Het Banksysteem In Het Kort

Dr. Michael LaitmanOpinie (uit War and Peace): “Omdat maar weinig mensen weten hoe het banksysteem werkt, ziet bijna niemand hoe uit de lucht gegrepen bankieren – bijna op een mechanische wijze – als een kankergezwel in de maatschappij woekert en mensen reduceert tot tandwieltjes om hun financiële honger te sussen. …”

“De oplossing van al deze problemen is even eenvoudig als de oorzaak. We moeten een bank creëren die van ons allemaal is, een staatsbank met het exclusieve recht op het maken van geld. Er moet een verbod komen op het creëren van banksaldo’s die uit de lucht gegrepen zijn en op het uitlenen van banksaldo’s. Een staatsbank heeft geen kapitaal nodig en hoeft geen winst te maken. De rente kan heel laag blijven of gecompenseerd worden door fiscale maatregelen.”

“De rente stroomt terug naar de gemeenschap. Een geldsysteem met een dergelijke staatsbank heeft geen vermogensgroei nodig en geen winst, geen inflatie of toename van productiviteit en geen concurrentie; uitbuiting en werkloosheid zullen niet voorkomen. Wanneer er op democratische wijze besluiten genomen worden, kan de regering de collectieve diensten weer overnemen en ze in het belang van de burgers uitvoeren.”

“Bovendien kunnen er investeringen gedaan worden waar het wenselijk is voor de maatschappij en niet waar de veiligste en snelste financiële voordelen kunnen worden behaald. De regering zal niet meer afhankelijk zijn van de bankiers. De openbare schuld zal tot het verleden behoren. Gezamenlijk kunnen wij alles omzetten in duurzaamheid en welzijn in plaats van geld te verslinden, werknemers uit te buiten en onder druk te zetten om het geldschieters naar de zin te maken.

Mijn commentaar: Dit kunnen we onmogelijk voor elkaar krijgen zonder dat mensen gecorrigeerd worden, anders zal men nog steeds een manier vinden om geld aan elkaar te verdienen.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed