“De lessen van een globale epidemie” (Newsmax)

Mijn artikel in Newsmax: “De lessen van een globale epidemie

De wereld probeert zo snel mogelijk weer op de been te komen. Natuurlijk moeten mensen hun kostwinning veiligstellen, eten op tafel kunnen zetten en weer naar hun werk kunnen gaan, maar ik vraag me af of wij de lessen hebben geleerd die het coronavirus ons heeft geprobeerd bij te brengen. Wat moeten we beginnen als de pandemie ons het doel – om ons aan te sporen naar de opbouw van een evenwichtiger samenleving – nog verder moet leren?

Langzamerhand gaan er in de VS en over de hele wereld, wat winkels en dienstverlenende bedrijven open. Ogenschijnlijk wordt het normale leven weer hersteld en iedereen lijkt tevreden te zijn met ons hernieuwde verlangen om terug te keren naar onze gebruikelijke egoïstische benadering ten aanzien van ons eigen voordeel en de uitbuiting van het ecosysteem, uitgangspunten die nu juist tot de huidige moeilijke situatie hebben geleid. Of betwijfelen we dat? Het wordt interessant om te zien of we enigszins wijzer uit deze geforceerde pauze komen, meer bewust van het systeem waarin we leven en bereid om iets te doen om het verloren evenwicht in onze relaties met anderen en onze omgeving te herstellen.

Als we naar onze normale routine terugkeren zonder ons ook maar enigszins te committeren aan een substantiële verandering in ons gedrag, zal niemand kunnen garanderen dat wij niet weer getroffen zullen worden door een nog grotere ramp. Het is uiterst belangrijk dat wij ons het feit dat we in een integrale omgeving leven, eigen maken. De gehele natuur is één gesloten systeem, levend, ademend, maar gewond door ons menselijk ego, dit ego is de enige factor die het alomvattende functioneren van het integrale systeem van de natuur verstoort, en plagen als het coronavirus voortbrengt,

Ik vraag me af waar de internationale organisaties zijn gebleven – zoals de Verenigde Naties en de uitgesproken milieuactivisten – om hun stem te laten horen en te eisen dat de mensheid bewuster wordt, voordat de wereld de bewegingsbeperkingen versoepelt en de economie weer op gang komt? Wij moeten beseffen dat we verantwoordelijk zijn voor de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen op de wereld en onze onverantwoorde houding naar elkaar. Het belangrijkste is echter dat wij ons moeten realiseren dat een ongewijzigde terugkeer naar de pre-COVID-19 wereld het recept voor een ramp betekent.

Terug naar de basis, niet terug naar de crisis!

Realistisch bezien kunnen wij er niet van uitgaan dat wij terug kunnen keren naar onze voortgaande uitbuiting van de planeet, waardoor de aarde vervuild wordt en uitgeput raakt en uiteindelijk het ecosysteem volkomen vernietigd zal worden. We kunnen evenmin terugkeren naar dezelfde oude, disfunctionele patronen in de maatschappij en de schade toebrengende verhoudingen tussen partners, in gezinnen, families, naar kinderen toe en collega’s. Het oude paradigma van hebzucht, tegennatuurlijk gedrag, corruptie en gebrek aan empathie, onze werkelijkheid kan daar niet langer door bepaald worden.

Het is duidelijk dat niemand voor altijd in lockdown wil leven, maar ik hoop dat we de wereldwijde stilstand ten volle hebben benut, zodat wij ons nu realiseren dat het leven zoal het was niet voortgezet kan worden, en dat we ons bewuster zijn geworden van de conclusies die we moeten trekken ten aanzien van de inspanningen die werkelijk onmisbaar zijn voor de samenleving en andere die overbodig zijn.

De natuur wijst ons de juiste weg. Zij functioneert integraal, als één verenigd geheel waarin alle delen alleen tot zich nemen wat essentieel is om het correcte functioneren van het gehele systeem in stand te houden.

Door deze globale epidemie is de wereld bevroren, niet om een einde aan onze ontwikkeling te maken, maar om ons naar de goede richting te leiden en onze blik te verruimen. Een vriendelijker en meer harmonieuze houding naar anderen en naar de natuur, zal een verschuiving betekenen die onze voorgaande werkelijkheid – die alleen een totaal verlies opleverde – zal transformeren in een totale winst die ons naar een evenwichtiger wereld zal leiden. Wat voor zin heeft het om ooit nog terug te kijken als wij de mogelijkheid hebben om te besluiten om samen een veelbelovende toekomst op te bouwen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/the-teachings-of-a-global-epidemic-newsmax/

Filed under: Coronavirus, Crisis, Economy, Globalization, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed