Een Cumulatief Proces

Opmerking: Veel mensen zijn bang voor spirituele neergang omdat ze denken dat ze geen kracht zullen hebben om er weer uit te komen.

Antwoord: In een groep vallen we niet en hoeven wij er dus ook niet uit te komen, we werken eenvoudigweg in de groep. Hoe meer we in de groep werken, hoe intenser de Ohr Makif (het Omringende Licht) door ons heengaat.

Als wij ons met andere vrienden gaan verbinden en aan verbinding werken door dit voor te bereiden en uit te voeren, vinden er onmiddellijk amplitudes van op- en neergangen plaats. Stel dat ik mij met een vriend wil verbinden en ik alleen maar duisternis zie omdat ik mij niet met hem kan verbinden, dan betekent dit dat ik in egoïsme terecht gekomen ben.

Het gaat hierbij niet over het fysieke ego maar over het ego dat zichtbaar wordt als we de juiste relaties tussen mensen aan het bouwen zijn.

Er is dus niets om bang voor te zijn. Lijk ik op iemand die geen zin meer in het leven heeft?! Integendeel, ik houd van alles aspecten van het leven.

De duisternis waar ik over spreek, komt voort uit de wanhoop die je ervaart als je verbindingen in de groep wilt bouwen en het niet kunt. In principe is deze wanhoop afkomstig van hetzelfde verlangen dat het voor jou onmogelijk maakt om de Schepper waar te nemen.

Het verlangen is echter nog klein, het is nog niet genoeg. Het moet door een cumulatief proces heengaan waarin je zult merken dat je absoluut niets kan bereiken. Als je je realiseert dat dit van de Schepper komt, kom je in grote wanhoop terecht!

In de Torah staat geschreven dat de Schepper tegen Abraham zegt: “Maak je geen zorgen, je kinderen zullen vanuit deze wereld de Hoge Wereld bereiken, omdat Ik hen naar Farao zal brengen,“ namelijk naar een immens groot ego.

Juist de ontdekking van het immens grote ego maakt het voor ons mogelijk om er afstand van te doen, want wij ontdekken Farao (het ego) om in te zien dat het niet verenigbaar is met het bereiken van de Hoge Wereld. Daarom tekent het zijn eigen geldige doodvonnis en moet ik er afstand van nemen. Het achter mij laten.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/15/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: