De Financiële Crisis Is Voor Ons Eigen Bestwil

goodGlobalisering is de onthulling van de wet van de onderlinge verbondenheid van de mensen. Maar in plaats van voordelig voor ons te zijn, veroorzaakt die wet problemen in de maatschappij omdat iedereen het globale systeem van menselijke verbondenheid tot één organisme voor zijn eigen gewin probeert te gebruiken, en niet voor het doel waarvoor het systeem is ontworpen: voor het welzijn van ons allen.

Tegenwoordig zijn we wederkerig met elkaar verbonden, zoals de organen in één lichaam en het leven van het collectief is van iedereen afhankelijk. Onder deze voorwaarden is het nutteloos om vanuit een egoïstische houding eerlijk te zijn – om een globale overheid in het leven te roepen, of een Wereldbank of een overkoepelend bestuur. Die zullen ons niet helpen om niet meer in strijd te zijn met de Natuur en haar wet van universele wederkerige verbondenheid. In plaats daarvan moeten we onze relaties veranderen van commerciële naar geïntegreerde relaties, die gebaseerd moeten zijn op het beschouwen van de ander als jezelf. Zelfs de meest eerlijke relaties, gebaseerd op “wat van mij is, is van mij en wat van jou is, is van jou” en zelfs een pacifistische politiek zullen crisissen blijven veroorzaken totdat we tot besef komen wat we moeten doen.

Kabbalah stelt voor dat we de mensheid beginnen te zien als één enkel organisme en beginnen te leren hoe we ons op een juiste manier hebben te gedragen in onze nieuwe toestand. Zelfs als we in het begin niets aan onze relaties veranderen, zal het louter bestuderen van de wetten van communicatie en distributie in één organisme ons er al toe brengen om te stoppen met in strijdt te zijn met de Natuur – en dan zullen we onmiddellijk vermindering van het lijden ervaren.

De meest praktische oplossing voor de crisis is het bestuderen van zijn ware oorzaak. Met andere woorden, het leren hoe in een geïntegreerde samenleving te leven, waar het welzijn van elk individu afhankelijk is van elk ander individu. Bovendien moeten we deze natuurwet aan onze kinderen leren.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: What’s the Right Way to Create Contracts In the Age of Globalization?
Laitman.com Post: Reflections on the Crisis
Laitman.com Post: Laws of the Future Society

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed