Het Antisemitisme Neemt Toe

Laitman_408Vraag: Er heeft de afgelopen tijd een dramatische toename van antisemitische incidenten plaatsgevonden in Groot-Brittannië, zonder dat er een duidelijke oorzaak voor was. Antisemitisme in de Labour partij en de verklaringen van de voormalige burgemeester van Londen, Ken Livingstone, die beweerde dat Adolf Hitler een voorstander van het Zionisme was toen hij werd gekozen en dat hij ernaar streefde om de Joden uit Europa naar Israël te brengen, en niet naar concentratiekampen, zijn slechts een paar voorbeelden van deze trend.

Wat is volgens u de oorzaak is van deze antisemitische uitlatingen in een van de meest welvarende landen in Europa en wat kunnen de implicaties en de gevolgen zijn?

Antwoord: Natuurlijk kan het geen positieve gevolgen hebben, ik heb hier al jaren voor gewaarschuwd en over geschreven.

Het antisemitisme zal blijven toenemen zolang de joden hun opdracht niet vervullen. Ze moeten de hele mensheid laten zien hoe men zich kan verenigen tot één volk en hoe de hele wereld naar eenheid gebracht kan worden.

Zo staat het geschreven in de Torah en het was ook zo toen het Joodse volk zich in het oude Babylonië vormde onder leiding van Abraham. We hebben dus geen andere keuze dan onze opdracht uit te voeren, ofwel op een goede manier of als resultaat van ernstige tegenslagen die de natuur ons zal brengen.

Want zolang we niet aan onze opdracht voldoen, roepen we negatieve krachten op in de wereld, die zich tegen ons keren, ze zijn bedoeld om ons in de richting van ons doel te dirigeren. Het is onze plicht om binnen het Joodse volk de staat: “Heb je vriend lief als jezelf” te bereiken en de wereld te laten zien, dat het mogelijk is om voor hen een ​​rolmodel te zijn, een “Licht voor de naties van de wereld.”

From the Webinar 5/8/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed