Een Vriend Is Iemand Met Dezelfde Kwaliteiten, Handelingen En Doelen Als Jijzelf

friendTwee vragen die ik ontving over mensen die de studie van Kabbalah verlaten:

Vraag: Hoe moet ik aankijken tegen een vriend die de groep en de studie van Kabbalah heeft verlaten?

Mijn Antwoord: In het Hebreeuws is “vriend” Haver, van het woord Hibur dat “verbinding” betekent. Een verbinding wordt alleen gemaakt door gelijkheid van vorm, van kwaliteiten, handelingen, en doelen. Deze persoon was eerst net als andere vrienden, maar zodra hij ons verliet, was hij niet langer zoals wij, hij werd anders. Daardoor is hij niet langer een vriend, want er is geen verbinding. En daardoor verdwijnt hij uit mijn geheugen!

Zelfs al had ik een sterke verbinding met hem, dan gebeurt het toch zo. In spiritualiteit bestaat tijd niet. Alles wordt door iemands toestand bepaald, met andere woorden, door de spirituele afstand tussen twee voorwerpen – hun graad van gelijkheid.

Vraag: Recent hebben een paar van mijn vrienden de studie verlaten. Hoe moet ik met hen omgaan? Ik wil nog wel met hen in contact blijven, maar kan dat van hun kant wel? Zijn er evenementen waar zij niet meer aan mogen deelnemen?

Mijn Antwoord: Je moet het zo regelen dat ieder die weggegaan is de gelegenheid heeft om in contact te blijven met de groep en om terug te keren. De enige uitzondering vormen zij die schade doen.

Soms verzwakt een mens onderweg, en heeft hij geen deel meer aan de gezamenlijke beweging van de groep, maar later wordt hij weer wakker gemaakt, en voelt hij een hernieuwd verlangen om het doel van het leven te bereiken. Dan maakt hij weer verbinding met de groep. Wij worden een bredere beweging en daarom moeten we aan niemand harde voorwaarden stellen. De mensen die “weifelen” kunnen in alles behalve in het nemen van beslissingen meedoen. Voor verder details kunt u contact opnemen met de coördinatoren van de afdeling verspreiding in het Engels (info@kabbalah.info).

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Path Is Available to Everyone
Laitman.com Post: There Is No Coercion in Spirituality
Chapter from Book Spiritual Search: “Thirteenth Talk: Equivalence of Form”

icon for podpress  Shamati #6: What is Support in the Torah, Lesson 1 [01:04:30m]: | Download

icon for podpress  Introduction to the book of Zohar, Items 29-32 [01:18:30m]: | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: