Verandering Is Onmogelijk Zonder Het Licht

Dr. Michael Laitman

Baal HaSulam, “De Vrede”: De krachtige, egoïstische weerstand die er bestaat tussen mensen, waardoor de internationale verhoudingen verslechteren, zullen niet verdwijnen van de wereld met behulp van enige vorm van menselijk overleg of menselijke tactiek.

Denk niet dat de wereld in staat is om zichzelf te corrigeren. Zelfs wanneer mensen beseffen dat ons egoïsme het kwaad van de wereld is, is correctie onmogelijk zonder de “spice” (genezend kruid), wat betekent dat het onmogelijk is zonder de methode van Kabbalah. We moeten de wereld het Licht dat Hervormt geven, maar dat kan alleen door de wijsheid van Kabbalah in een of andere vorm te bestuderen, afhankelijk van de verscheidene typen verlangens, dat wil zeggen: mensen op onze wereld.

In ieder geval moeten we hen het Licht geven. Egoïsme kan niet op enige andere wijze worden gecorrigeerd. Niets anders kan hier helpen, noch psychologie, noch sociologie, noch prachtige inspanningen of problemen. Het enige dat kan helpen is het aantrekken van het Licht dat Hervormt. Zonder Dit hebben we geen kans.

Inderdaad, het Licht bevat het doel en het programma om het te bereiken, en alle fases die we moeten doorlopen. Zonder het Licht zijn we als dieren die geen enkele beweging kunnen maken. Het Licht moet komen om ons te beïnvloeden. Dan zullen wij in beweging kunnen komen.

Waarom ervaren we dan problemen en allerlei soorten veranderingen? In feite zijn het geen veranderingen, maar problemen die intenser zullen worden totdat wij, tenminste sommigen van ons, zullen beginnen het Licht aan te trekken, in ieder geval een deeltje ervan.

Ontwikkeling wordt alleen uitgevoerd door het Licht. We zouden ons hiervan diep bewust moeten zijn. Er is geen enkele kans dat het egoïstische verlangen zelf het pad van ontwikkeling zou vinden.

Door de eeuwen heen vond ontwikkeling plaats door het Licht, dat kwam zonder dat Het wachtte op een oproep en Het duwde ons continue vooruit.

Vandaag de dag zijn we een drempel gepasseerd en we moeten nu de komst van het Licht voorbereiden door ons eigen verlangen precies te richten op het Licht. Vanaf nu begint alles met “ons initiatief” met “een gebed en goede daden”. Deze definitie betekent dat we onszelf moeten willen ontwikkelen, niet door egoïstisch uit te zijn op het najagen van nieuwe vormen van plezier, maar boven ons egoïsme uit. Ontwaken en op een hoger niveau willen komen moet van onze kant komen.

Bovendien kunnen we onszelf niet ontwikkelen, tenzij we een verzoek in onszelf vormen, en we verwachten dat de kracht van het Licht daarop naar ons toe zal komen en ons beïnvloeden, ons nieuwe eigenschappen van eenheid en liefde zal geven zodat we tot een globaal, integraal geheel zullen samensmelten. Alleen dit Licht draagt onze toekomstige staten van zijn in Zich. We weten niet wat ze zullen zijn of hoe we ze zullen moeten doorlopen, maar ons werk is in wezen eenvoudig: we zoeken naar de kracht die ons doet ontwikkelen.

Dat is alles. We hebben geen speciale wijsheid nodig. Ik weet van te voren niet wat mij te wachten staat. Soms bemerk ik iets nieuws in mijn gedachten en gevoelens en wordt er een nieuwe, dunne laag van begrip en gevoel onthuld. Het lijkt een beetje op het effect van het Licht dat ons doet ontwaken en onze verlangens corrigeert. We moeten ons niet mengen in het werk van het Licht, maar onze ontwikkeling zoveel mogelijk versnellen.

Het Licht zal ons nooit beïnvloeden, tenzij we er om vragen om dit te doen. We moeten het eerst vragen. Dit is wat Het eist. Dit verzoek, deze noodzaak zet aan tot spirituele actie vanuit het verlangen dat wij zijn. Dankzij dit onthullen we wie we zijn en wie de Schepper is.

Op ons lage niveau begrijpen we tenminste een beetje van een hoger niveau, om ermee samen te kunnen smelten. We begrijpen het niet volledig, maar alleen op de plaats, waar we ermee zijn verbonden. Om verbonden te zijn met een plek in de baarmoeder, moet iemand gelijke eigenschappen met haar hebben.

Op deze manier verrichten de schepselen heel belangrijk werk, ze willen zich met het Hogere samenvoegen, in een klein segment van de waarneming. Dan wensen ze dat het Hogere hen zal wegcijferen en hen zal vullen met Zijn Lichten van ontwikkeling. Vergelijkbaar met een embryo, vragen wij om de Lichten die ontwikkeling brengen, en niet om ons plezier te geven. Op deze wijze bereiken we gelijkwaardigheid met de Schepper.

Van de 4e les van de  Daily Kabbalah Lesson 5/29/2011, “The Peace”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed