De Kracht Van Het Vat Zit In Haar Barsten

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe kunnen de vrienden elkaar steunen als ze zich in een neerwaartse staat bevinden?

Antwoord: De vrienden kunnen elkaar alleen door middel van de Schepper steunen. Wij zijn niet met elkaar verbonden. Vanaf het moment dat het gebroken verlangen om te ontvangen werd onthuld, hebben we geen directe verbinding meer met elkaar. Maar de Schepper vult de leegte tussen ons.

Alleen Hij verbindt ons met elkaar. Wij zullen nooit meer op dezelfde manier verbonden zijn als toen we samen waren als druppels water die in één enkele druppel waren opgenomen. De Schepper betreedt de leegte tussen ons als de kracht van wederzijds geven, de kracht van ontvangen is daar ook aanwezig, de klipa. Zo wordt de intensiteit van de verbinding tussen ons 620 keer sterker dan voorheen.

Immers, zowel de kracht van de klipa – het verlangen om te ontvangen – als de kracht van het Licht moeten samenwerken, zodat wij ons met elkaar zullen verbinden en dezelfde eenheid zullen bereiken als in Adam HaRishon (de eerste mens), toen hij één ziel, één kli (vat), zonder innerlijke breuken was. Nu moeten we onze stukken aan elkaar lijmen. Elk ervan is 620 maal groter geworden door het ego, maar we moeten ze toch aan elkaar lijmen. Dit betekent dat er een ziel, een kli, van een totaal nieuwe intensiteit wordt gecreëerd.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 10/16/13, The Zohar

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed