Eenheid Tussen Mensen Is Uniek In De Natuur

An Invitation to an Event of Unity and DisseminationEen vraag die ik heb ontvangen: Waarom kan onze menselijke maatschappij de toestand van wederzijdse garantie niet op een natuurlijke manier bereiken, terwijl we op het dierlijke niveau blijven zoals de cellen in een lichaam?

Mijn Antwoord: Een mens is een veel te ingewikkeld wezen om zich met anderen op een dergelijke manier te verbinden. Dit is waarom:

Het egoïsme wordt kwalitatief groter op elk niveau van de natuur, het gaat van het levenloze niveau, naar het vegetatieve, naar het dierlijke en daarna naar het menselijke. Des te groter het egoïsme van een object, des te individueler het wordt, en des te minder het in staat is om zich met anderen te verbinden. Daarom voelt men zich meer en meer afgescheiden van anderen, naar mate hij zich ontwikkelt.

Vandaag de dag, zijn het niet alleen de psychologen en sociologen, maar ook economen en politici die tot de ontdekking komen, dat de wereld inter-verbonden is geworden en dat wij – de mensheid – ons om deze reden met elkaar moeten verbinden. Echter geloven zij dat ze in staat zijn om dit te doen door gebruik te maken van de stoffelijke methodes, en dat alles rustig zal worden als we een wereld bank, wereldoverheid, wereld opvoeding en een wereldwijde verbinding opzetten.

Echter, na nog meer tops zoals G20 zullen ze beginnen te begrijpen dat ze de methode voor vereniging missen. Helaas, voordat ze zover zijn, kunnen mensen door heel veel lijden gaan, waar onder gebrek aan veiligheid, gevoel van desoriëntatie, totale machteloosheid en universeel verdriet. Mensen kunnen het niet aan om in een zodanige staat van onzekerheid te zitten, aangezien voortdurende paniek erger is dan de dood. Ons verstand kan niet onder zulke omstandigheden functioneren. Toch kan dit alles plaats vinden, zodat we zullen beseffen dat de enige manier voor ons om eenheid te bereiken is, om boven onze egoïstische natuur uit te stijgen.

Dit is niet hetzelfde op het levenloze, vegetatieve en dierlijke niveau van de Natuur. Daar zijn alle delen van de natuur instinctief en natuurlijk onderling verbonden. Ze vullen elkaar aan en gaan met elkaar om op een harmonieuze manier zonder wilsvrijheid of besluitvorming.

Eenheid tussen mensen echter, kan alleen bereikt worden als een ieder dit op een bewuste manier doet. In tegenstelling tot andere niveaus van de natuur, verenigt de Schepper ons niet, door ons een instinct daarvoor in te bedden. Onze vereniging is alleen mogelijk als we de eigenschappen van schenking en liefde bereiken, waar iedereen aan deelneemt. Om dit te doen, moeten we boven onszelf en ons egoïsme uitstijgen, en het Bijbelse gebod “hebt uw naaste lief als uzelf” bereiken.

Dit is hoe de eigenschap van de Schepper onder ons geopenbaard zal worden, en we gelijkwaardig zullen worden aan Hem. Wij zullen dan begrijpen waarom Hij op deze manier ten opzichte van ons gehandeld heeft.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Brown’s Oproep Aan Het Geweten Van De Bankiers Zal Ongehoord Voorbij Gaan
Laitman.nl Artikel: Eenheid – De Kracht Van Verlossing

Engelstalig:
Interview: “Enlightenment of Humanity”
From Chaos to Harmony: “Balance with Nature”
Baal HaSulam: “The Love for the Creator & Love for the Created Beings”

One Comment

  1. […] Eenheid Tussen Mensen Is Uniek In De Natuur […]

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed