Cohens En Levieten – Eigenschappen Van Zuiver Geven

laitman_624_03_0De Torah, Parasha ‘BeHaalotecha’, Bamidbar (Numeri) 8 vers 9 en 10: … laat dan heel de gemeenschap van de kinderen Israëls bijeenkomen. Je zult de Levieten voor de Eeuwige brengen en de kinderen Israëls zullen hun handen op de Levieten leggen.

‘Handen’ zijn een symbool van ontvangende eigenschappen. Als het volk zich bij de Levieten voegt, wordt het voor de laatstgenoemden mogelijk om wat zij ontvangen aan het volk door te geven. Wanneer mensen zich echter niet bij de Levieten voegen, verkrijgen de Levieten geen Kli (vat) om te ontvangen, want zij hebben in dat geval geen mogelijkheid om te ontvangen, dit betekent dat zij geen Kli hebben waarin het Licht kan binnenkomen. Daarom voelen de Levieten zich zo betrokken bij het feit dat het volk Israël zich bij hen voegt. Dan pas kunnen zij aan hun opdracht voldoen.

Er staat geschreven dat de Kohanim (Cohens, priesters) en de Levieten geen erfelijk bezit (aandeel) hebben. Hun aandeel bestaat uitsluitend uit de spirituele wereld. We kunnen zeggen dat Bina hun thuis is. Daarom vertegenwoordigen de Kohaniem en de Levieten de menselijke eigenschappen die van een zuivere gevende aard zijn.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/04/15

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed