Een Doelloze Maatschappij

Dr. Michael LaitmanMening van (Dmitry Leikin): “De strijd voor de rechten van minderheden in het Westen neemt absurde vormen aan. Het probleem is dat de Westerse samenleving behoefte heeft aan een doel en zich tegelijkertijd dat doel ontzegt.”

“De moderne mens met een goed ontwikkeld intellect en de mogelijkheid om hoger onderwijs te volgen, heeft dringend behoefte aan een doel voor zijn bestaan, een doel dat verder gaat dan hijzelf en zijn familie: een maatschappelijk breed sociaal doel.”

“Maar Westerse landen zijn niet in staat om mensen doelen te bieden, hun functie bestaat er niet uit om mensen te beletten hun leven in te richten zoals ze willen. Een belangrijk doel vatten ze op als communistische projecten.”

“Bij gebrek aan iets anders gaat de Europeaan enthousiast de strijd aan voor de rechten van homo’s en transseksuelen, is hij tegen olieplatforms die slecht voor het milieu zijn, enz. op de manier waarop hij vroeger revoluties teweegbracht. Trouwens, de heropleving van neonazistische bewegingen in Europa heeft dezelfde oorzaak: Nazisme. Ondanks het feit dat dit een monsterlijke ideologie is, krijgen mensen daardoor toch nog steeds het gevoel van een super doel.”

“Er bestaat maar één uitweg uit deze sociale chaos: de maatschappij de werkelijke super doelen bieden die nodig zijn.”

Mijn commentaar: Er bestaat zo’n doel en dat moet de maatschappij aangeboden worden: het bereiken van universele gelijkheid en eenheid. waardoor we het volgende (eindeloze) niveau van bestaan zullen ervaren.

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed