De Schepper zal ons met vreugde helpen

Het is duidelijk dat we niet in staat zijn om onze natuur te veranderen van egoïstisch naar altruïstisch. Dan zouden we van het niveau van het schepsel naar het niveau van de Schepper stijgen. Natuurlijk ligt dat niet in onze macht, want wij zijn schepselen en bevinden ons op een laag niveau.

Natuurlijk hebben wij de mogelijkheid om te groeien, dit ligt echter nog voor ons. Hoe meer wij proberen om naar de spirituele werkelijkheid te stijgen, hoe dieper wij ondergedompeld worden in de fysieke wereld, want de Schepper heeft het ene tegenover het andere geschapen. Wij hebben dit aan twee krachten te danken, Farao en de Schepper, op deze manier kunnen we leren om ze correct te gebruiken, zodat we tussen deze twee krachten in omhoogstijgen, via de middellijn, naar de Schepper.

Natuurlijk kunnen wij ons in de Ten niet met elkaar verbinden, maar we kunnen aan de Schepper vragen of Hij ons helpt om ons te verbinden. Dat vragen is echter onmogelijk als we het niet eerst zelf proberen. Dat wil zeggen dat we eerst inspanningen moeten leveren om ons met elkaar te verbinden, dan ontdekken we hoe verschillend we zijn, dat we elkaar niet accepteren, dat we lui zijn en niet begrijpen wat verbinding is, of wat het betekent om als één mens met één hart te zijn.

Wanneer wij de wanhoop nabij zijn door onze pogingen, wenden we ons tot de Schepper. Nu kunnen  we iets aan Hem laten zien: “Kijk, we hebben alles geprobeerd en niets werkt. U moet ons helpen!”

Maar als wij het niet eerst zelf proberen, kan de Schepper ons niet helpen. Hij corrigeert onze mislukte pogingen altijd. Al ons werk bestaat eruit om het eerst zelf te proberen, pas daarna hebben we het recht om ons tot de Schepper te wenden en dan zal Hij ons met grote vreugde helpen. Na onze eigen pogingen beseffen we waar de breking heeft plaatsgevonden, hoe dit gecorrigeerd moet worden en dat wij daar zelf niet toe in staat zijn.

Als een mens probeert om op eigen kracht eenheid te bereiken, het spirituele niveau waarop hij verenigd is met anderen, ontdekt hij hoe hulpeloos hij is. Hij begrijpt dat hij er geen gevoel bij heeft, niet begrijpt hoe hij dit moet doen en dat hij de Hoge Kracht nodig heeft, het hoge verlangen hiernaar. Dit betekent dat hij het werk dat hij hiervoor moet doen niet in zijn denken en voelen ervaart.

De Schepper doet alles, maar wij moeten naar Hem toe gaan met onze wanhoop over het werk dat wij geprobeerd hebben te doen maar dat niet lukte. Als we het niet eerst zelf proberen, weten we ook niet wat we moeten vragen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/the-creator-will-gladly-help-us/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the Daily Kabbalah Lesson 4/4/21, “Pesach (Passover)”

Related Material:

Request For Help

The Creator Brings The Pharaoh To Us

We Can Only Ask

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed