Wees In Nauwe Verbinding Met De Schepper

Dr. Michael LaitmanVraag: Is er verschil tussen communicatie met de Schepper via een tekst die door een Kabbalist is geschreven of communicatie met Hem door middel van een situatie die een mens meemaakt?

Antwoord: Communicatie met de Schepper kan plaatsvinden door een bepaalde situatie. Ik herinner me dat ik eens een strafzitting moest bijwonen die heel onaangenaam en vernederend was, hoewel ik eigenlijk geen standpunt innam over de situatie. Maar juist deze situatie bracht me ertoe dat ik me sterk vasthield aan de Schepper.

Vraag: Is het mogelijk om vanuit genot met de Schepper te communiceren?

Antwoord: Dat is heel moeilijk.

Vraag: Betekent dit dat het beter is door middel van lijden of via een boek?

Antwoord: Je hoeft niet te kiezen. Je moet goed en slecht op dezelfde manier accepteren. Zoals er geschreven staat: “Een mens moet het kwade evenzeer zegenen als het goede.” (Mishnah Berachot 9:5).

Wanneer een mens zich niet in deze richting begeeft, is het niet goed. Hij moet zich voorbereiden en corrigeren. De Schepper is Eén en dat is de basis om op de juiste wijze naar de wereld te kijken: waar komt alles vandaan, alles wat bestaat en alles wat wij voor ons zien en wat wij innerlijk voelen? Wat er ook gebeurt, alles wat ik innerlijk voel en in mij afgebeeld wordt, komt van de Schepper.

Vraag: En als ik het gevoel heb dat ik me in een slechte situatie bevind?

Antwoord: Het maakt niet uit wat voor gevoel we bij een situatie hebben. De Schepper laat het ons zo ervaren dat wij ons door middel van het slechte met hem verbinden, dan wordt wat slecht was goed. Dit is de enige manier. Boven al het kwaad, wordt Liefde zichtbaar.

Het allerbelangrijkste is dat je in geen geval moet toestaan dat door het beeld van deze wereld de spirituele wereld verborgen raakt, het netwerk, de Hoge Kracht die ons bestuurt. We moeten niet toestaan dat de verschillende krachten en omstandigheden van onze wereld de Schepper voor ons verbergen.

We moeten onszelf hierin versterken met de hulp van vrienden, boeken, alles wat maar mogelijk is, en constant vasthouden aan een nauwe verbinding met Hem. We moeten al onze gedachten, gevoelens, omstandigheden en problemen nauwlettend in de gaten houden en ze onmiddellijk toevoegen aan een steeds groter verlangen naar de Schepper. Zorg ervoor dat je hierin niets mist. Het betekent dat de Schepper sterk naar je verlangt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/7/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed