Oorlog Of Vrede?

Dr. Michael LaitmanVraag: Er zijn veel tekenen die erop wijzen dat de mensheid op weg is naar een wereldoorlog. Het is onze taak om mensen te laten nadenken over hun leven. Maar het lijkt alsof er in potentie een zekere opwinding over aanwezig is. Veel mensen willen het zelfs…

Antwoord: In een samenleving zijn er veel mensen die oorlog willen. Tijdens oorlogen worden ze rijk en komen ze hoger op de treden van de maatschappelijke ladder. Oorlogen reorganiseren en herstructureren de hele maatschappij, monarchieën vallen om, er komen andere presidenten, enz. Oorlogen brengen enorme hervormingen teweeg.

De veranderingen in de samenleving zouden nu moeten plaatsvinden, dat wil zeggen dat maatschappijen mondiaal met elkaar verbonden moeten worden. Het zou vreselijk zijn als er een oorlog uitbreekt, want het zou al onze negatieve kwaliteiten aan het licht brengen, werkelijk een miasma dat wij juist door integrale interactie moeten corrigeren. De komende oorlog zou een wereldoorlog zijn, niet alleen ergens in Europa, maar ook in Afrika en Australië, waar men zich op het ogenblik nergens van bewust is.

Dat komt omdat de wereld nu globaal is en mensen zich nog niet willen aanpassen aan de nieuwe omstandigheden, onderling niet globaal verbonden willen worden; een oorlog zou ons dan tot het besef brengen dat het noodzakelijk is om ons met elkaar te verbinden.

Ofwel we verspreiden onze kennis en helpen anderen te beseffen dat er geen andere keuze is dan te integreren of de natuur zal ons verbinden en ons ertoe te dwingen om enorme tragedies mee te maken, zoals een nucleaire oorlog.

From a “Talk on Integral Upbringing,” 5/24/12

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed