“Vreemdelingen” In Het Land Israël

laitman_747_01

  • * Vanaf donderdag a.s. verschijnen er weer blogs.

Torah, Dewariem (Deuteronomium) 15:3: Een vreemde mag je aanmanen, maar wat je bij je broeder hebt uitstaan, dat moet je kwijtschelden. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Eerder staat er in de Torah geschreven:”Onderdruk de vreemdeling die naar je toe kwam niet” en “Je was een vreemdeling in het land Egypte,“ etc.

Het is onmogelijk om deze bepalingen op fysiek niveau uit te leggen, want ze verschillen van plaats tot plaats, en uitgaande van de beschrijving die in de Torah gegeven wordt, eveneens van niveau tot niveau. Daarom kunnen wij er niet zuiver pragmatisch naar kijken, op stoffelijk niveau, want alles is van het spirituele niveau afhankelijk.

Vraag: Wat betekent op een bepaald spiritueel niveau: “Een vreemde mag je aanmanen, maar wat je bij je broeder hebt uitstaan, dat moet je kwijtschelden”?

Antwoord: Nadat zij het land Israël zijn binnengetrokken, zijn allen broeders. Er mogen geen vreemdelingen in het land Israël zijn, want Israël is een spirituele staat nadat het egoïsme tot op zekere hoogte is gecorrigeerd en er tussen hen een absoluut correcte interactie begint, verbinding, en de onthulling van de Schepper. Zij die hier nog niet aan toe zijn, worden vreemdelingen genoemd.

Een vreemdeling in het land Israël is een Klipa (een staat van onzuiverheid). Zodra het volk Israël dit land binnengaat, beginnen zij het door hun aanwezigheid te zuiveren en door oorlogen te voeren met degenen die daar wonen, namelijk met de ongecorrigeerde verlangens. Daarom symboliseren vreemdelingen en de zeven naties die in het land Israël wonen de egoïstische verlangens van de joden die op dit niveau zijn gekomen.

Vraag: Wat was de rol van de zeven naties die daar woonden totdat het volk Israël dit land binnentrok?

Antwoord: Zij vervulden geen rol. Innerlijk zijn ze in ieder mens aanwezig als de onzuivere, ongecorrigeerde, egoïstische krachten die alleen onthuld worden als een mens vecht voor het recht om op dit spirituele niveau te zijn.

Als hij niet vecht, voelt hij deze krachten niet. Zonder dichter bij het niveau van het land Israël te komen, kan een mens de zeven naties – de zeven egoïstische eigenschappen – niet ontdekken.

Opmerking: Het is interessant dat, als we tegen de gewone man van de straat zeggen dat hij een egoïstische aard heeft, hij antwoordt: “Ik ben geen egoïst, ik ben iemand die geeft aan anderen.”

Mijn antwoord: Ja natuurlijk, want hij onthult dat niet in zichzelf.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 8/3/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: