Het verlangen om door de muur heen te gaan

527.03Een negatieve kracht moeten we zien als een noodzakelijk element voor de juiste richting naar het doel. In dit doel komen er positieve en negatieve krachten samen en dankzij de verbinding daartussen wordt het doel zichtbaar voor ons.

In de fysieke wereld zien we eerst het doel en daarna richten we ons erop. Maar in spiritualiteit is dat totaal anders: als ik me op de juiste manier op het doel richt, zie ik dat het voor me is.

In spiritualiteit merken we dat we altijd eerst voor een muur staan en pas als we een oplossing vinden, zien we dat er een deur in de muur is. De oplossing is niet om uit te zoeken wat ons hindert of helpt, maar om alle voorwaarden te kunnen verzamelen, zodat ze elkaar aanvullen en er niets overbodigs is.

Daarom gaat elke beslissing over het verwerven van perfectie. En in volmaaktheid zijn er geen goede of slechte componenten, geen negatieve of positieve componenten, maar alles vult elkaar aan.

In de fysieke wereld kun je een gesloten deur zien, maar in de spirituele wereld is de deur pas zichtbaar als hij open is. Een open deur kan je alleen zien door de ogen van volmaakt geloof (= liefde). Op het moment dat we een volmaakt geloof (liefde) bereiken, gaat er een toegang open.

Als er een lege muur voor me staat waarin ik geen deur zie, maar ik werkelijk wil dat er een deur open zal gaan, gaat hij ook open.

In de fysieke wereld zien we eerst een gesloten deur en pas dan proberen we hem te openen. Maar in spiritualiteit zijn er geen gesloten deuren: ofwel de deur is open, of er is alleen een lege muur. Als ik volmaakte liefde bereik, zie ik onmiddellijk de open deur.

Volmaakte liefde betekent dat er niets is dat me scheidt van wat er aan de andere kant van de muur is. Als ik zulke kwaliteiten in mijzelf bereik, verdwijnt de barrière die de scheiding teweegbrengt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/04/the-desire-to-go-through-the-wall/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Daily Kabbalah Lesson 4/12/22, “Pesach (Passover)”

Related Material:

The Closed Door As An Excuse To Enter

Investigating The Source Of All Reality

I Am Asking For My Brothers

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed