Europa In Oorlog

laitman_430In het Nieuws (Gazeta.Ru): De Franse president François Hollande, sprak na de tragedie in Brussel tot het volk en zei botweg: “We zijn in oorlog “.

“Is dat zo?”

“Oorlog is fundamenteel verschillend van instabiliteit, sociale en militair-politieke spanningen en zelfs van een bewuste escalatie van intimidatie. Feit is dat er een vijandelijke aanval op handen is. De essentie van oorlog is een uitwisseling van tegenslagen. Ze kunnen niet worden voorkomen, alleen een tegenaanval als reactie veroorzaken ….”

“Is Europa bereid tot een verenigde Europese Unie? Duidelijk niet. Een typerende reactie op grootschalige terroristische activiteiten, in welk land in West-Europa dan ook, bestaat uit toezeggingen dat de criminelen niet in staat zullen zijn om zich vrij in de wereld te bewegen om levensstijl en liberale waarden te verhinderen. Het meest verontrustend is de vraag hoe geen tweedracht te zaaien in hun eigen gemeenschappen, om het aantal beperkende maatregelen niet te overdrijven ….”

“Afwijzing van oorlog als politiek middel is de basis van de Europese integratie …”

“Het belangrijkste is om geen bepaalde sociale groep te specificeren, omdat het dan noodzakelijk is om te handelen volgens een speciale aanpak of algemene politieke of politionele actie. In grote lijnen is er geen plan aanwezig.”

“… elke nieuwe terroristische aanslag zal vergezeld gaan van dezelfde reeks maatregelen die al geaccepteerd zijn: aanscherping van het migratiebeleid, een betere coördinatie van speciale diensten (zelfs binnen de EU maar beperkt), paspoort controle aan de binnengrenzen, een grotere verantwoordelijkheid ten aanzien van degenen die het jihadisme bevorderen, nauwer toezien op de stroom van informatie, enz. Het effect van deze maatregelen is uiteraard beperkt, omdat allerlei werkwijzen – administratieve, bepaalde waarden, gedragingen, enz. – niet in twijfel worden getrokken en dat ook niet mogelijk is.”

“De Europese Unie staat aan de vooravond van een onvermijdelijke verandering, daarover bestaat geen twijfel. Hoe deze Unie er over 10 jaar uit zal zien, is een nutteloze gissing. Maar Europa als symbool van vrede, stabiliteit en voorspelbaarheid, zal waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als niet meer dan een prachtige droom. ”

Mijn Commentaar: Wees er zeker van dat men snel een zondebok zal vinden, een slachtoffer in de vorm van de Joden en Israël, zoals ik eerder heb geschreven is het niet anders dan natuurlijk om van alle rampen en alles wat er gebeurt, de Joden de schuld te geven.

Alleen tijdige verspreiding  van de methode van algemene eenheid zal vrede in de wereld brengen. Alleen door deze methode zullen wij de Hoge Kracht die ons verenigt, het Omringende Licht, naar ons toetrekken.

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed