Nieuwe Theorieën Over De Financiële Crisis

New TheoriesDit werd gestuurd door mijn student R. Tzarev:

De financiële crisis in de Verenigde Staten is met grote kracht onder controle gebracht. Rusland, Iran, China en de Emiraten bezitten ’s werelds grootste goud en vreemde valuta reserves. Rusland, Iran, Venezuela, China, India en Brazilië zijn begonnen om hun eigen alternatieve globale economische systeem op te zetten. Samen beginnen zij druk uit te oefenen op Europa, die afhankelijk is van de energiebronnen, met het gevolg dat deze zich afsplitsen van de Verengde Staten.

Op dit moment lobbyen Duitsland, Italië en Frankrijk voor het interesse van Rusland en keren zich tegen de VS. De Europese landen, Rusland en Iran, Venezuela en Koeweit gebruiken de Euro in plaats van de Dollar in hun onderhandelingen betreffende energieproducten. Deze afwijzing van de Dollar in de onderhandelingen zal een catastrofale daling van de gehele Amerikaanse economie te weeg brengen. De VS moet dit niet laten gebeuren. Amerika moet zichzelf niet toestaan geïntimideerd of failliet te laten gaan. En daar is je reden voor de “crisis”.

Dit werd gestuurd door mijn student O. Yahalom:

In onze wereld is er een systeem van twee tegengestelde krachten – positief en negatief – altruïstisch en egoïstisch. Zonder dat zou er nooit enige groei zijn, geen veranderingen en geen uitwisseling. Natuurlijk is in onze wereld de altruïstische kracht tevens egoïstisch – geven om er een groter voordeel aan te hebben. De dynamiek van de huidige gebeurtenissen kan worden verklaard door de interactie van deze twee krachten in de wereld.

De gehele wereldeconomie is zo gestructureerd dat een persoon niet zal hopen om vanuit een bepaalde bron te ontvangen maar van het systeem als een geheel. Dit zorgt voor lange formatie van schakels in verband met de ruil; een persoon ruilt met een ander, met een ander, met een ander…….en aan het einde van de ketting raakt het voordeel zoek, het menselijke dierlijke egoïsme kan hem niet langer motiveren om te werken, want hij ziet niet meer wanneer hij er voor beloond gaat worden en door wie. Het enige dat overblijft is een vaag soort van altruïstische intentie om iets van iemand te ontvangen. Het wordt steeds zwakker omdat het egoïsme groter wordt en zo start een economische crisis.

Een economische crisis kan niet ontstaan binnen de grenzen van een stad, staat of een ander soort gebied, omdat zelfs als het einde van de ketting niet fysiek te zien is, een persoon deze toch voelt. Toch komen economische crises regelmatig voor in deze context, maar de economen kunnen niet precies ontdekken waar de oorzaak ligt. Het feit is dat zij worden veroorzaakt door de golvende bewegingen tussen egoïsme en altruïsme in grote groepen mensen. Als egoïsme zich terugtrekt dan bloeit het bedrijfsleven. Maar als het egoïsme verder groeit dan wordt altruïsme zwakker en het egoïsme neemt plotseling het bewustzijn van de mens over, en vertelt hem dat ze het systeem niet moeten vertrouwen en beter meer kunnen ontvangen en rechtstreeks, hoe meer hoe beter en alles voor henzelf!!

De eerste ware crisis van het altruïsme op landniveau gebeurde in 1929. Toen kwam de Amerikaanse economie uit de crisis doordat F. Roosevelt de meest vooraanstaande productieleiders volpompte met optimisme.

De eerste ware Wereldcrisis gebeurde in September 2008. De ware oorzaken van de crisis liggen op spiritueel niveau, op het niveau van de oppositie tussen egoïsme en altruïsme in iedere persoon en in de mensheid als een geheel. Aan de hand daarvan zal de oplossing en de weg uit de crisis ook alleen op het spirituele niveau gevonden worden. Het werk van de mensheid om het Licht dat corrigeert aan te roepen.

De Baal Shem Tov (een grote Kabbalist die in het Russische Rijk leefde aan het einde van de 18e eeuw, de grondlegger van het Chassidisme): Als alleen de Russische tsaar eens wist hoe voordelig de studie van de Thora voor zijn land zou zijn dan zou hij een bewaker met zwaard langs iedere jood zetten die zich over hem boog en telkens zei: Studeer de Thora!!!, Studeer de Thora!!!

De landen die het meeste zullen verliezen zijn de landen met de energie voorraden, ongeacht waar ze zijn, ze behoren aan de gehele mensheid (zie Baal HaSulam’s krant, “HaUma (De Natie)” en het artikel “De Laatste Generatie“. Dit is omdat de Hogere Wereld de mensheid ziet als één enkele ziel, de Schepping. En wel zo dat ieder land (zoals ieder orgaan in zijn lichaam), dat werkt tegen het verenigde altruïstische organisme (dus laat zien dat het ziek is) in die mate zal worden gestraft (worden beïnvloed door negatieve, corrigerende feed-back, die het systeem harmonie zal brengen, richting herstel) of worden beloond (succesvol zijn in deze wereld door de besturende krachten te onthullen).

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: De Mensheid Is Een Integraal, Samenhangend Organisme
Laitman.nl Artikel: De Financiële Crisis – Een Analyse

Engelstalig:
Kabbalah Today Article: Humankind and Human Kindness
Article: “On Roots and Branches”
Article: “A Kabbalistic Interpretation of the Economic Crisis”
icon for podpress  Course “Fundamentals of Human Nature”, Lesson 35 [01:08:42m]: | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed