De Wet “Educatie Voor Het Gezin Op Nationaal Niveau”

laitman_565_02Als ieder van ons vanuit de maatschappij geen positieve druk ervaart, kan geen enkel gezin op een goede, normale manier bestaan. We leven tegenwoordig onder een enorm grote druk van de publieke opinie, dit is echter door ons egoïsme ontstaan, hierdoor worden gedachten veelal teniet gedaan en dan komen we in een confronterende houding naar elkaar terecht.

Het zou een nationale wet moeten worden dat er op nationaal niveau lessen educatie gevolgd worden voor gezinnen en voor goede relaties in de maatschappij en de staat.

Vraag: Maar ik wil eerst de verhoudingen in mijn eigen gezin verbeteren!

Antwoord: Dat zal niet lukken! Dat zal in geen enkel gezin lukken. Het kan in uitzonderlijke gevallen tijdelijk zo zijn, maar uiteindelijk zal het gezin uiteen vallen als we er niet voor zorgen dat we een algemene sfeer bouwen waardoor ieder gezin harmonie bereikt.

Vraag: Waar moeten we beginnen met verplichte educatie voor gezinnen?

Antwoord: Allereerst moeten we de menselijke natuur gaan bestuderen, dan kunnen we begrijpen hoe egoïstisch onze natuur is en hoe we ondanks dat in contact met elkaar kunnen blijven.

Ons egoïsme heeft zulke alarmerende proporties aangenomen dat we niemand om ons heen meer kunnen verdragen. Ieder kind probeert zich in zijn kamer op te sluiten. Uiteindelijk komen we zo ver dat ieder gezinslid een afzonderlijke ingang nodig heeft om niet in botsing te komen met de anderen

Vraag: Wat moeten we na de eerste les in gezins educatie doen?

Antwoord: Iedereen in een cirkel laten zitten en ervoor zorgen dat er een correcte onderlinge relatie gebouwd wordt. We kunnen erover discussiëren hoe iedereen zich een goed, hecht gezin voorstelt waarin er wederzijdse betrokkenheid is en er concessies naar elkaar gedaan kunnen worden. Elke situatie die zich in het leven kan voordoen, kan een onderwerp voor zo’n discussie zijn.

We moeten eerst de hele maatschappij op een hoger niveau brengen, anders zal er in de afzonderlijke gezinnen geen succes zijn. Allereerst moeten we aan iedereen lessen educatie geven, daarna gaan we over tot de educatie van afzonderlijke gezinnen. De hele maatschappij moet opgroeien vanuit het principe: “We zijn allemaal vrienden van elkaar, broeders, één man met één hart.” Als we deze staat bereiken, wordt elk gezin en elke familie in het volk in dit opzicht krachtiger.

Er is geen andere manier. Pogingen om op een geïsoleerde manier vrede te scheppen in het eigen gezin zijn gedoemd te falen. Wij moeten van het algemene naar het specifieke gaan: “Alle mensen zijn vrienden, zij zijn allen broeders.”

From KabTV’s “A New Life” 2/15/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: