Laat de intelligentie het niet winnen van de handelingen

laitman_219.03Vraag: Er staat geschreven: “Zijn wijsheid is groter dan zijn kracht.” Wat betekent dit?

Antwoord: Volgens Kabbalah is het een heel slechte zaak als intelligentie of wijsheid het winnen van ons handelen. Want ik moet allereerst mijn hoofd buigen en hogere kennis ontvangen. En als ik deze kennis in mij opneem, moet ik er in de groep mee aan het werk gaan.

Tijdens dat proces wordt het me duidelijk waar al deze handelingen voor dienen en pas dan begin ik ermee te werken alsof het mijn eigen gedachten en methoden zijn.

Vraag: “Wij zullen doen en wij zullen horen”, heeft dat hier ook betrekking op?

Antwoord: Ja. Allereerst moet de handeling uitgevoerd worden, omdat alleen hierdoor het Hoge Licht wordt aangetrokken, en in dit Licht zullen we alles gaan begrijpen.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 12/3/17

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed