Een Bedankbrief Voor Het Congres

feiga_congress_antaliya_2009-10_Geachte Rav Laitman en de Bnei Baruch beweging,
Ik zou u willen bedanken voor een geweldige emotionele belevenis die zoveel gevoelens en indrukken in de mensen uit de hele leven heeft opgeroepen.
Ik dank u voor uw grote zorg voor de verspreiding van de Wijsheid van het leven en voor uw zelfopoffering, die de mensheid dichterbij het doel van de schepping brengt.

Ik dank u voor uw inspanningen bij het organiseren van dit geweldige evenement, het Turkse Congres, die de zielen toestaat om bij een intentie samen te komen: om het doel te bereiken waarvoor we geschapen werden. Ik dank de Schepper dat Hij me toestaat om getuige te zijn van de verspreiding van de authentieke wijsheid, 19 jaar na de dood van Rabash.

Ik wens jullie alleen goede gezondheid toe en alle voorwaarden die jullie nodig hebben om de eenheid van alle zielen in Malchut van Oneindigheid te bereiken. Ik bid dat de Hoogste Voorzienigheid jullie zal zegenen samen met al jullie verlangens en ondernemingen.

De Rabbanit Feiga Ashlag

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed