In volle vaart de verkeerde kant op (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: In volle vaart de verkeerde kant op

Het gejuich van de Palestijnen over de overwinning en de aarzelende zucht van opluchting die de Israëli’s slaakten bij het ingaan van het staakt-het-vuren zijn beide oprecht. Israël heeft de strijd gewonnen maar verliest de oorlog en de Palestijnen weten dat. Bij elke campagne wordt de greep op ons land zwakker, terwijl die van hen sterker wordt. Misschien winnen we in de toekomst ook wel, maar de wereld staat aan de kant van de Palestijnen. Als we alleen op fysiek niveau tegen hen blijven strijden, zullen we uiteindelijk de oorlog en het land waarin we wonen verliezen.

We kunnen alleen op ideologisch niveau winnen. Als we begrijpen waarom we hier zijn en hoe onze aanwezigheid hier ten gunste is van de hele mensheid, zullen we de steun van de wereld verkrijgen. Anders hebben de naties geen behoefte aan een land waarvan de mensen elkaar zo diep haten dat de 120 parlementsleden over tientallen partijen verdeeld zijn. Het gevoel van onderlinge afkeer dat van dit kleine land uitgaat is zo venijnig dat de hele wereld verontrust is over wat er gebeurt in dit kleine stukje land dat ongeveer zo groot is als Connecticut. Wij spannen ons enorm in om sterker te worden en ons te pantseren, maar we gaan in volle vaart de verkeerde kant op.

We mogen niet vergeten dat onze kracht ligt in onze eenheid, uitsluitend in onze eenheid. Er bestaat niets anders dat stand kan houden. Verdedigingssystemen zoals de Iron Dome zijn maar tot op zekere hoogte goed, het volk Israël krijgt alleen permanente bescherming als we aan elkaar denken in plaats van aan onszelf.

Onze voorouders hebben onze natie gesticht op basis van verantwoordelijkheid voor elkaar en liefde voor anderen. Wij hebben het gebod “Heb je naaste lief als jezelf” aanvaard en tot ons belangrijkste principe gemaakt. Als we dit niet in praktijk brengen, zijn we niet trouw aan onze erfenis, aan de grondslag van ons bestaan als volk, dan zijn wij dus niet het ware Israël. En omdat we niet het ware Israël zijn, kunnen we geen aanspraak maken op het land Israël. Dat voelen de Arabieren en de hele wereld.

Als wij aanspraak op dit land willen maken, moeten we trouw zijn aan onze roeping, namelijk “een licht voor de volkeren zijn.” Zolang wij verdeeld zijn, voelen zij dat wij hen niets anders dan duisternis brengen. Zij voelen aan dat wij de oorzaak zijn van alles wat er mis is in de wereld, en dat komt nu juist doordat wij elkaar haten. Dus als wij boven onze haat uitstijgen en één worden, zal de wereld met ons zijn, ook de Palestijnen. Als wij onze verdeeldheid in stand houden, zal de wereld ons verdrijven uit dit land.

In Het Boek De Zohar (Acharei Mot) is vele eeuwen geleden over onze eenheid geschreven. In de woorden van Rabbi Shimon: “Zie hoe goed en lieflijk het is als broeders bijeen zitten.” Dit zijn de vrienden als ze bij elkaar zitten en niet van elkaar gescheiden zijn. Eerst lijkt het alsof ze oorlog voeren en elkaar willen doden … dan keren ze terug naar de staat van broederlijke liefde … en door jullie verdienste zal er vrede zijn in de wereld.” 

Moge het zo zijn dat wij de raadgevingen van onze Wijzen opvolgen en voorkomen dat we gestraft worden omdat wij niet luisteren.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/05/full-speed-in-the-wrong-direction-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Israel Today, New Publications, Unity | Add Comment / Ask Question →

One Comment

  1. The point of view of your article has taught me a lot, and I already know how to improve the paper on gate.oi, thank you.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: