Bevrijding Van De Grillen Van Het Lot

Dr. Michael LaitmanVraag: Is er enig verband tussen de vrije wil en geluk?

Antwoord: Enerzijds lijkt geluk voorbestemd te zijn vanaf het ogenblik dat iemand geboren is. Iedereen wordt in verschillende omstandigheden geboren en met verschillende eigenschappen, dus met zijn eigen lotsbestemming. Als ik met bepaalde eigenschappen geboren ben, staan mijn bestemming en mijn pad tot aan het einde van de correctie al vast. Het hangt van iemands geboorteplek af en van andere factoren die niet van mij afhankelijk zijn.

Maar laten we proberen om de verschillende omstandigheden waaraan wij niets kunnen doen en die voor ieder individu verschillend zijn – zoals cellen in een lichaam waar elk zijn eigen doel en bestemming heeft – opzij te zetten. Als we dan kijken naar wat er over blijft, staan we voor de vraag of we daar op de een of andere manier invloed op kunnen uitoefenen, of ik met deze vrijheid van keuze, waaronder de mogelijkheid om mijzelf te corrigeren, volkomen gelijk aan iedereen kan worden.

De één wordt met een goed verstand geboren en de ander heeft dat niet, de één wordt in een rijk gezin geboren en de ander in een gezin waarin men goed opgeleid is, weer een ander kan de zoon van een schoenmaker zijn en hij wordt verplicht om het werk van zijn vader over te nemen, enz. Iedereen is totaal verschillend, maar als iemand door Boven ontwaakt, als bij zo iemand dus het punt in het hart ontwaakt, kan hij zichzelf aan ieder ander gelijk maken.

Zij die geen punt in het hart hebben ontvangen, zijn heel anders: zoals we dat zien bij een kat en een leeuw, een muis en een kat. Op het minerale, vegetatieve en animale niveau is iedereen verschillend, maar het sprekende niveau maakt alle mensen gelijk en bevat eveneens de minerale, vegetatieve en animale natuur die in een menselijk wezen aanwezig zijn, deze niveaus bereiken daarmee dus ook gelijkheid.

Dit alles wordt veroorzaakt door de vrije wil die aan de mens gegeven is, daardoor neutraliseert hij zijn lot dat door de natuur van tevoren was bepaald. Vanuit het oogpunt van de vrije wil, heeft iedereen hetzelfde specifieke werk te doen dat in grote mate gelijk is. In dit opzicht heeft niemand iets voor op anderen.

Het lijkt misschien zo dat sommige mensen zich maar heel weinig behoeven in te spannen om de spirituele wereld binnen te gaan en dat er ook mensen zijn voor wie alle inspanningen niet voldoende zijn. Dit is echter afhankelijk van omstandigheden die wij niet kennen. Wij weten niet wat de invloed is van onze vorige levens, van de geschiedenis van een mens, van wat er met hem gebeurd is en zal gebeuren. Dit alles is al in de correcte staat in de wereld van Ein Sof (Oneindigheid) aanwezig, maar wij weten het eenvoudigweg niet. Daarom is het voor ons moeilijk om te beoordelen in welke mate een ieder zijn werk doet.

Om die reden staat er eenvoudigweg geschreven: “Doe alles wat in je vermogen ligt!”

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 10/13/13, The Zohar

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: