Eén op de duizend

laitman_219.01Vraag: Wat is de oorzaak van negatieve reacties op Kabbalah? Als men woorden hoort als ”Kabbalah, Het Boek De Zohar, verborgen kennis en Tien Sefirot”, deinzen veel mensen in de wereld, met name in Israël – door de geschiedenis heen tot aan de dag van vandaag – daarvoor terug; men voelt afkeer, weerstand en zelfs haat. Waar komt dit uit voort?

Antwoord: Dit is een natuurlijke reactie, het komt voort uit de menselijke natuur. Het is duidelijk dat dit niet op verschillen in ideologie gebaseerd is, maar op een diepere discrepantie die in onze essentie geworteld is.

Zelfs de meest simpele mens, een marktkoopman, of een professor aan een universiteit, voelt hetzelfde bij het woord “Kabbalah”, zij vatten het op als mystiek, zwarte magie of iets onbegrijpelijks dat schadelijk zou kunnen zijn, iets wat niet de moeite waard is om aan te raken of zelfs maar te benaderen.

Dit is een natuurlijke menselijke reactie die niets met Kabbalah te maken heeft. Deze weerstand is namelijk in oorsprong in onze natuur gebouwd, zij verwerpt de Wijsheid van Kabbalah volkomen, zelfs voordat iemand er ook maar iets van geleerd heeft. Men voelt weerstand bij de woorden “Kabbalah”, “Sefirot”, “Partzuf” en “Hoge Wereld”.

Bovendien kan ik vanuit mijn ervaring van 35 jaar lesgeven in Kabbalah zeggen, dat veel, zelfs heel speciale, unieke mensen die zich onderscheidden van de rest, aangetrokken werden door Kabbalah en kwamen studeren, mensen die werkelijk de diepte ervan wilden doorgronden, na twee à drie jaar plotseling weerstand voelden.

Dit komt in geen enkele andere wetenschap voor. Zij bestuderen de oorspronkelijke bronnen, het zijn serieuze studenten, echte specialisten in Kabbalah, en plotseling voelen zij dat zij het niet accepteren en niet verder willen gaan met de studie. Dan gaan zij weg en dat is niet alles, zij gaan weg met een negatieve indruk van Kabbalah.

Vraag: Het is interessant dat andere vormen van Kabbalah, waarin gesproken wordt over mystiek en magie, veel interesse wekken bij mensen. Waarom zijn deze vormen zo geliefd?

Antwoord: Er zijn geen “andere vormen van Kabbalah”, dit heeft absoluut niets te maken met Kabbalah. Mystieke leringen waarbij ook woorden als “Partzufim” en “Sefirot” gebruikt worden, hullen zich in het woord “Kabbalah”. Feitelijk is het zo dat alle vormen van filosofie uit de wetenschap van Kabbalah voortkomen als resultaat van wanbegrip.

De aard van de mens biedt weerstand tegen de wetenschap van Kabbalah. Zelfs wanneer hij vertrouwd begint te raken met deze wetenschap, zijn er velen – de meerderheid – die plotseling innerlijke weerstand voelen, die de studie verwerpen en vaarwel zeggen. Ik heb veel van dergelijke voorbeelden meegemaakt, precies zoals er geschreven staat: “Duizend komen de studiezaal binnen en slechts één treedt het Licht binnen.”

Deze reactie is namelijk natuurlijk, het gaat hierbij niet om een speciaal geval en het betekent niet dat het over een slechte leraar gaat. Mensen gaan niet weg omdat zij slecht les hebben gekregen, maar omdat het zo bedoeld is dat 999 op de 1.000 weg zouden gaan en er één zou blijven.

Vraag: Maar waarom gaan mensen niet alleen weg, maar worden zij ook haatdragend en vijandig ten opzichte van Kabbalah.

Antwoord: Inderdaad, waarom is de wetenschap van Kabbalah niet zoals natuurkunde of wiskunde, waarbij iemand eenvoudig zijn belangstelling verliest en ermee stopt? Kabbalah raakt het diepste innerlijk van de mens, focust op zijn verlangens, genoegens, weerstanden, gevoelens en op het feit dat hij boven zijn emoties moet uitstijgen, zichzelf moet bestuderen en een “openhartoperatie” moet toepassen op zichzelf.

Hij moet zijn hart openen, zijn gevoelens en zijn denken, en zichzelf met een scalpel gaan ontleden alsof een ander dit doet, zijn verlangens en zijn gedachten volkomen objectief onderzoeken als een externe waarnemer. Dit soort dingen zijn niet intrinsiek aan onze aard en daardoor is dit niet gemakkelijk te accepteren.

From KabTV’s “Origins of Negative Reactions to Kabbalah,” 7/19/17

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed