Wat zal er na het coronavirus komen? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Wat zal er na het coronavirus komen?

Op een gegeven moment zullen we herstellen van het coronavirus. Maar we kunnen zeker verwachten dat de mensheid daarna spoedig door een andere crisis getroffen zal worden. Of het nu een variant van het coronavirus zal zijn, een andere pandemie of een ander soort crisis, de reden waarom ik zeg dat we meer crises op wereldschaal kunnen verwachten, is dat dit een essentieel onderdeel is van de manier waarop de natuur ons opvoedt.

Als we begrijpen hoe de natuur ons naar een bepaald doel leidt, hoe de natuur zich op weg naar dat doel aan ons onthult en we inzien wat we moeten veranderen om met de natuur in evenwicht te komen, kunnen wij klappen als de Covid-pandemie beschouwen als essentiële onderdelen van het plan van de natuur.

De natuur stuurt ons klappen in golfbewegingen, één klap tegelijk omdat het haar doel is om ons te verheffen naar een hoger niveau van menselijke ontwikkeling, een niveau dat in evenwicht is met de natuur. We kunnen dit vergelijken met liefhebbende ouders die hun kinderen soms hard aanpakken om hen een les te leren en als resultaat een bepaalde verandering verwachten in de houding of het gedrag van de kinderen. Nadat de natuur ons een klap heeft toegebracht, geeft zij ons gewoonlijk de tijd om erover na te denken en de verandering die zij van ons verwacht uit te voeren. Het coronavirus is dus één klap uit een reeks en we kunnen verwachten dat elke volgende klap harder zal aankomen dan de voorgaande als we de verandering die de natuur van ons verwacht niet uitvoeren.

Het unieke van de huidige pandemie is het mondiale karakter. Iedereen op de hele wereld wordt erdoor getroffen op heel uiteenlopende terreinen, medisch, economisch, sociaal en/of psychologisch, al met al herinnert de natuur ons eraan dat zij groter is dan wij en ook dat wij allemaal van elkaar afhankelijk zijn.

Doordat onze wereldwijde onderlinge afhankelijkheid zo duidelijk belicht is, zouden we er verstandig aan doen om na te denken over de manier waarop we het beste met onze onderlinge afhankelijkheid kunnen omgaan – dat we elkaar helpen, steunen en aanmoedigen en de behoeften van anderen net zo belangrijk vinden als onze eigen behoeften. Deze les wil de natuur ons leren en als we er niet in slagen om onze houding ten opzichte van elkaar zodanig te veranderen dat we positiever omgaan met onze onderlinge afhankelijkheid, kunnen we steeds meer crises op wereldschaal verwachten met het doel om ons bewust te maken.

Zoals cellen in het menselijk lichaam werken om de gezondheid van het hele lichaam te dienen boven hun eigen individuele behoeften uit, zo wil de natuur ons – door middel van crises op wereldschaal – laten zien dat wij allemaal onderdelen zijn van één enkel wereldwijd systeem. Wij zouden er dus verstandig aan doen om liefdevol naar de mensheid te kijken, met zorg, zoals wij denken over iedereen die ons dierbaar is en belangrijk is voor ons.

De sleutel tot deze uitdaging is dat we niets met onze handen en voeten hoeven te doen, het gaat allemaal over een verandering in onze houding naar elkaar. Als we een sfeer van zorg en aandacht voor elkaar ontwikkelen en dat onder de mensheid laten leven, zullen we zien hoe zo’n verandering van houding ontelbare positieve veranderingen in ons leven teweeg zal brengen: van het stoppen van verdere pandemieën en andere crises op wereldschaal, tot enorm grote verbeteringen op het gebied van relaties op persoonlijke en sociale schaal, en wat daar weer uit voortvloeit, zoals meer geluk en vertrouwen, een betere gezondheid en levens die gevuld worden met zinvolheid en overvloed.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/what-will-be-next-after-the-ccoronavirus-quora/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on the Writers Meeting with Kabbalist Dr. Michael Laitman and a writing team on June 8, 2021.

Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Coronavirus, Crisis, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed