Waarom Zijn Er Geen Vrouwelijke Instructeurs In Kabbalah?

laitman_629_3Vraag: Waarom zijn er geen vrouwelijke instructeurs in de moderne Wijsheid van Kabbalah?

Antwoord: In de oudheid waren er veel vrouwelijke Kabbalisten, zoals Sarah, Rebecca, Rachel, Leah, Miriam, enz. In de afgelopen 700 jaar kan ik geen vrouw aanwijzen die zich op dit niveau bevond.

Vraag: Maar de Wijsheid van Kabbalah geeft aan iedereen gelijke kansen.

Antwoord: Er was een tijd waarin er geen gelijke kansen waren omdat het jodendom zich in duisternis en ballingschap bevond. Het ware jodendom komt voort uit het verlangen om de Schepper te bereiken en te onthullen, het verlangen om op Hem te lijken, dit zijn dingen die we bereiken door onze onderlinge verbinding. Na de vernietiging van de Beit HaMikdash (Tempel), bevonden we ons in ongefundeerde haat, onderlinge afstand en begrepen we niet waar we aan toe waren. We voerden onze handelingen op mechanische wijze uit zonder te weten waarom en hoe. Nu noemen we deze handelingen: het jodendom.

We wisselden de ware studie – die van het Licht – in voor resultaten die geen enkel Licht in zich dragen en de studie om de Hogere Wereld te bereiken veranderde in onbegrijpelijke interpretaties.

We hebben 2.000 jaar lang in een periode geleefd die op de middeleeuwen leek, pas in de laatste twintig jaar wordt de Wijsheid van Kabbalah geleidelijk aan onthuld.

In de Bnei Baruch groep is het programma voor mannen en vrouwen volkomen gelijk. Beide groepen bestuderen dezelfde lessen. Het is duidelijk dat de hele wereld het systeem van verbinding moet leren kennen, anders kunnen we niet overleven. Vrouwen moeten hieraan deelnemen omdat vrouwen de mannen beïnvloeden, dit is noodzakelijk om de mannen wakker te maken.

Een man is net een klein kind. Hij heeft belangstelling voor voetbal en nog een paar dingen, terwijl een vrouw veel serieuzer naar het leven kijkt. Wij willen dus een serieuze deelname van vrouwen zien.

From the Talk at the Moscow Jewish Cultural Center, 11/24/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed