De Kwaliteiten Van De Hogepriester, Deel 2

laitman_740_023. Fysieke Kracht

Het leiden van de wijdingen in de Tempel vereiste veel oefening. Tijdens de zwaarste dag bijvoorbeeld, Yom Kippur, (de Grote Verzoendag) moest de Cohen vasten.

Aaron was buitengewoon sterk. Tijdens de inwijding van de Levieten tilde Aaron ieder van hen op, hij schudde ze heen en weer en op en neer.

Er was een dag waarop hij dit deed met twintig duizend mannen. De kracht van Aaron was buitengewoon groot, alle Cohanim stonden bekend om hun kracht. (Uit ‘Let there Be Light – Selected excerpts from the Book of Zohar’, Vajikra – Emor)

Het ‘optillen van de Levieten’ betekent: een verlangen naar het volgende niveau verheffen, aan het verlangen zowel de rechter- als de linkerlijn geven en hen daarna weer neerzetten zodat zij moeten oplossen hoe zij zelf de stappen kunnen maken om het volgende niveau te bereiken.

De Hoge Bina die door de Cohens gesymboliseeerd wordt, bezit een heel interessante kwaliteit die zich zo diep in de eigenschap van geven bevindt dat niemand weet hoe deze benaderd en onthuld kan worden. Het lijkt alsof er een Hand is die zich van bovenaf uitstrekt en de mens optilt naar het bij hem behorende niveau.

Dit is nu precies wat de Cohens op Yom Kippur moesten doen, omdat op dat tijdstip alle vijf egoïstische verlangens ‘verworpen’ zijn en mensen ‘leeg’ zijn geworden, namelijk bereid om zich aan alles over te geven wat essentieel voor hen is.

Dan zijn mensen bereid zijn om te ‘sterven’, namelijk op een bepaald niveau bereid tot complete zelfcorrectie. Dit wordt gesymboliseerd door de witte kleding die de Cohens op Yom Kippur moesten dragen. In een dergelijk geval kan de Hogere alles doen met de lagere die zich genullificeerd (het ego weggecijferd) heeft.

Voor de Levieten is de Cohen een hoger niveau. De Cohen verheft hen. Zij mengen zich met de Cohens door zich te nullificeren. Nadat zij deze staat doorlopen hebben, gaan zij weer terug zodat zij zelfstandig om de kracht van geven en liefde kunnen vragen om zo terug te keren naar het niveau waaruit zij afgedaald zijn, ongeacht het feit dat het egoïsme weer naar hen teruggekeerd was toen Yom Kippur voorbij was.

Vraag: Wat is een Leviet?

Antwoord: Een Leviet vertegenwoordigt de verbinding met het volk, het onderste gedeelte van Bina. Via hen maken de Cohens contact met Israël.

Een Cohen is het hoge niveau van bestuur dat met de Schepper verbonden is, terwijl de Levieten zowel met de Cohens als met het volk Israël ‘verwikkeld’ zijn.

From KabTV’s “The Mysteries of the Eternal Book” 5/14/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed