De Geboorte Van Eén Enkele Groep

laitman_938_03Vraag: Wat bedoelt u met het woord ‘groep’? Zijn dat de mensen die steeds in onze nabijheid zijn: familie en vrienden?

Antwoord: Een groep is een verzameling mensen die één doel heeft, één focus. Ze schakelen alle onbegrip tussen hen uit en handelen als het ware met één vuist, alle vingers daarvan zijn verschillend maar met elkaar verbonden tot één verenigde kracht.

Daarbij moet onze groep ook een bepaalde karakteristiek hebben. Als ze een gemeenschappelijk doel hebben, komen ze bij elkaar om een kracht te creëren die het mogelijk maakt om dit doel te bereiken. Alleen deze kracht kan Licht geven en wij kunnen het Licht dat nodig is om vooruitgang te boeken alleen met behulp van Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar) ontvangen.

Dit betekent dat ik ben zoals het Licht als ik de verlangens van iemand anders neem, ze wil corrigeren en vervullen, het Licht schijnt in mij en ik ben in een groep opgenomen als een bron van Licht, hoewel ik het Licht van een hogere Krachtbron ontvang omdat ik anderen wil vervullen.

Als wij allen zo handelen, worden we door een gezamenlijke Arvut met elkaar verbonden en zijn we op weg naar het gemeenschappelijke doel. Op elk niveau van onze spirituele vooruitgang krijgen we meer Licht dat ons sterker met elkaar verbindt en zo gaan we voorwaarts. Dit noemen wij: een groep.

Ik denk dat we hier al mee bezig zijn en dat we werkelijk beginnen te voelen dat het fundament voor ons succes onlosmakelijk hiermee verbonden is. Het was steeds zo dat sommige mensen dit begrepen en dat anderen er niet zoveel van begrepen. Nu ‘kammen’ we iedereen met één kam ‘uit’, volgens één maat, één stijl. Wij hebben samen de linie recht gemaakt en we weten en begrijpen hetzelfde. Dit is heel belangrijk, want nu begrijpt iedereen het materiaal en het doel van de beweging op exact dezelfde manier.

Dit was voor iedereen het grootste probleem, want we hebben veel groepen die ver van elkaar wonen, enerzijds creëerde dat een grote, krachtige mogelijkheid tot vooruitgang, maar anderzijds bevonden alle groepen zich op een verschillend niveau en begrepen zij elkaar niet.

Nu doen we dit echter voor het ene geheel en zijn we werkelijk één grote groep geworden.

From the Daily Kabbalah Lesson 2/7/14, Writings of Rabash

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed