De Kroon Van De Schepping

Dr. Michael LaitmanVraag: Ik wil graag meer duidelijkheid over de plaats van de mens in de natuur. In een bepaald opzicht lijkt het leven van de moderne mens enerzijds ellendiger dan het leven van een dier, anderzijds kan de mens als resultaat van de wijsheid van verbinding een ‘superman’ worden die in de toekomst kan kijken en voor wie alles open ligt.

Antwoord: Maar daarvoor moet je uit je ‘ik’ treden en de ander voelen als jezelf. Daardoor stijg je boven je ego uit, je denkt niet meer aan je eigen egoïstische voordeel. Je stijgt boven jezelf uit en dat wil je met al je kracht bereiken. Dan ga je begrijpen dat je dit aan iedereen bekend moet maken, anders bereik je dit niet. Op deze manier stijg je boven je animale niveau uit. Je gaat op een volkomen andere manier met iedereen om, op een goede manier, zoals je dat ook met jezelf doet. Je voelt geen enkel verschil tussen de aard van het minerale, vegetatieve, animale en menselijke niveau omdat je alles vanuit liefde benadert.

Vraag: Maar waarmee heb ik dan contact in de natuur?

Antwoord: Je identificeert je met de alomvattende Mind die in de natuur aanwezig is, met alle intensiteit die in het systeem aanwezig is en je wilt werkelijk boven alle achterblijvende schepselen uitstijgen, boven het gehele bestaan, omdat je zult weten, begrijpen en in staat zult zijn om te geven aan de grote Gedachte van de Natuur en het Plan dat daarin verborgen ligt. In dit Plan zal jij de ontbrekende ‘vrije’ factor brengen, wat voorheen ‘bij toeval’ gebeurde omdat je er niet aan meewerkte vanuit je eigen keuze, maar wanneer je vanuit onafhankelijkheid meewerkt aan deze Gedachte, voeg je er intensiteit aan toe. Dankzij jou gaat de minerale, vegetatieve en animale natuur vanuit de Scheppingsgedachte veranderingen ten goede ervaren, vanuit de Krachten die het leven op deze verschillende niveaus van de natuur besturen en in stand houden. Uiteindelijk komt de hele natuur tot rust en wordt er harmonie bereikt.

Vraag: Wat gaat mijn hond dan voelen?

Antwoord: Een hond kan niets anders voelen dan het leven van een dier: goed of slecht. Maar als een mens zichzelf corrigeert, beïnvloedt hij ook de dieren. Hun gezondheid zal verbeteren en ze zullen zich beter voelen omdat bijvoorbeeld je hond nu alleen ten gevolge van jou lijdt. Als je in een slechte stemming bent, voelt je hond dat. Soms lijdt een mens aan een depressie en een poosje later heeft de hond ook medicijnen nodig, medicijnen tegen depressie. Alles begint bij de mens. Daarom is het belangrijk om ons in te spannen, op z’n minst al voor de hond.

Vraag: Ik dacht hiervoor dat de mens zich aan het topje van de piramide bevond, boven alle andere niveaus in de natuur – het minerale, vegetatieve en animale niveau – maar nu weet ik niet meer waar mijn plek is in het totale systeem van de natuur.

Antwoord: Ten gevolge van onze egoïstische ontwikkeling is de mens helemaal onderaan de piramide terecht gekomen, omdat hij zichzelf het meest ellendige schepsel voelt in plaats van zich hemaal boven in de piramide te voelen. Maar wij kunnen de piramide omkeren. De minerale, vegetatieve en animale niveaus voelen verbinding met de Scheppingsgedachte, met het plan, en de mens voelt dat niet. Wij worden er altijd door bestuurd, maar zonder onze instemming, zonder dat wij ons ermee verbinden.

Wij moeten ons hechten aan de natuur, dan zullen we merken dat we ons aan de top van de piramide bevinden. De hele wereld zal ons toebehoren! We zullen boven ruimte, tijd, beweging en ‘toeval’ uitstijgen. Zo verwijdert de mens zich van de fysieke dingen en van kortstondige overwegingen die de volgende dag of zelfs het volgende moment al onjuist blijken te zijn, en hij vindt toegang tot het niveau van de Gedachte.

Vraag: Wie is wijzer, de mens of de Natuur?

Antwoord: Het is duidelijk dat de Natuur verstandiger is! Wie creëerde wie? De Natuur is verstandiger en sterker dan de mens.

Vraag: Wat betekent het dan voor de mens om zich op het topje van de piramide te bevinden?

Antwoord: Je op dat topje bevinden, betekent dat je een intense verbinding bereikt met de Scheppingsgedachte. In de mens is namelijk de mogelijkheid aanwezig om het hele Scheppingsplan te begrijpen en te bereiken, het Doel ervan. Hij stijgt op naar hetzelfde niveau als de gehele natuur en in die vorm bereikt hij gelijkheid van vorm, hij wil er deel van uitmaken en bereikt zo vervolmaking. Dit is de betekenis van: de Kroon van de Schepping zijn. Daarvoor is de mens geschapen en juist daardoor lijden we nu. Hierin ligt het begin van de juiste tekortkoming die ons belet om tot deze staat te komen.

Vraag: We kunnen dus tot de eenvoudige conclusie komen dat wij erin kunnen slagen om in de toekomst te kijken, op voorwaarde dat wij leren om de ander te voelen als onszelf!

Antwoord: Dat is juist.

From KabTV’s “A New Life,” 2/23/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed