Een Virtuele Wereld

laitman_423_01Vraag: Waarom wordt onze werkelijkheid een virtuele werkelijkheid genoemd terwijl de spirituele werkelijkheid een verborgen werkelijkheid wordt genoemd?

Antwoord: Omdat wij onze werkelijkheid niet met dezelfde Kelim (vaten) – zintuigen – waarnemen als de Kelim waarmee wij de spirituele wereld voelen. In onze werkelijkheid kunnen we met onze woorden niets van de werkelijke spirituele wereld beschrijven.

Dan doet zich de vraag voor: “Hoe kan onze werkelijkheid bestaan als deze een tak is van de hogere wortel?” Onze werkelijkheid bestaat niet, maar is denkbeeldig. Daarom wordt er gesproken over een ‘bedachte werkelijkheid’ die geen verbinding met de Hogere Wereld heeft.

Hebben al mijn inspanningen en alles wat ik in deze wereld doe dan invloed op de Hogere Wereld? Wij beïnvloeden de Hogere Wereld alleen in de mate waarin wij het verlangen hebben om met alle niveaus van spiritualiteit verbonden te zijn, met de onthullingen in ons punt in het hart, maar niet door wat wij met onze vijf fysieke zintuigen ontdekken. Is er dan wel een verbinding tussen spiritualiteit en alle handelingen die we uitvoeren en geboden die we in deze wereld vervullen? Nee, want dit is een denkbeeldige wereld.

Alle spirituele niveaus bestaan en ze zijn allemaal aanwezig in de wereld Ein Sof (Oneindigheid), daar verdwijnt deze wereld eenvoudigweg en bestaat niet. Deze wereld bestaat alleen als er een punt in het hart is waardoor we de spirituele ladder kunnen bereiken. Al het overige wordt beschouwd als het fysieke bestaan waarover staat geschreven: “Allen zijn aan dieren gelijk.” Daarom heeft onze wereld geen waarde behalve als het gaat over het werk vanuit het punt in het hart, met de bedoeling om door de Machsom (barrière) heen te gaan naar de spirituele ladder. Daarom bestaat de wereld alleen voor degenen die dit werk uitvoeren en deze taak vervullen.

Vraag: Als deze wereld niet bestaat en denkbeeldig is, waarom zijn er dan Hogere Werelden waarover we in onze denkbeeldige wereld horen?

Antwoord: Er is een ware werkelijkheid die bestaat en er is een denkbeeldige werkelijkheid die alleen bestaat in relatie tot een mens die in een droom leeft. Wat is het verschil hiertussen? Dat is de vraag … waarom is deze droom niet de ware werkelijkheid? Waarom bevind ik me nu in een droom? Wie kan me bewijzen dat ik me niet in een droom bevind? Zou het zo kunnen zijn dat ik nu slaap en dat de wekker zo afloopt en ik ontdek dat ik nog niet wakker ben voor de les?

Voordat we de spirituele wereld binnengaan en de wekker afloopt, zullen we niet weten of we wel of niet in een denkbeeldige wereld zijn. Als we de spirituele wereld gaan onthullen, nadat we uit de droom wakker zijn geworden, zullen we zien dat “het is alsof we droomden.”

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed