Het Licht Van De Zohar

Kabbalisten over Het Boek van Zohar

Degene die het Licht van wijsdom niet gezien heeft, heeft nooit Licht gezien.
-Rav Isaiah Horowitz (Holy Shlah), “Eerste Artikel,” p 30

Iedereen kan de studie van het Boek van Zohar binnen treden, zelf als degene een slechte zondaar is; laat hem binnen gaan en zijn correctie van de ziel ontvangen.
-Rav Moshe Cordovero (Ramak), Ohr Yakar (Kostbaar Licht), passage 1, deel 5

De Baal Shem Tov droeg zijn mensen op de woorden van De Zohar te studeren voor het gebed.
-Rav Yitzhak Bar Yishaiah Atia, Doresh Tov (Het Goed Zoeken), “Betreffende De Zohar”.

… Zal niet het leven bereiken maar alleen door de studie van De Zohar… En in deze generatie is het onmogelijk het Hoger Shechina (Oneindigheid) aan te trekken, maar door De Zohar en het schrijven van Rav Chaim Vital.
-Heichal HaBracha (Hal van Zegen), Devarim (Deuteronomy), 58

Op deze dag, wanneer het heilige boek, De Zohar was geschreven, welke van de verlichting van de verborgen, goede Licht…. Het schijnt voor ons in de verbanning totdat, bij waardig, de Verlosser te voorschijn komt.
-Rav Tzvi Elimelech Shapira (MAHARTZA), Bnei Issachar (De kinderen van Issachar), “Artikelen voor de maand van Iyar,” Artikel 3, deel 4

Het Licht van De Zohar is het Licht van de toekomst in de verschijning van de Verlosser.
-Rav Tzvi Elimelech Shapira (MAHARTZA), Bnei Issachar (De kinderen van Issachar), “Artikelen voor de maand van Iyar,” Artikel 3, deel 3

De grote Kabbalisten studeerden in het geheim en schreven geen boeken, ondanks dat zij boeken konden schrijven als het Boek van Zohar. En het ontbreken van deze kennis kan in de wereld gevoeld worden. Alleen in de tijd van Rashbi, na 13 jaar van zijn verberging in de grot, was het Licht van Wijsheid onthuld tot het einde van de tijd.
-The Rav Moshe Chaim Luzzato (The Ramchal), Adir BaMarom (De Machtige op High), p 13

Aldus zie je de verlossing van Israël en de opstand van Israël hangt af van de studie van De Zohar en de internaliteit van de Thora.
-Rav Yehudah Ashlag (Baal HaSulam), Introductie tot het Boek van Zohar, deel 69

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed