Drukt de waarneming van de Schepper zich in creativiteit uit?

Vraag: Drukt de waarneming van de Schepper zich in onze creativiteit uit, is het de manifestatie van het fundamentele menselijke begrip van wereldbeelden?

Antwoord: Als een mens dichter bij de Schepper komt, heeft dat niet alleen invloed op zijn wereldbeeld, maar op alles wat hij in deze wereld creëert: alles wat hij doet, creëert en produceert. Dit komt omdat er heel diepe innerlijke veranderingen in een mens plaatsvinden.

Daarom moeten wij de Schepper bereiken. Het zal invloed hebben op de wereld en op alles wat wij voortbrengen, schrijven, zeggen, op alles waar we mee omgaan en op wat wij aan mensen leren, dit betekent dat alles wat wij doen een onthulling zal zijn van de aanwezigheid van de Schepper in ons.

Door deze handelingen zal de wereld gecorrigeerd worden, het zal anderen aantrekken tot de onthulling van de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/07/is-the-perception-of-the-creator-expressed-by-creativity/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 11/24/19

Related Material:

Art Of The Future

The Industry Of Integral Creativity

The Art And Science Of Spiritual Healing

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed