoe gaat het met de “World Wisdom Council?”? We hebben er de laatste tijd weinig over gehoord.

Mijn antwoord: Om je de waarheid te zeggen, weet ik zelf ook niet hoe het met ze gaat. Ik was in deze Council geïnteresseerd, zolang er de gelegenheid was om Kabbalah te verspreiden in internationale forums zoals die in Duitsland, Zwitserland en Japan. Vandaag de dag is dit niet meer nodig omdat de belangrijkste manier om te verspreiden via het Internet is. De “wijze mensen” van de wereld zijn in een crisis!

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Illuminati’s Coming to Get You… NOT!
Laitman.com Post: Watch Out for the “Practical Kabbalists” (the Phoneys)
Laitman.com Post: The Sciences Are Subordinate to the Wisdom of Kabbalah
Baal HaSulam Article: “Peace In the World”
Chapter from the book The Science of Kabbalah (Pticha)

Is Er Iets Spiritueels Aan Kunstwerken?

Is There Anything Spiritual About Great Works of Art?Een vraag die ik ontving: In een eerder blog schreef u: “Alles dat met lichamelijke verlangens te maken heeft (zoals eten, seks, familie) dat de normale behoefte overstijgt is overbodig. Daarom is het schadelijk voor het lichaam en de ziel als voor de hele omringende natuur, het zorgt voor disbalans tussen mens en natuur. Deze excessen komen voornamelijk voor onder invloed van de maatschappij. Naast de lichamelijke behoeftes zijn er verdere behoeftes die zich aandienen omdat hij in een bepaalde gemeenschap leeft. Als hij allen in het bos zou wonen, dan zouden deze verlangens zich nooit aandienen. Het zijn de verlangens naar rijkdom, roem, macht en kennis.Maar hoe zit het met het menselijke verlangen naar schoonheid en de kunst? Is het tijd besteden aan kunst schadelijk? En indien er niets spiritueels in deze wereld bestaat hoe verklaart u dan meesterwerken in de kunst?

Mijn antwoord: Alles wat een mens in deze wereld neerzet komt uit zijn verlangens, of deze nu fysiek (eten, seks, familie) of sociaal (rijkdom, eer, macht en kennis) zijn. Alle kunst voortgebracht door mensen is voortgebracht door de behoefte aan zelfexpressie of in andere worden door de behoefte aan roem, bijzonder te zijn, iets te bewijzen, al is het aan hemzelf. De behoefte om zijn manier van de wereld zien uit te drukken en zo voorts.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Irrelevant New Findings about the Arc of the Covenant
Laitman.com Post: Symbiotic Art Exhibit Portrays the Need for Responsibility Toward Life
Laitman.com Post: A Kabbalah Museum – Can There Be Such a Thing?