Hoe kunnen we natuurrampen verklaren? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Hoe kunnen we natuurrampen verklaren?

Allereerst moeten we begrijpen dat wij zelf het ecologisch evenwicht – en andere soorten evenwicht – verstoren dat wij met de natuur zouden kunnen hebben.

Wij veroorzaken een zodanige disbalans niet doordat we schadelijke technologieën gebruiken of op een ruwe wijze met onze technologieën in de natuur ingrijpen. Het ligt anders, het probleem ligt heel duidelijk bij onze houding naar elkaar die egoïstisch is en tegengesteld aan het ecologisch evenwicht. Met andere woorden, wij verstoren de natuur op het niveau van onze menselijke interacties omdat wij niet in evenwicht zijn met de natuur die altruïstisch is. 

Geen van de handelingen en inspanningen die wij verrichten in een poging om verschillende soorten technologisch afval te verminderen – vervuiling, afval, verschillende factoren die onze invloed op de natuur beïnvloeden – zal helpen. Zelfs als we de toepassing van al onze technologie niet meer zouden gebruiken en wij zodoende geen directe problemen meer in de natuur teweeg zouden brengen, zal dat het evenwicht in de natuur niet herstellen. De oorzaak is dat wij het evenwicht op menselijk niveau verstoren met onze gedachten en onze corrupte houding naar elkaar. Onze egoïstische gedachten en houdingen naar elkaar op menselijk niveau veroorzaken disbalans en corruptie op de lagere niveaus van de natuur.

Daarom behandelt de natuur ons slecht. Onze egoïstische overwegingen, onze houding en onze ongegronde haat naar elkaar veroorzaken problemen zoals: ziekten, hulpeloosheid, depressie, drugsgebruik en ze leiden ook tot ecologische rampen. Het komt allemaal door de manier waarop wij met elkaar omgaan. Geen enkele beperking op het gebied van technologische ontwikkeling zal ons helpen. We gaan ongetwijfeld een wereldwijde crisis tegemoet die gepaard zal gaan met een krachtige ecologische crisis. 

Laten we hopen dat we hierbij zullen begrijpen dat er harmonie in onze manier van omgang met elkaar bereikt moet worden en dat het niet gaat om de handelingen en het gedrag op het niveau van technologieën waar we gebruik van maken. Hoe beter we dit principe begrijpen en toepassen, hoe minder crises we zullen meemaken op ecologisch gebied en andere gebieden, hoe eerder we een harmonieus en vredevol leven zullen bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/how-do-you-explain-natural-calamities-quora/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on a Q&A with Kabbalist Dr. Michael Laitman on September 9, 2006. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Quora | Add Comment / Ask Question →

2 Reacties

  1. Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

  2. Thank You,
    There are links you can click on for further information.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed