Een Reis Om De Wereld Met Het Boek De Zohar

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe kunnen we, wat zich innerlijk in ons afspeelt, in overeenstemming brengen met de tekst van Het Boek De Zohar?

Antwoord: Vergeleken met andere Kabbalistische bronnen is het eigenlijk gemakkelijk te doen met De Zohar, omdat de snelheid waarmee de tekst gelezen kan worden zo is, dat je niets anders te doen hebt dan voelen hoe je “mee kunt stromen”. Dit betekent echter niet dat je de klanken ervan hoort, zoals het geluid van een rivier die voorbij stroomt.

“Meestromen” betekent, dat je dat heel rustig probeert te doen, zoals er staat geschreven: “De woorden van de wijzen worden in rust gehoord”. Je bent, zonder enige weerstand, samen op pad met de schrijvers van De Zohar en je brengt, wat innerlijk in je in beweging is, in overeenstemming met de woorden. Het is niet belangrijk als je een paar woorden mist en ze niet hoort, ga weer verder met de volgende woorden. Zo ga je mee met de stroom, als een stukje hout dat op de golven ligt en alle fijne bewegingen van het water overneemt.

Zo zouden we onze kwaliteiten, verlangens en gevoelens in staat moeten stellen om mee te stromen met de tekst van De Zohar, alsof we ons op de oppervlakte van het water bevinden en proberen om de bewegingen ervan te volgen, proberen te ontdekken waar deze eigenschappen en verlangens, die De Zohar beschrijft, in ons aanwezig zijn. Maar we moeten er op een heel eenvoudige en gemakkelijke manier naar op zoek gaan. Het belangrijkste is de stroom door je heen te laten gaan. Uiteindelijk zijn we een vat, een Kli, waardoor deze hele stroom woorden bij ons naar binnen moet komen.

Als we De Zohar lezen, proberen we om ons denken niet in te schakelen of de definities erin te onderscheiden. Zelfs op plaatsen waar De Zohar lijkt te spreken in technische, wetenschappelijke termen, in de taal van Kabbalah, moeten we proberen om deze tekst meer door onze gevoelens te laten stromen dan door het denken, dat wil zeggen: luisteren naar onze eigen gevoelens en indrukken, proberen te voelen, hoe ieder woord in ons weerklinkt, ongeacht de taal die De Zohar gebruikt.

Van het 2e deel van de  Daily Kabbalah Lesson 3/9/11, The Zohar

Verwante Materialen (Engels):
Merging Together Like Droplets Of Water
The Secret Code Of The Zohar
Sailing Toward The Goal On The Waves Of The Zohar

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed