Waarom Is Aan Ons Het Leven Gegeven?

Dr. Michael LaitmanVraag: U zei, dat wanneer een mens zich over de vijf werelden ‘uitspreidt’ hij zich daarover ‘uitstrekt’ als een huid. Dat is een heel emotioneel moment en je voelt onmiddellijk dat het niet klopt …

Antwoord: Begrijp goed dat je kijkt naar wie je was, als je je met de Schepper verenigt, het is alsof er iemand voor je staat met wie je in strijd bent. Het blijkt dat alleen je punt in het hart zich met de Schepper verbindt, al het andere is tegen je gericht, tegen dat punt. Dan bestaat er niets anders meer dan een strijd om je van jezelf los te maken. Dit wordt genoemd: “zich uitstrekken naar de Schepper”, naar dit systeem.

Vraag: Dus dan blijkt dat er een val voorkomen wordt door middel van het punt in het hart.

Antwoord: We spreken over een val als je lichaam* nog aantrekkingskracht op je uitoefent. We spreken echter over een opgang als je weer terugkomt en via het punt in het hart naar alles kijkt, je komt opnieuw dichter bij de Schepper en dan volgt er weer een terugtrekkende beweging …

Zo word je langzaamaan meer gelijkvormig aan de Schepper, door je voorwaarts te bewegen en dan weer te stoppen. Je verbindt je met Hem, je komt Hem naderbij en je voelt je steeds meer met Hem verbonden. Dat kost jaren, daarom is aan ons het leven gegeven.

* ‘Lichaam’ betekent: het verlangen om te ontvangen

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/29/13

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: