Waarom onze verbinding branden een halt kan toeroepen (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Waarom onze verbinding branden een halt kan toeroepen

Nu de wereld wordt verteerd door vuur, overspoeld door overstromingen en verlamd door een wereldwijde plaag, is er maar één remedie die werkelijk kan helpen: verbinding. Alleen onze solidariteit, ons gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar, kan ons boven de beperkingen die de natuur ons heeft opgelegd, verheffen. We denken misschien dat we elke crisis afzonderlijk moeten aanpakken maar daar vergissen we ons in. Deze crises zijn allemaal met dezelfde oorzaak verbonden, dus als we die gemeenschappelijke oorzaak kunnen genezen, lossen we de crises op.

Het mag misschien vreemd overkomen dat de natuur ons treft op een fysieke manier en wij daarop moeten reageren met gevoelsmatige remedies, zoals verbinding en verantwoordelijkheid voor elkaar. Wat voor verband is er bijvoorbeeld tussen overstromingen en liefde?

Er is wetenschappelijk al bewezen dat de systemen van de natuur allemaal met elkaar verbonden zijn. Er zijn talloze wetenschappelijke disciplines en interdisciplinaire studies die onderzoek doen naar het onderlinge verband en de afhankelijkheid tussen de delen van ons globale ecosysteem, onze planeet aarde en ons zonnestelsel, het melkwegstelsel waar wij deel van uitmaken in de ruimte en tenslotte het hele universum. Alles is met elkaar verbonden en alles beïnvloedt alles.

Als er een storing optreedt, zoals in de zomer van dit jaar waarin het klimaat duidelijk ontwricht is, moeten we niet alleen het regionale weer onderzoeken waarbij zich iets extreems heeft voorgedaan, maar ook het overige wat hiermee verband houdt. Tenslotte zien we dat zelfs plaatselijke gebeurtenissen zoals hevige hagelstormen verband houden met allerlei andere dingen die in de wereld gebeuren.

Om de oorzaak van de problemen te vinden, moeten we onderzoeken welk element of welke elementen in het systeem disfunctioneel zijn. Als we dat vinden en corrigeren, komt het hele systeem weer in evenwicht en zal het vlindereffect dat tot het ontstaan van cataclysmen leidt, zich niet voordoen.

Als we de hele natuur in ogenschouw nemen, is er maar één element waarvan de handelingen steeds minder in overeenstemming zijn met al het overige en dat is de mens, of nauwkeuriger gezegd: het menselijk gedrag.

Vooral in de laatste decennia hebben wij onze ego’s ongecontroleerd hun gang laten gaan en laten eisen wat zij maar willen. We hebben ons zorgeloos, achteloos en vooral onnadenkend gedrag alles laten bepalen en de gedachte alleen al aan verantwoording afleggen, hebben we resoluut verworpen. Als gevolg daarvan zijn we, in plaats van vrij te zijn, slaaf geworden van onze ego’s die onze planeet hebben vernietigd, miljoenen mensen hebben gedood en hele soorten hebben uitgeroeid. Ironisch genoeg hebben we in de naam van vrijheid de vrijheid van ontelbare anderen links laten liggen, en ook wij zijn niet vrij geworden, we zijn slaaf van ons ego geworden en we hebben onze wereld kapot gemaakt.

Nu onze geruïneerde wereld ons niet langer kan onderhouden, valt ze uit elkaar, stort ze in. Wij, die de tak hebben afgezaagd waarop we zaten, staan op het punt om te vallen. Er is maar één manier om onszelf van de ondergang te redden: ons buitensporige egoïsme een halt toeroepen. Als wij zorgzaam worden en verantwoordelijk voor elkaar, herstellen wij het evenwicht dat wij de natuur hebben ontzegd, dan zal het herstelde evenwicht van de natuur de stormen tot bedaren brengen. We hebben de natuur tot het uiterste gedreven, we hebben de stormen over onszelf afgeroepen, we kunnen het evenwicht herstellen en de aarde tot rust brengen. Daarvoor hoeven we alleen maar op te houden om uitsluitend aan onszelf te denken en moeten we beginnen om rekening te houden met iedereen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/08/why-our-connection-can-stop-the-fires-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed