Leer In Balans Met De Natuur Te Leven

Dr. Michael Laitman

Vraag: Wat is de natuur en wat betekent het om ermee in balans te zijn?

Antwoord: Wij leven in de natuur. Een heel groot aantal parameters beïnvloeden ons, zoals temperatuur, druk, verschillende trillingen, allerlei soorten golven, radioactiviteit en nog veel meer. Wij moeten in evenwicht met al deze natuurlijke verschijnselen leven.

Het volgende is een fysieke wet: een lichaam dat in balans met zijn omgeving leeft, bevindt zich in de best denkbare situatie. Als de temperatuur, de druk of andere parameters maar een beetje omhoog gaan, voel ik me slecht. Als ze een beetje dalen, voel ik me ook slecht.

Zo ben ik geschapen in deze natuur: ik kan binnen bepaalde begrenzingen in de natuur leven en binnen deze begrenzingen moet ik mijzelf in overeenstemming brengen met de omgevende natuur. Daarom moet ik me warm aankleden in de winter, om in balans te zijn met de natuur, en in de zomer is het andersom, enzovoort.

Dit alles behoort tot het deel wat we kunnen zien, maar er is ook een deel van de natuur wat we niet kunnen zien. Het bestaat uit de wetten van verlangens, wetten die onze ontwikkeling betreffen zoals deze wenselijk is, namelijk: morele wetten. Hieraan moet de mens zich ook conformeren, ermee in balans zijn.

We kennen deze wetten niet. Wij denken dat we ons heel goed gedragen in deze wereld als we giften schenken, de armen helpen, niemand hinderen, onze belasting betalen, oude dames helpen oversteken of wat je verder nog maar kunt bedenken. Is dat dan niet genoeg?

Het is niet alleen niet genoeg, het is helemaal niets waard, omdat ik alleen doe wat ik denk en begrijp met mijn egoïstische verstand. Om te doen wat voor mij nodig is om te doen, moet ik de natuur zelf bestuderen en ernaar streven om eraan gelijkvormig te worden.

Deze wet van gelijkvormigheid is de enige wet waaraan ik hoef te gehoorzamen. Elke dag verander ik, groei ik en word ik iemand anders. Hieruit volgt dat ik elke dag, elk moment, mijn balans met de natuur moet corrigeren en bijstellen.

Om dat te bereiken moeten we eerst leren, wat de natuur of de Schepper (het maakt niet uit hoe je het noemt) van ons vraagt, de mate waarin we in overeenstemming moeten zijn met deze eisen en hoe we evenwicht kunnen bereiken. Hier spreekt de wijsheid van Kabbalah over: Wat is de omringende natuur, wat zijn wij, in welk opzicht stemmen we niet overeen met de natuur, gebaseerd op welke parameters en hoe kunnen we de balans ermee bereiken. Daar gaat deze hele wijsheid over.

From the Sunday Virtual Lesson Series 7/31/2011

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: