De Rusland-Oekraïne oorlog: de doos van Pandora is open (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: de Rusland-Oekraïne oorlog: de doos van Pandora is open

De verwikkelingen van deze oorlog gaan veel verder dan de gevolgen voor degenen die rechtstreeks bij dit conflict betrokken zijn. De wereld zal er opnieuw door worden gevormd, aangezien het zeer waarschijnlijk is dat andere latente wrijvingen tussen landen en gebieden zullen worden geactiveerd als gevolg van de situatie Rusland-Oekraïne. Deze oorlog heeft nu een tijdperk geopend van kleine en grote oorlogen tussen verschillende volkeren.

De Britse premier Boris Johnson zei onlangs dat deze oorlog gemakkelijk “de grootste oorlog in Europa sinds 1945” kan worden, ik ben het ermee eens. Als landen met een dergelijke achtergrond geen onderlinge overeenstemming kunnen bereiken, hoeveel waarschijnlijker is het dan wel dat verschillende landen die grote verschillen en al oude conflicten hebben, gemakkelijk in een oorlog kunnen vervallen zonder duidelijk gerechtvaardigde redenen.

Op persoonlijk vlak stemt het mij droevig om te zien hoe het lot zich keert en wij ons opnieuw in een oorlog bevinden. Ik voel me bedroefd en ongerust omdat ik veel studenten in Rusland en Oekraïne heb die nu bedreigd worden en voelen hoe de verslechterende situatie hen en de hele wereld beïnvloedt. Ook in Israël heb ik veel studenten die met grote bezorgdheid volgen wat er in Oost-Europa gebeurt, bezorgd over het lot van hun familieleden en vrienden.

Ik koester de hoop is dat de uitingen van haat tussen de Russen en de Oekraïners, twee volkeren die door de geschiedenis heen zij aan zij hebben geleefd, spoedig zullen ophouden. Als het nog mogelijk zou zijn, zou ik alles in het werk willen stellen om hen het zwijgen op te leggen, te kalmeren en een escalatie te vermijden, maar op het ogenblik is dit niet mogelijk. 

In dit stadium kunnen we niet veel doen. We kunnen alleen maar verlangen naar vrede en een staakt-het-vuren, erover praten of alle partijen zich terughoudend willen opstellen. De partijen in het conflict zouden het voorbeeld kunnen volgen van inheemse Amerikaanse stammen die hun vijandschap begroeven in een ceremonie waarbij voorheen strijdende stammen overeenkwamen om hun geschillen bij te leggen en in harmonie te leven, zij bezegelden hun overeenkomst doordat het opperhoofd van elke stam een oorlogsbijl begroef.

Een dergelijk scenario lijkt onder de huidige omstandigheden niet realistisch. Boven de krachten van vijandigheid uit, boven het egoïsme en de controle als drijvende krachten van alle conflicten in de wereld, kunnen wij alleen een wereldwijd gebed om vrede naar Boven brengen, met het verzoek om met iedereen goed te kunnen omgaan. Want alleen in de kracht van verbinding en in de verbinding tussen onze harten kan er een grote positieve kracht ontstaan, een kracht die in staat is om alle partijen te verenigen, haters te verzoenen en de waarheid in ons allen wakker te roepen, namelijk dat wij allen tot één ziel behoren. Zoals er geschreven staat: “Hij die vrede maakt in Zijn Hoogten, moge Hij vrede maken tussen ons…” (Job, 25:2)

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/02/russia-ukraine-war-the-pandora-box-is-open-linkedin/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed