Waar Is De Hoge Wereld?

laitman_938_07Vraag: Wat is het verschil tussen de Wijsheid van Kabbalah en de theorie van Alexander Herzen? Hij schreef: “Het is goed voor mij als het goed is voor anderen.”

Antwoord: Het verschil met de Wijsheid van Kabbalah is, dat ik niet denk aan wat goed is voor mezelf. Ik moet buiten mezelf treden en mezelf overstijgen, om zo innerlijk elementen te gaan bouwen voor het bereiken van spiritualiteit, voor de staten van de spirituele wereld.

Ik kan dus niet spreken over wat goed is voor mezelf, volgens mijn animale gevoelens. In die gevoelens leef ik alleen op dierlijk niveau. Ik moet een volkomen nieuw zintuig bouwen voor een werkelijkheid die boven mijn dierlijke staat uitgaat, boven mijn egoïsme uit, waardoor ik ga voelen wat buiten mezelf is, in anderen.

Als ik daartoe in staat ben, als ik boven mezelf kan uitstijgen, als ik kan integreren in anderen en vanuit ‘geloof boven de rede’ kan handelen, ga ik de Hoge Wereld voelen. Deze wereld bevindt zich wezenlijk buiten mij, met name in mijn relatie tot anderen als ik daaraan bouw door mijzelf te overstijgen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 6/19/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed