De Ware Betekenis Van De Oude Profetieën

laitman_933Vraag: De profeet Jeremia vergeleek het eeuwige bestaan van het volk Israël met de wetmatige omloop van de zon en de maan, waarbij hij hun dienst aan de Schepper beschrijft. Wat betekent dit met betrekking tot het huidige volk Israël?

Antwoord: Zolang wij de interpretaties van de oorspronkelijke geschriften van de Kabbalisten niet begrijpen, is het onze taak om ons er alleen op een praktische wijze toe te verhouden.

Het Joodse volk bestaat uit een groep mensen die de volgende gemeenschappelijke voorwaarden van bestaan delen: een gezamenlijk optreden dat één enkel organisme ten gevolge heeft. Op een andere manier bestaat dit volk niet. Dit bedoelde de profeet Jeremia.

De profeten waren Kabbalisten die zich op een bijzonder niveau van spirituele ontwikkeling bevonden. Zij drukten zich altijd in een allegorische taal uit, als er dus gesproken wordt over ‘zon’, ‘maan’ etc. betekent dit niet dat het om de fysieke objecten gaat, maar over innerlijke krachten van de Natuur.

From the Talk at the Moscow Jewish Cultural Center, 11/24/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed