De Torah Als De Wet Van Liefde

laitman_549_02Ieder mens is geschapen met een egoïstisch verlangen, maar daarnaast hebben wij de Torah ontvangen die dit kwade verlangen kan transformeren tot een goed verlangen. Het verlangen blijft, maar in plaats van het ten gunste van onszelf te gebruiken, gaan we het ten goede van anderen gebruiken.

Deze ommekeer in het gebruik van het verlangen kunnen we tot stand brengen met een middel, de Torah genaamd, met het Licht dat Hervormt. Als ik mijn egoïstische verlangen bestudeer, ontdek ik dat het uit 613 delen bestaat, 613 verlangens die het totaal van mijn kwade verlangen vormen.

Het is noodzakelijk dat ik al deze verlangens corrigeer, van de lichtste tot de zwaarste, zodat ik ze niet meer voor mezelf gebruik maar ze ga aanwenden ten behoeve van anderen. Ik moet hierin een complete ommekeer teweeg brengen. Het is onmogelijk om ze gedeeltelijk te corrigeren zodat jij en ik er beiden voordeel van hebben.

Daarom staat er geschreven dat een mens 613 geboden moet uitvoeren. Dit zijn ongeveer 613 correcties van mijn verlangen van kwaad naar goed met betrekking tot de ander. Als resultaat van deze correcties bereik ik liefde en daarmee vervul ik de belangrijkste wet van de Torah.

Eens ontving het volk Israël deze correctie methode. Hiervoor is aan ons de Torah gegeven. Het is de taak van het volk Israël om deze methode te implementeren en zo een voorbeeld te zijn voor de hele wereld en een Licht voor de naties te worden.

Daarom bevat de Torah zoveel waarschuwingen. Heel ons lot is afhankelijk van de vervulling van de voorwaarde: Heb je naaste lief als jezelf. Laten we zien of we de realisatie hiervan wel of niet naderen.

From KabTV’s “A New Life” 5/3/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: