Niets is belangrijker dan het gebed

239Er is niets belangrijker dan het gebed, want ons hele lot en onze hele toekomst hangen ervan af. In de mate waarin wij ons gebed kunnen laten opstijgen naar de Schepper en het bij Hem binnenkomt, in het systeem “de Schepper” genaamd, zullen wij antwoord krijgen op onze vragen.

Daarom kunnen we niet verwachten dat de Schepper iets voor ons zal doen, dat kan alleen als we onze vragen en gebeden steeds opnieuw omhoog brengen.

Als een mens tot de Schepper bidt, moet hij er niet naar kijken of zijn redding al dan niet gekomen is, want als hij daarnaar kijkt, komen er verschillende rechtzoekenden naar zijn daden kijken. The Zohar for All – “Miketz – And Saw Benjamin,” Item 209)

Wij moeten onze gebeden omhoog brengen naar de Schepper. De vraag is of we wel of niet moeten wachten op een antwoord. Misschien moeten we wel niet zoveel wachten, de vraag omhoog brengen is het belangrijkste en dan zal de Schepper wel kiezen hoe Hij erop zal reageren en of Hij er wel op zal reageren.

Daarom is het belangrijkste dat wij voortdurend nadenken over de manier waarop wij onze verzoeken tot de Schepper richten.

Wat de vraag betreft of we antwoord krijgen of niet: we moeten beseffen dat de Schepper altijd antwoordt, maar misschien herkennen en voelen we Zijn antwoord niet volledig en moeten wij Hem steeds opnieuw blijven vragen. Zoals er geschreven staat: “Ik verlang dat je de gehele dag bidt!”

In principe moeten we tijdens het gebed geen reactie van de Schepper verwachten, want de Schepper zal ongetwijfeld doen wat nodig is en het gebed moet alleen van ons uitgaan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/there-is-nothing-more-important-than-prayer/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 12/26/22, “Prayer – Selected Excerpts from Zohar for All

Related Material:

The Main Thing Is Prayer

Prayer Is The Main Action

A Perfect Prayer Does Not Require an Answer

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: